Keresés

Ferenc pápa a francia Katolikus Akcióhoz: A fiatalokat vezessétek Krisztus megismerésére

Csütörtökön fogadta audiencián a pápa a francia Katolikus Akció küldöttségét, akiket a „látni, dönteni és cselekedni” – hármas módszer alkalmazására buzdított. Kövessék az evangéliumot és segítsék a fiatalokat abban, hogy életükben és az egyházban főszerepet vállaljanak.

Gedő Ágnes – Vatikán

Az Apostoli Palota Kelemen termében találkozott a Szentatya a római zarándoklaton tartózkodó francia Katolikus Akció vezetőségével. Mint mondta, ma is érvényes alapítójuk, Joseph Cardijn bíboros életprogramja, amelynek lényege: elgondolkodtatni a fiatalokat saját életükről, a cselekvés és az evangéliumhoz igazítás révén segíteni, hogy fölfedezzék Jézus jelenlétét személyes élettörténetükben. Ma is az apostolkodásra kapott meghívást a Katolikus Akció mozgalma. A fiatalokat megszólítva segíthet rátalálni az élet értelmére és az igazság keresésére, még ha kevésbé erős is a hitük, mert ha felkarolják őket, növekedhetnek az életszentségben. Joseph Cardijn bíboros hármas módszere: „látni, dönteni és cselekedni” a három fő ige, melyet életprogramként ma is javasol a pápa.

Vegyük észre életünkben Isten működését

Látni – annyit tesz, mint megfigyelni az életünket alakító eseményeket, családi, kulturális és keresztény gyökereinket. A Katolikus Akció éppen arra tanít, hogy elemezzük saját személyiségünk és létünk értelmét, hogy észrevegyük Isten működését minden pillanatunkban. Kicsit eltávolodva tudunk rátekinteni és megérteni, milyen finoman cselekszik az Úr az életünkben – mutatott rá a pápa, majd a Fratelli tutti – kezdetű enciklikájára utalva azt kérte, hogy induljanak ki az adott helyzetből, mely gyakran aggasztó jelleget ölt a mai világban.

Hallgassuk meg Isten igéjét, mit üzen nekünk

A második lépés a megkülönböztetés, megfontolás, amikor Isten igéjének mérlegére tesszük életünket. Egyik oldalra helyezzük a világ és az életünk történéseit, a másikra pedig Isten igéjét, hogy lássuk, mit kíván tőlünk az Úr. Az Isten szavának fényében való elmélkedés tulajdonképpen szinodalitás is, amit a Katolikus Akció mozgalmai kifejlesztettek az idők során, főleg a csoportéletben. A szinodalitás olyan életstílus, amit el kell sajátítanunk, ahol a főszereplő a Szentlélek, aki elsősorban úgy jelenik meg életünkben, ha olvassuk Isten igéjét, elmélkedünk róla és közösen osztozunk benne.

Isten szava, imádság és elmélkedés

Ferenc pápa konkrét példával is szolgál: a keresztnek van egy vízszintes és egy függőleges szára. A vízszintes a mi életünk, történetünk, emberségünk. A függőleges szár az Úr, aki eljön hozzánk igéjével és Lelkével, hogy értelmet adjon életünknek. El kell fogadnunk, hogy életünket Jézus szemével vizsgáljuk, hogy szerény emberi mivoltunk találkozzon az ő isteni átalakító erejével. A Katolikus Akció csoportjait arra buzdítja a pápa, hogy mindig fontos helyet biztosítsanak Isten szavának, az imának, a belső lelki életnek, a szentségimádásnak.

Hagyjunk helyet életünkben Istennek

A harmadik állomás a cselekvés, amit az evangélium tanítása szerint mindig Istennek kell kezdeményeznie. A cselekvés az Úrhoz tartozik, az Ő kizárólagos joga, aki inkognitóban kíséri életünket. A mi szerepünk annyi, hogy támogatjuk és elősegítjük Isten cselekvését szívünkben, a valósághoz idomulva, ami folyamatosan alakul.

A Katolikus Akció küldetése

A pápa végül a fiatalokhoz és az európai keresztény mozgalmak követőihez fordult, akik a múlthoz képest több kétséget táplálnak az intézmények iránt, könnyedebb kapcsolatokat keresnek, érzékenyebbek az emberi kapcsolataikban és ezért sebezhetőbbek, törékenyebbek az előző generációknál. A Katolikus Akció küldetése az, hogy megszólítsák ezeket a fiatalokat, segítsenek abban, hogy növekedjenek Krisztus és a felebarát szeretetében. Vezessék rá őket arra, hogy merjenek jobban elköteleződni, legyenek saját életük és az egyház életének főszereplői, hogy a világ meg tudjon változni.

14 január 2022, 13:51