Keresés

2021. június 19-én még együtt imádkozhattak a fiatalalok a taizéi anyaházban  2021. június 19-én még együtt imádkozhattak a fiatalalok a taizéi anyaházban  

Ferenc pápa üzenete a taizéi találkozóra: Maradjatok a bizalom zarándokai a világban!

Az európai fiatalok 44. taizéi találkozójára Ferenc pápa – Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával – üzenetet küldött a pandémia miatt idén csak virtuálisan megtartott bizalom-találkozóra. Az év utolsó napján közzétett pápai üzenet arra buzdítja a fiatalokat, hogy a veszélyeztetett és bizonytalan jövővel szemben elcsüggedés helyett inkább közösen hagyatkozzanak a Szentlélekre, aki a rászorulók támogatására irányítja a figyelmüket.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Igazi találkozó 2022 júniusában Torinóban

Kedves barátaim, a világjárvány megakadályoz Benneteket, hogy az idei év végén ismét találkozzatok a taizé közösség szervezésében tervezett 44. Európai Ifjúsági Találkozón. Emiatt most  júliusig kell várnotok, hogy majd Torinóba utazzatok, az öröm és a testvériség megélt pillanatáiért. A Szentatya ezért a szándékért imádkozik, de egyúttal csatlakozik a találkozó gondolataihoz és imáiban együtt van mindazokkal, akik az interneten követik a találkozót és szívélyesen köszönti őket.

Váljunk készségesebbé a Lélek kezdeményezései iránt

Találkozótokra olyan időszakban kerül sor, melyet sokak szorongása tölt el és aggodalommal vetődik fel a kérdés, hogy mi is lesz a föld sorsa. Milyen felelősséget kell vállalnotok a föld megőrzése és lakhatóbbá tétele érdekében? Miközben a világban támadt feszültségek csak gyarapodnak, magától adódik a kérdés, hogy miként is lehettek „az egység kézműveseivé” a következő év témája jegyében? A Szentatya üzenete arra buzdít, hogy a kishitűség kivédésére inkább kerüljék el ezeket a kérdéseket és sokkal inkább azt vegyék a szívükre, hogy együtt, közösen keresik a válaszokat, együtt imádkoznak és együtt hallgatják Isten Igéjét, kérve, hogy világítsa meg a legbonyolultabb emberi helyzeteket. Nem hiába mondja az Apostolok Cselekedeteinek könyve, hogy Pünkösd napján a tanítványok „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1). Amikor ugyanis együtt vagyunk, Isten Szentlelke egészen különös módon fúj. A folyamatban lévő szinodális úttal a katolikus egyház is arra törekszik, hogy mind készségesebbé váljon a Lélek kezdeményezései iránt, arra hívva Krisztus tanítványait, hogy fedezzék fel, mennyire egymásra szorulnak.

Legyetek a feltámadt Krisztus jelenléte a rászorulók számára   

Úgy döntöttetek – szól a pápai üzenet –, hogy nem fordultok el az emberi szenvedésektől és a pillanatnyi kihívásoktól, hanem azzal a bizalommal néztek ezekre a valóságokra, hogy részt vesztek azok megoldásában. Mert ha jelen is vannak a mai világban a szorongások, másrészről Isten Szentlelke meg nem szűnően munkálkodik, hogy a testvériség, a szolidaritás és az egység megteremtésére indítson benneteket. Ha megnyíltok a feltámadt Krisztus jelenléte előtt és hagyjátok, hogy egyesítse szíveteket, arra készülődtök valójában , hogy azzá is váljatok, vagyis a feltámadt Krisztus jelenlétévé. A Szentatya arra kéri a Szentlelket, hogy áldjon meg benneteket, katolikus, ortodox és protestáns fiatalokat, akik gondolatban és imában részt vesznek az európai találkozón és Szűz Mária oltalmára bízza őket. Maradjatok továbbra is a bizalom zarándokai ott, ahová az Úr küld benneteket! – zárul Ferenc pápa üzenete a virtuális taizéi találkozó fiataljaihoz.

31 december 2021, 13:57