Keresés

Ferenc pápa katekézise: Az álmodó Szent József segítse a szülőket a gyermeknevelésben

Imádkozni, dolgozni, szeretni – ebben ad nekünk példát Szent József, aki mindig hallgatott az álmaiban megjelenő isteni szóra. Ferenc pápa a szerdai audiencia végén felhívást intézett Ukrajna békéjéért, és megemlékezett a Holokauszt évfordulójáról.

Gedő Ágnes – Vatikán

Szent József, az álmodó ember

„Megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az Úr angyala, és így szólt hozzá: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek!” Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. (...) Egy álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött. Odaérve Názáret városában telepedett le”. (Mt 2,19-23)

József négy álma, melyeken keresztül Isten szólt hozzá

Ferenc pápa a Jézus nevelőapjáról szóló katekézissorozatában ezúttal az álmodó ember alakjáról elmélkedett. Tudjuk, hogy a Bibliában az ókori népeknél az álmokon keresztül szólt Isten az emberekhez. Más hangok is megszólalnak bensőnkben: félelmeink, múltbeli élményeink, reményeink hangja, de a gonoszé is, aki össze akar zavarni. Fontos tehát felismerni Isten hangját a többi között. József ebben példa lehet előttünk, mert képes elcsöndesedni és megfelelő döntéseket hozni az Úr üzenetein keresztül, amelyeket álmában intéz hozzá.

Az ima a megfelelő megoldás az élet nehéz helyzeteiben

Négy álmát írja le az evangélium: először, amikor az angyal segít feldolgozni Józsefnek a traumát, melyet Mária várandóssága okoz. Az élet minket is gyakran megoldhatatlannak tűnő helyzetek elé állít. Ilyenkor imádkozzunk, hogy az Úr megmutassa a helyes utat. Az Úr ugyanis soha nem hagy minket kiút nélkül – emlékeztetett a pápa. József második imája akkor jön el, amikor a kis Jézus élete veszélybe kerül. József azonnal hallgat az Úr szavára, és Heródes haragja elől Egyiptomba menekül családjával. A mi életünkben is előfordulnak veszélyhelyzetek, amikor féltjük életünket vagy a szeretteinket. Ha ilyenkor imádkozunk, meghalljuk azt a hangot, ami bátorságot öntött Józsefbe is. Egyiptomban kapja a harmadik álmot Szent József, hogy elmúlt a veszély, és visszatérhet a hazájába. Elindulnak, de útközben érkezik a negyedik figyelmeztetés, hogy Galilea biztonságosabb hely számukra, ezért Názáretbe költöznek. A félelem is életünk része, ilyenkor is forduljunk az imához. Isten segítségével jól dönthetünk, nem esünk pánikba.

A szülők álljanak mindig gyermekeik mellett

Ferenc pápa szólt arról a sok emberről, akiknek vállát nyomja az élet súlya és többé nem remélnek, nem tudnak imádkozni sem. Szent József segítsen nekik megnyílni az Istennel való párbeszédre, hogy erőt, világosságot és békét nyerjenek. A gyerekeiket nevelő szülők nagyon sok fájdalmas nehézséggel szembesülhetnek: amikor gyermekeik betegek, ne adj Isten, meghalnak, vagy kiderül eltérő nemi orientációjuk, hogyan lehet kezelni ezeket a problémákat? Nagyon fontos, hogy a szülők minden körülmények között elfogadják gyermekeiket, ne ítéljék el őket. Az imádság soha ne legyen meddő, elméleti gesztus, az irgalmas cselekedetek, a szeretet aktív megnyilvánulása kísérje. Szent József imádkozott, dolgozott és szeretett – ez a hármas példa álljon a szülők előtt az élet nehéz pillanataiban – mondta a pápa, majd a názáreti ács közbenjárásáért így fohászkodott:

Szent József, te, az álmodó ember, taníts meg minket rá, hogyan szerezzük vissza lelki életünket, azt a benső helyet, ahol Isten megmutatkozik és üdvözít minket. Vedd el tőlünk a gondolatot, hogy fölösleges imádkozni, segíts mindnyájunkat, hogy megfeleljünk az Úr által mutatott iránynak. Hogy érvelésünket beragyogja a Lélek világossága, szívünket bátorítsa az ő ereje, és félelmeinket megmentse az ő irgalmassága. Ámen.


Ima Ukrajna békéjéért

Ahogy arra már a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor utalt a pápa, az audiencián imákat kért Ukrajna békéjéért. Erőteljesen kérjük az Úrtól, hogy azon a földön újra kivirágozzék a testvériség, és felülemelkedjenek a sebeken, félelmeken és megosztottságon. A pápa emlékeztetett az ukrán nép második világháborús szenvedéseire, a több, mint ötmillió ukránra, akiket a háború elpusztított. Ez a szenvedő nép megérdemli a békét. Győzzön a párbeszéd és a közjó a részérdekek fölött. Kérjük a Mindenható Atyától a kiengesztelődés és az egyetértés ajándékát.

A Holokauszt tragédiája ne ismétlődhessen meg

A Szentatya végül megemlékezett a Holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjáról, mely zsidók és más nemzetiségűek, vallásúak kiirtását jelentette. Soha többé nem szabad megismétlődnie ennek a szörnyű kegyetlenségnek. Nem szabad elfeledkezni a történelemnek erről a szörnyűségéről, fontos tudatosítani a jövő nemzedékeiben is azért, hogy soha többé ne lehessen lábbal tiporni senkinek az emberi méltóságát – mondta még a szerdai általános audiencián a pápa.

26 január 2022, 17:17

Legutóbbi kihallgatások

Olvasd el mindet >