Keresés

A Szentatya elfogadta Majnek Antal munkácsi megyéspüspök lemondását negyedszázados szolgálat után     A Szentatya elfogadta Majnek Antal munkácsi megyéspüspök lemondását negyedszázados szolgálat után  

Ferenc pápa elfogadta Majnek Antal munkácsi megyéspüspök lemondását

„A Szentatya elfogadta Majnek Antal OFM lemondását a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye (Ukrajna) vezetéséről, és ezzel egyidejűleg kinevezte Lucsok Péter Miklós OP segédpüspököt ugyanazon egyházmegye sede vacante és ad nutum Sanctae Sedis apostoli adminisztrátorává” – adta hírül január 28-án pénteken délben a Szentszék sajtóterme.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Huszonöt éve a munkácsi egyházmegye élén

Majnek Antal tavaly november 18-án ünnepelte hetvenedik születésnapját és ugyancsak 2021-ben ünnepelte püspökké szentelésének 25. évfordulóját január 6-án, Vízkeresztkor. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye húsz éve, 2002-ben jött létre Szent II. János pápa rendelete jegyében, aki 2002. március 27-én nevezte ki a ferences szerzetespapot, Majnek Antalt a munkácsi latin rítusú egyházmegye első megyéspüspökévé.

Majnek Antal életrajza: villamosmérnökből ferences szerzetes   

Majnek Antal Budapesten született 1951. november 18-án. Az általános iskolát Pilisszentlászlón végezte, majd a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett. A Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett, ezt követően egy évig a Mechanikai Mérőműszerek Gyárában dolgozott.

1977-ben lépett be a Kisebb Testvérek Rendjének Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett magyarországi provinciájába. A Ferences Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait Esztergomban és Budapesten. 1981. szeptember 15-én tette le örökfogadalmát, majd 1982. április 17-én szentelték pappá Budapesten. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban fizika–technika és hittan szakos tanárként működött.

A rendszerváltás után 1989 júliusában kezdte missziós tevékenységét két rendtársával Kárpátalján, Nagyszőlősön. 1993-ban a nagyszőlősi ferences misszió vezetője lett. Huszti plébánosként a Huszti és Técsői járásban végzett lelkipásztori szolgálatot. 1993-tól a kárpátaljai magyar hívek vikáriusaként is szolgált. Másfél éve, 2019 júliusában emlékeztek meg a kárpátaljai ferences misszió újraindulásának harmincadik évfordulójáról. Majnek Antal akkor így idézte fel a kezdeteket: „Amikor megérkeztünk, a temetőben volt az első szentmise. Ez sok mindent elmond, de legfőképpen azt, hogy feltámadunk. Ebben a reménységben éltek itt a hívek a nyomorúság idején. Majd harminc évvel ezelőtt ez a reménység elkezdett kiteljesedni. Azóta él, erősödik és növekszik ez a gyönyörű szép reménység: velünk az Isten!”.

Püspöki pályafutása

Szent II. János Pál pápa 1995. december 9-én nevezte ki febianai címzetes püspökké és az 1993. augusztus 14-én megalapított Kárpátaljai apostoli kormányzóság segédpüspökévé, december 17-től pedig általános helynök lett. Maga Szent II. János Pál szentelte püspökké Rómában a Szent Péter bazilikában 1996. január 6-án, Vízkereszt ünnepén. Majnek Antal püspöki jelmondata: „Az Úr az én erősségem.” Az új püspök legelső feladata lett az egyházszervezet kiépítése, ugyanakkor folyamatosan végzett lelkipásztori tevékenységet is, papjai és hívei rendszeres látogatásával.  

1997. október 7-én apostoli adminisztrátorrá nevezték ki a Kárpátaljai apostoli kormányzóság élére. 2002. március 27-én Szent II. János Pál pápa az apostoli kormányzóságot egyházmegyei rangra emelte, megalapítva a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét, s annak első megyéspüspökévé Majnek Antalt nevezte ki. Az Ukrán Római Katolikus Püspöki Konferencia tagjaként annak a migráció, cigánypasztoráció és ökológia témákért felelős szolgálatát töltötte be. Püspöki szolgálatának szakértői vezetéséhez Majnek Antal püspök a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kánonjogi posztgraduális képzést végzett 2005 és 2008 között. Az Ukrán Római Katolikus Püspöki konferencia tagjaként 1999-ben, 2007-ben és 2015-ben vett részt ad limina látogatáson a Vatikánban.

A munkácsi egyházmegyét Lucsok Péter Miklós püspök apostoli adminisztrátorként vezeti    

„2019. november 11-én, Tours-i Szent Márton liturgikus ünnepének búcsús szentmiséje végén hirdették ki a munkácsi székesegyházban, hogy Ferenc pápa az egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki Lucsok Péter Miklós domonkos szerzetest. Tituláris székesegyházául Giru Marcellit jelölte ki. Az új segédpüspök Munkácson született 1974. március 26-án. 1994-ben lépett be a domonkos rendbe, ahol 2000-ben tett örökfogadalmat. Teológiai tanulmányait Lengyelországban, Krakkóban végezte. 2003. június 24-én szentelte pappá Majnek Antal püspök a munkácsi székesegyházban. Ezután Jaltán, Szentpétervárott, Csortkivban, Lembergben és Hmelnyickben végzett lelkipásztori szolgálatot. 2018-ban lett a lembergi domonkos közösség elöljárója. Ismert lelki író és lelkigyakorlat-vezető. Magyar anyanyelvén kívül ukránul, szlovákul, oroszul, lengyelül és angolul is beszél” – adta hírül a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye honlapja.

2019. november 11-én Ferenc pápa címzetes püspökké és a munkácsi római katolikus egyházmegye első segédpüspökévé nevezte ki Lucsok Péter Miklós atyát. 2019. december 10-én szentelte püspökké Claudio Gugerotti ukrajnai apostoli nuncius, Majnek Antal munkácsi püspök és Mieczysław Mokrzycki lembergi (lvivi) érsek társszentelésével. A pénteki vatikáni közleményben szereplő „sede vacante” kifejezés a püspöki széküresedés idejére vonatkozó szolgálatot jelöli, az „ad nutum Sanctae Sedis” (a Szentszék kezdeményezésére) kifejezés pedig a kinevezés ideiglenes jellegére utal, amit a pápa belátása szerint megerősíthet vagy  visszavonhat. Az apostoli adminisztrátor, vagyis az apostoli kormányzó a kánonjog szerint „a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik”, „helyi ordináriusnak számít”, jóllehet szolgálatát „vikárius formában, a pápa nevében végzi”.      

29 január 2022, 12:40