Keresés

Ferenc pápa köszöntése a hívek felé Ferenc pápa köszöntése a hívek felé   (ANSA)

Isten igéje átalakítja életünket – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Az évközi harmadik vasárnapon, Isten igéjének vasárnapján Ferenc pápa Jézus hithirdető működésének kezdetét elemezve a „ma” jelentésére mutatott rá, amely Lukács evangéliumában Jézus prédikációjának az első szava. Ez a „ma” azonban a Lélek erejében minden kornak szól és mindig érvényes marad. Kövessük Isten igéjét, amely világítótoronyként vezeti az egész egyházban elindított szinodális utat – buzdított rá a pápa.

Vertse Márta – Vatikán

A kifogástalanul felépített prédikáció is hatástalan marad, ha nem lüktet benne ennek a „mának” az ereje, ha a hithirdető szavait nem hatja át a Szentlélek kenete – figyelmeztetett rá Ferenc pápa, arra kérve a híveket, hogy ebben a liturgikus évben minden nap olvassanak el egy-egy részt Lukács evangéliumából, amely az irgalmasság evangéliuma.

Jézus beteljesíti Izajás próféta jövendölését

A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus megkezdi hithirdető működését (vö. Lk 4,14-21). Ez az első hithirdetése Jézusnak! Názáretbe megy, ahol felnevelkedett és részt vesz az imában a zsinagógában – kezdte beszédét a pápa, összefoglalva Lukács elbeszélését. Jézus feláll, hogy olvasson és Izajás próféta tekercsében megtalálja azt a Messiásra vonatkozó részt, amely vigasztaló és szabadító üzenetet hirdet a szegényeknek és az elnyomottaknak (vö. Iz 61,1-2). Miután befejezte az olvasást, „minden szem rászegeződött”. És Jézus ekkor így szólal meg: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok” – idézte az evangélium szövegét a pápa, majd a „ma” szó jelentését értelmezte. Ez Jézus prédikációjának az első szava, amelyet Lukács evangéliuma közzé tesz. Az Úr által kimondott szó azt jelöli, hogy ez a „ma” minden koron áthalad és mindig érvényes marad. Isten Igéje mindig „mai”. Ma kezdődik, s amikor olvasni kezdjük, a lelkünkben kezdődik ez a „ma” – tette hozzá a pápa. Izajás jövendölése évszázadokra nyúlik vissza, de Jézus „a Lélek erejével” időszerűvé teszi és mindenekelőtt beteljesíti, egyúttal jelzi az Ige befogadásának a módját: ma! – fejtette ki Ferenc pápa, folytatva az evangéliumi szakasz ismertetését.

A Szentlélek kenete hassa át a hithirdetők szavait

Jézus földijei döbbenettel fogadják szavát. Bár előítéletektől elködösítve nem hisznek neki, észreveszik, hogy tanítása különbözik a többi mesterétől: megérzik, hogy Jézusban van valami több. És mi ez a több? – tette fel a kérdést a pápa. A Szentlélek kenete. Olykor előfordul, hogy a mi prédikációink és tanításaink általánosak, elvontak maradnak, nem érintik meg az emberek lelkét és életét. Miért? Mert hiányzik belőlük ennek a „mának” az ereje, amit Jézus „értelemmel tölt meg” a Szentlélek erejével. Kifogástalan konferenciákat, jól felépített beszédeket hallgatunk, amelyek azonban nem lelkesítik a szíveket és minden marad a régiben. Fájdalommal állapította meg a pápa, hogy sok prédikáció elvont, inkább elaltatják, semmint felébresztik a lelket, aminek a jele, hogy a hívek az órájukra néznek. Fennáll annak a kockázata – mutatott rá a pápa – hogy a prédikáció a Lélek kenete nélkül elszegényíti Isten igéjét, moralizmussá és elvont fogalmakká törpül; az evangéliumot távolságtartóan mutatja be mintha időn kívüli, valóságtól távoli lenne. Egy olyan szó, amelyben nem lüktet a ma ereje, nem méltó Jézushoz és nem segíti az emberek életét. Ezért, aki prédikál, annak elsőként kell megtapasztalnia Jézus „ma” szavát, hogy közölhesse azt mások mai valóságában. Az iskolával és a konferenciákkal szemben a homíliában Isten Igéjének fel kell ráznia a szíveket.

Az evangélium minden nap elhozza számunkra Isten örömét

Isten igéjének ezen a vasárnapján Ferenc pápa köszönetét fejezte ki az evangélium minden prédikátorának és hirdetőjének, akik hűek maradnak az Igéhez, mely felrázza a szívet a mában. Imádkozzunk értük, hogy megéljék Jézus „ma” napját, Lelkének édes erejét, amely élővé teszi az Írásokat. Isten igéje ugyanis „eleven és átható” (vö. Zsid 4,12), megváltoztat bennünket, belép teendőinkbe, megvilágítja hétköznapjainkat, vigasztal és rendet teremt. Emlékezzünk rá: Isten igéje átalakít bármilyen átlagos napot olyan mai nappá, amelyben Isten szól hozzánk. Vegyük tehát a kezünkbe az evangéliumot, minden nap nyugodtan olvassunk el belőle újból és újból egy kis részt. Hordozzuk a zsebünkben a táskánkban, vigyük magunkkal  útjainkra, hogy bármikor olvashassuk. Idővel felfedezzük, hogy azok a szavak kifejezetten nekünk szólnak, a mi életünknek. Segíteni fognak, hogy minden napot jobb, derűsebb tekintettel fogadjunk be, mert amikor az evangélium belép a mába, megtölti azt Istennel. A pápa ezután a következőket javasolta: ennek a liturgikus évnek minden vasárnapján Lukács evangéliumát, az irgalmasság evangéliumát hirdetjük. Miért ne olvasnánk el személyesen is az egészet, kis lépésekkel nap mint nap? Ismerkedjünk meg az evangéliummal, elhozza nekünk Isten újdonságát és örömét!

Mária segítsen, hogy az evangélium váljon mindennapi táplálékunkká

Isten igéje egyben az a világítótorony, amely vezeti az egész egyházban elindított szinodális utat – fejtette ki a pápa. Miközben elkötelezzük magukat, hogy kölcsönösen figyelemmel és helyes megkülönböztetéssel – tehát nem közvélemény-kutatással – hallgassuk meg egymást, hallgassuk meg együtt Isten igéjét és a Szentlelket. Szűz Mária eszközölje ki számunkra az állhatatosságot, hogy minden nap táplálkozzunk az evangéliummal – fejezte be beszédét a Szűzanyához intézett fohásszal Ferenc pápa.

23 január 2022, 15:05