Keresés

Ferenc pápa egy beteggel találkozik az audiencián (2018) Ferenc pápa egy beteggel találkozik az audiencián (2018)  (Vatican Media)

Ferenc pápa az orvosokhoz és ápolókhoz: gyógyítsátok és vigasztaljátok a betegeket!

Közzétették a Betegek 30. Világnapjára írt pápai üzenetet, melynek címe: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas (Lk 6,36). Szeretettel álljunk a szenvedők mellé”. Ferenc pápa arra buzdítja az egészségügyi dolgozókat, hogy hallgassák meg a betegeket és gondozzák a velük való kapcsolatot, mert a személy mindig fontosabb magánál a betegségnél.

Gedő Ágnes – Vatikán

Február 11-én tartjuk a Betegek Világnapját, melyet Szent II. János Pál pápa hirdetett meg 30 évvel ezelőtt, hogy felhívja Isten népe, a katolikus egészségügyi intézmények és a civil társadalom figyelmét a betegekre és az őket gondozó személyekre.

Enyhíteni az intenzív osztályok magányát

Az idei világnapra írt üzenetében Ferenc pápa az irgalmasság, a szeretet, a gondoskodás és a vigasztalás témakörét járja körül. Az irgalmas szeretet tanúihoz fordul, akikkel a betegek találkoznak fájdalmas pillanataikban, akik mellettük állnak, sebeikre a vigasz olaját és a remény borát öntik. Jelenlétük most a pandémia idején különösen fontos, amikor az intenzív osztályon magányosan, kiszolgáltatva fekszenek a betegek. A pápa emlékeztet rá, hogy a járványhelyzet miatt idén a vatikáni Szent Péter-bazilikában tartják meg a világnapot, nem pedig a perui Arequipában. Jó alkalom lesz az érzékenyítésre, az elért eredmények áttekintésére, illetve arra, hogy meghatározzuk, milyen teendők várnak ránk a betegek lelkipásztori ellátásában, azért, hogy a betegség idejét a megfeszített és feltámadt Krisztussal egyesülve éljék meg.

Isten irgalmas, atyai és anyai gonddal vesz körül minket

Az üzenet témája arra hív, hogy tekintetünket az irgalmas Istenre függesszük, aki egyszerre testesíti meg az erőt és a gyöngédséget. Isten irgalmassága magában foglalja az apai erőt és az anyai gyöngédséget, amikor gondoskodik rólunk, mindig új életet akar ajándékozni nekünk a Szentlélekben. Jézus sok beteget meggyógyított, mi pedig tudjuk, hogy azok, akik megtapasztalják a test gyengeségét és a betegség okozta szenvedést, szorongást és félelmet élnek át. A pápa ezért azokra gondol, akik a pandémia alatt az intenzív osztályon fejezték be földi életüket, minden bizonnyal odaadó ápoló személyzet jelenlétében, mégis szeretteiktől távol. Ebben a sivatagban kivirágoztak Isten szerető irgalmának tanúi, olyan férfiak és nők, akik puszta jelenlétükkel képesek voltak vigaszt nyújtani.

Az orvosok és ápolók nemes küldetése

Ferenc pápa üzenetében az orvosokhoz, ápolókhoz, laborasszisztensekhez, gondozókhoz fordul, és ahhoz a számos önkénteshez, akik drága idejüket szentelik a szenvedőknek. „Kedves egészségügyi dolgozók, a betegek mellett szeretettel, szakértelemmel végzett szolgálatotok túlmutat foglalkozásotok határain és küldetéssé változtatja azt. Kezetekkel Krisztus szenvedő testét tapintjátok, ezzel az Atya irgalmas kezének jelei lehettek. Legyetek tudatában foglalkozásotok nemes méltóságának, és a vele járó felelősségnek is”.

A személy fontosabb a betegségnél

Az orvostudomány és a technika fontos vívmányait elismerve a pápa megjegyzi: nem szabad elfeledkezni a betegek egyediségéről, méltóságáról és törékenységéről. A beteg személy mindig fontosabb magánál a betegségnél, ezért egyetlen gyógymód sem mondhat le a páciens figyelmes meghallgatásáról, számba kell, hogy vegye személyes élettörténetét, félelmeit. Ha nem lehetséges meggyógyítani az embert, meg lehet vigasztalni. A Szentatya ezért olyan képzési folyamatokat javasol az egészségügyi dolgozóknak, amely felkészíti őket a meghallgatásra és az emberi kapcsolatok ápolására.

Covid-19 védőoltás a szegény országoknak

A katolikus közösségek a világ minden táján igyekeznek gondoskodni a betegekről, hála a sok misszionáriusnak, akik az evangélium hirdetése mellett kórházakat építettek. Ezek az irgalmas szamaritánus fogadói, melyek a keresztény szeretetről tanúskodnak a világnak. Számos országban azonban még sok a tennivaló, a gyógyítás továbbra is luxusnak számít. A szegényebb államokban hiányzik a Covid-19 védőoltás, de a jóval egyszerűbb betegségeket sem képesek orvosolni.

A katolikus egészségügyi intézmények szerepe

Értékes szolgálatot végeznek a katolikus egészségügyi intézmények, mint ahogy el kell ismerni és támogatni kell a szerzetes családok munkáját, akik meghallották szegény, szenvedő testvéreink kiáltását és segítségükre siettek. Jelenlétük áldás egy olyan korban, melyet a kiselejtezés kultúrája ural, ahol az élet méltóságát nem mindig ismerik el. Ami a betegek lelkipásztori ellátását illeti, Ferenc pápa aláhúzza: nem mondhatunk le arról, hogy elvigyük nekik Isten közelségét, áldását, szavát, kiszolgáltassuk nekik a szentségeket, és felajánljuk számukra a hitbeli növekedés lehetőségét. Valamennyiünkre vonatkozik a felhívás: álljunk a betegek és az idősotthonokban élők mellé, akik várják, hogy meglátogassuk őket! Imádkozzunk minden egészségügyi dolgozóért, hogy irgalommal telve nyújtsák a betegeknek a megfelelő ellátást és testvéri közelségüket! – buzdít végül a Betegek 30. Világnapjára írt üzenetében a pápa.

07 január 2022, 18:08