Keresés

Napfényben az Apostoli Palota a "Gaudete" vasárnapon   Napfényben az Apostoli Palota a "Gaudete" vasárnapon   (AFP or licensors)

Örömmel várjuk az Úr eljövetelét – Ferenc pápa Úrangyala imája

Advent harmadik, „Gaudete Öröm” vasárnapján délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa az evangéliumi szakasz kérdését elemezte. „Mit tegyünk?”. A kérdést az öröm és a lelkesedés támasztja, amelyet Keresztelő Szent János szavai váltanak ki: „Az Úr közel van”.

Vertse Márta – Vatikán

Mi is tegyünk fel magunknak a kérdést saját életünkre vonatkoztatva. Ugyanis életünk az Úr ajándéka, küldetés, amelyet konkrét tettekkel kell megvalósítanunk. Karácsonyra készülődve ne a mulandó dolgokat helyezzük előtérbe, hanem kötelezzük el magunkat, hogy jócselekedeteket hajtunk végre Jézusért és a többiekért – buzdított rá tanításában Ferenc pápa.

Vizsgáljuk meg, mi életünk küldetése?

Advent harmadik vasárnapján az evangéliumi szakasz személyek különböző csoportjait mutatja be – a tömeget, a vámosokat és a katonákat – akiket megérintett Keresztelő Szent János prédikációja és ezért megkérdezik tőle „Mit tegyünk?” (Lk 3,10). Mit tegyünk? – álljunk meg ennél a kérdésnél – kezdte beszédét Ferenc pápa. A kérdés nem egy kötelességérzetből indul ki, inkább az Úr által megérintett szív, az eljövetele felett érzett lelkesedés az, ami arra késztet, hogy feltegyük a kérdést: mit tegyünk? Keresztelő Szent János azt mondja, hogy „Az Úr közel van” – „Mit tegyünk?” – tette fel ismét a kérdést a pápa majd egy példát hozott a várakozásra. Gondoljunk arra, hogy egy számunkra kedves személy készül meglátogatni bennünket. Örömmel és türelmetlenül várjuk. Hogy illő módon fogadjuk, kitakarítjuk a lakást, a legjobb ebédet készítjük el, esetleg még egy ajándékot is készítünk neki, vagyis minden tőlünk telhetőt megteszünk. Így van ez az Úrral, az eljövetele feletti öröm mondatja velünk: mit kell tennünk? De Isten ezt a kérdés magasabb szintre emeli: mit tegyek életemmel? Mire kaptam meghívást? Hogyan valósíthatom meg önmagam?

Valósítsuk meg életünk álmát

Az evangélium, amikor ezt a kérdést sugallja, egy fontos dologra emlékeztet bennünket: az életnek van számunkra egy feladata – szögezte le Ferenc pápa. Az élet nem értelmetlen, nincs a véletlenre bízva. Ajándék, amelyet az Úr ad nekünk a következő szavakkal: fedezd fel, hogy ki vagy, munkálkodj azon, hogy megvalósítsd azt az álmot, ami a te életed! Ne feledjük, hogy mindnyájunknak van egy küldetése, amit teljesítenünk kell. Tehát ne féljünk feltenni a kérdést az Úrnak: mit kell tennem?

Járuljunk hozzá az egyház és a társadalom javához

Tegyük fel gyakran ezt a kérdést – hangsúlyozta a pápa, majd utalt rá, hogy a kérdés visszatér a Bibliában is: az Apostolok Cselekedeteiben néhányan Pétert hallgatva, aki (a keresztre feszített) Jézus feltámadását hirdette, úgy érezték, hogy „Ezek a szavak szíven találták őket. Ezt mondták Péternek és a többi apostolnak: - Mit tegyünk testvérek?”  (ApCsel 2,37). Mi is tegyük fel magunknak a kérdést: mi az, ami jó nekem és a testvéreknek? Hogyan tudok hozzájárulni az egyház és a társadalom javához? Az adventi időszak erre használ: álljunk meg és tegyük fel a kérdést, hogy hogyan készüljünk a Karácsonyra? Nagyon el vagyunk foglalva olyan sok készülődéssel, az ajándékokkal, a mulandó dolgokkal, de tegyük fel a kérdést, mit tegyünk Jézusért és a többiekért!  Mit kell tennünk?

A hit a konkrét tettekben valósul meg

A pápa ezután arra mutatott rá, hogy a „Mit tegyünk?” kérdésre az evangéliumi szakaszban Keresztelő Szent János válaszai különböznek minden csoport számára. Akinek két köntöse van, annak János azt mondja, hogy ossza meg azzal, akinek nincs; a vámosoknak, akik az adókat szedik be, azt mondja, hogy „Ne követeljetek többet, mint amennyi jogos”; a katonáknak pedig: „Senkit se bántsatok és meg ne zsaroljatok”. Mindenkihez egy speciális szót mond, amely élete valós helyzetére vonatkozik. Ez értékes tanítást kínál fel számunkra: a hit a konkrét életben testesül meg. Nem egy elvont, egy általánosított elmélet, hanem a testet érinti és átalakítja mindenki életét. Vizsgáljuk meg, hogy a mi hitünk elvont-e, vagy konkrét, fejlesztjük-e azáltal, hogy segítünk a többieknek, szolgáljuk őket? – buzdította a híveket Ferenc pápa.

Karácsonyra készülve kérjünk bocsánatot az Úrtól

Befejezésül tegyük fel magunknak a kérdést: mit tudok konkrétan tenni, ezekben a Karácsony felé közeledő napokban? Hogyan tudom megtenni részemet?  Ferenc pápa azt javasolta, hogy vállaljunk fel egy konkrét, akár kicsiny elkötelezettséget, amely jól alkalmazkodik élethelyzetünkhöz és valósítsuk meg, készülve az idei Karácsonyra. A pápa felsorolt néhány példát: felhívom telefonon azt a magányos illetőt, meglátogatok egy idős vagy beteg személyt, teszek valamit, hogy szolgáljak egy szegényt, egy rászorulót. Vagy talán bocsánatot kell kérnem valami miatt, vagy meg kell bocsájtanom, tisztáznom kell egy helyzetet, ki kell fizetnem egy tartozásomat. Talán elhanyagoltam az imát és olyan hosszú idő után most itt az ideje, hogy bocsánatot kérjek az Úrtól. Találjunk valamilyen konkrét dolgot és tegyük meg! Végül Ferenc pápa a következő szavakkal fohászkodott a Szűzanyához: „Segítsen bennünket Mária, akinek méhében Isten testté lett”.

13 december 2021, 10:10