Keresés

Finn ökumenikus delegáció a Szentatyánál   Finn ökumenikus delegáció a Szentatyánál   (ANSA)

A pápa beszéde a finn ökumenikus küldöttséghez: együtt járva közösen keressük az Urat

Január 17-én hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa azt a finn ökumenikus küldöttséget, mely Szent Henrik vértanú püspök, Finnország védőszentje január 19-i emléknapja alkalmából zarándokolt Rómába. A finn egyházat megalapító, angol származású Szent Henrik a 12. század közepén pápai legátusként érkezett az ország evangelizálására. Ferenc pápa a delegációhoz intézett beszédében arra emlékeztette őket, hogy „a Betlehembe zarándokló bölcsekhez hasonlóan járjanak együtt és közösen keressék az Urat”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

A napkeleti bölcsek istenkereső példáját követve   

A Szentatya mindenekelőtt az ökumenikus imahét mostani témájára emlékeztette a finn keresztény delegáció tagjait: „Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2). A bölcsek elérik a céljukat, hosszú útjuk végén megtalálják Jézust és imádják őt. Azért jutnak célba, mert keresték az Urat, jóllehet az Úr a csillag jelével már korábban rájuk talált. Megtalálták, akit kerestek, mert őket is keresték. Szép dolog az életet úgy értelmezni, mint a keresés útját, mely nem tőlünk indul ki, hanem attól, aki már korábban keresett és magához vonzott a kegyelmével – buzdított a pápa.

Együtt haladjunk az úton

Erre az isteni keresésre a válasz, hogy együtt járunk. Akit az Isten megérint, az többé már nem zárkózhat önmagába, hanem előre kell haladnia, de közösen, ahogy ti is együtt jöttetek ide – utalt vendégei példájára a pápa. A bölcsek alakjában a keresztény hagyomány a különféle kultúrák és népek képviselőit ismerte fel. Mi is úton vagyunk napjainkban, Isten finom fénye vezet bennünket, eloszlatja a homályt és az egység felé irányít. Segítsük egymást ezen a közös ökumenikus úton „mindinkább Isten felé”, ahogy Szent Benedek mondja a Regulájában. A közös út egyik legjárhatóbb útjaként a pápa a szegények és rászorulók iránti szeretet útját ajánlotta. A közös út nehéz szakaszait alázattal fogadjuk, de mindig maradjunk együtt, hogy egymást támogathassuk, ahogy azt Jézus elvárja tőlünk.      

Évfordulós alkalmak az együttjárásra

A Szentatya megjegyezte, hogy 2025-ben ünnepeljük a niceai zsinat 1700. évfordulóját. Ennek a zsinatnak szentháromságos és krisztológiai hitvallása – mely Jézust Istennek és az Atyával egylényegűnek nevezi – egyesít minden megkereszteltet. Ezért is fontos, hogy lelkesen együtt járjunk Jézus útján, mely ő maga. A pápa második állomásként az Ágostai Hitvallás 2030-ban esedékes 500. évfordulóját jelölte meg. Abban az időben, amikor a keresztények különböző utakon kezdtek járni, ez a hitvallás megpróbálta megőrizni az egységet. Mint tudjuk, nem tudta megakadályozni a megosztottságot, de az évforduló gyümölcsöző alkalom lehet arra, hogy megerősítsük magunkat a közösség útján, hogy engedelmesebbé váljunk Isten akarata iránt.

Végül Ferenc pápa arra kérte a finn ökumenikus küldöttséget, hogy együtt – ki-ki a saját nyelvén – imádkozzák el az Úr imádságát.

    

17 január 2022, 15:33