Keresés

Ferenc pápa és az Olasz Adóügyi Hivatal képviselői Ferenc pápa és az Olasz Adóügyi Hivatal képviselői   (Vatican Media)

A pápa az Olasz Adóügyi Hivatalhoz: törvényesség, elfogulatlanság és átlátszóság jegyében

Ferenc pápa hétfőn délben fogadta az „Entrate, Bevételek” nevű Olasz Adóügyi Hivatal képviselőit. Beszédében felidézte a Biblia adóról szóló tanítását, Jézus viszonyát a vámosokhoz és hozzáállását az adópénzhez, majd egyfajta „iránytűként” ajánlotta a törvényesség, pártatlanság és átláthatóság erényeit.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán        

Az Entrate ügynökség az olasz közigazgatásnak a Gazdasági és Pénzügyminisztériumtól függő adóhivatala, amely az adók megállapításával, ellenőrzésével, valamint az adókezeléssel foglalkozik.

Kérjük egyszerre a „tiszta elme és a forró szív” kegyelmét

A Biblia is hivatkozik az adókra, hiszen az ősidők óta az ember mindennapi életének a része. A Szentföldet uraló minden birodalom, de Izrael királyai is éppúgy adót vetettek ki az alattvalókra – kezdte beszédét a pápa. Ezt tették a rómaiak is Jézus korában, az adóbehajtó „vámosok” közreműködésével. Közéjük tartozott Zakeus és Máté, akinek meghívását Caravaggio örökítette meg és a Szentatya ennek kapcsán felidézte pápai jelmondatát: „miserando et eligendo”. Jézus „irgalomra indult” a vámos Máté iránt és „meghívta őt”. Ha Istentől kegyelmét kérünk, kérjük egyszerre a „tiszta elme és a forró szív” kegyelmét – tanácsolta a pápa, majd az adóügyek kezeléséhez alapvetően fontos vonásokat elemezte, melyek „a törvényesség, pártatlanság és átláthatóság”.

Ne csak magunkkal törődjünk, hanem vállaljunk felelősséget egymásért is   

A Biblia nem démonizálja a pénzt, ellenben annak helyes használatára szólít fel, mert nem könnyű jól bánni a pénzzel – tette hozzá a pápa, majd kitért a dézsma, a tized ősi használatára. A régi társadalmakban az alattvalók a föld terméséből és az állatokból tizedet adtak az uralkodóknak, mely az Ószövetségben a Templomban papi szolgálatot teljesítő Lévi törzsének járt, minthogy ők nem részesültek az Ígéret földje örökségéből. Ez két igazságra is tanít: először is arra, hogy ne legyünk magabírók, hiszen az üdvösség Istentől származik, továbbá hogy felelősséget vállaljunk egymásért, kezdve a leginkább rászorulóktól.

Az adó a közjó szolgálatában áll és védi a rászorulókat

A törvényességgel szemben az adóbeszedőket többnyire gyanús, máskor ellenséges szemmel nézték, jóllehet az adóbefizetés törvényes szolgálata „alapvető feladat”, hiszen a „törvényesség mindenkit védelmez”, éppen az „egyenlőség kezeseként”. Ez a szemlélet egy bizonyos képzést és kulturális változást igényel. A törvényesség és az igazságosság a gazdagság újraelosztásának kedvez és így védelmezi a szegényeket és az utolsókat. Az adó tehát a közjó szolgálatában áll a közös javak egyetemes rendeltetése jegyében, amit az egyház szociális tanítása mindig is sürgetett. A pápa ennek kapcsán az olasz adóhivatal képviselőit arra buzdította, hogy továbbra is őrizzék meg az ingyenes egészségügyi rendszert.

A tisztességes lelkiismeret a társadalom igazi gazdagsága

A második pont, a „mindenki javát szolgáló pártatlanság” kapcsán a pápa megállapította, hogy az adóelkerülés, az illegális befizetések, az elterjedt törvénytelenség esetei mellett sokan vannak becsületes emberek, akik nem bújnak ki az adóbefizetés kötelessége alól. A pápa leszögezte, hogy a vagyoni alapú társadalmi tagozódás révén nincsenek jobb polgárok, mint mások, hanem mindenkinek ismerjék el jóhiszeműen, hogy a társadalom törvényes építője lehet. Igenis szóvá kell tenni, hogy a tisztességes lelkiismeret a társadalom igazi gazdagsága. Szent Pál tanítása a rómaiakhoz írt levélből: „Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek adó, annak az adót, akinek vám, annak a vámot, akinek hódolat, annak a hódolatot, akinek tisztelet, annak a tiszteletet” (Róm13,7).

Aki a többiek vagyonát kezeli, nem gazdagodhat meg rajtuk

A harmadik szempont, az átláthatóság megvilágítására a pápa Zakeus történetére utalt, aki nemcsak felismeri bűnét, hogy becsapta a szegény embereket, hanem megértette, hogy vagyona halmozásával elszigetelődött másoktól. Mélyen megérinti Jézus ingyenes szeretete, ezért birtoka felét a szegényeknek adja és négyannyit a megkárosítottaknak. Ezentúl átláthatóvá lesz a pénz, ami Zakeus kezén átfolyik. Aki a többiek vagyonát kezeli, nem gazdagodhat meg rajtuk – tanította a pápa az Olasz Adóügyi Hivatal képviselőinek.

 

31 január 2022, 16:01