Keresés

Cirill főapát szívből kéri Ferenc pápát magyaroszági és pannonhalmi látogatásra     Cirill főapát szívből kéri Ferenc pápát magyaroszági és pannonhalmi látogatásra   (Vatican Media)

„El fogok jönni” apostoli látogatásra – Interjú Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapáttal

December 15-én, a szerdai általános kihallgatáson után Ferenc pápa köszöntött egy jelenlevő magyar csoportot, melynek tagjai Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés főapát, Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a főapátság kulturális igazgatója és Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője. A pannonhalmi főapát emlékeztette a Szentatyát, hogy „Magyarország és Pannonhalma szeretettel várja egy apostoli látogatásra”, mire Ferenc pápa németül megjegyezte: „El fogok menni!”

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Cirill főapát első alkalommal vett részt általános pápai kihallgatáson és „egészen meglepte s örömmel látta a rengeteg ember jelenlétét” a VI. Pál aulában, „miközben Róma kong az ürességtől és amikor a vatikáni bazilikában Szent Péter és Szent II. János Pál pápa sírjánál imádkoztak, csak páran voltak a templomban. Viszont az általános kihallgatáson nagyon sokan voltak”. Elöl ültek az ifjúházasok mellett, míg fent az emelvényen püspökök és bíborosok foglaltak helyet jobbról és balról. A Szentatya olasz nyelvű katekézisét hat különböző nyelven összefoglalták, köztük arabul is.

Könyvajándék és apostoli látogatás ígérete  

Azért jöttek el a kihallgatásra, hogy átadják Ferenc pápának a Bencés Kiadó és a Magyar Kurír közös gondozásában megjelent „Az evangélium szabadságában éljetek! – Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán” című kötetet. „A képekkel illusztrált csinos kis könyvhöz Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke írt ajánlást, ami nyilván a szlovákiai magyarok számára fontos”. Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője azt a képes könyvet adta át a Szentatyának, mely az Eucharisztikus Kongresszus egyhetes eseménysorozatát mutatja be, kiemelten természetesen a budapesti Statio orbis pápai szentmisének a fotóival. A Szentatya a püspökök köszöntése után hozzájuk lépett, ekkor Kuzmányi István olaszul elmondta neki, hogy kik ők, honnét jöttek, amire magyarul mondta a pápa: „Isten hozott!” Cirill atya németül elmondta a pápának, hogy ő pannonhalmi főapát és átadta neki a könyvet. A „pápa érdeklődéssel belelapozott, időnként megakadt a szeme egy-egy fotón”. Cirill főapát elmondta neki, „nagyon örül, hogy Szlovákiából hazafelé tartva a Szentatya kijelentette, hogy el akar jönni Magyarországba lelkipásztori látogatásra. Mi nagyon szívesen várjuk, s mivel Pannonhalma közvetlenül a Szentszék alá rendelt monostor, nagyon örülnének, ha őket is meglátogatná. A Szentatya németül válaszolta: „Ich werde kommen” – El fogok jönni. Ezt a Szentatya mondta, hogy jövőre el fog jönni lelkipásztori látogatásra és nagyon reméljük, hogy ha több napra jön, akkor esetleg Pannonhalma is benne lesz a helyszínek között”.

Ferenc pápa: „Pannonhalma az egyház lelkiségi kisugárzási központja”

A magyarországi bencés szerzetesek küldetéséről szólva a főapát kifejtette, hogy „az országban három önálló bencés közösség él, Bakonybél a negyedik, mely Pannonhalmához tartozik és Budapesten van egy kis tanulmányi házuk, ahol a fiataljaik tanulnak. Minden háznak megvan a maga sajátossága, de nagyon sok közös vonásuk van, mint például a lelkipásztori küldetés, hiszen csak Pannonhalmának 15 plébániája van, de plébániát vezetnek Bakonybélben és Győrött a város központjában, Tihanyból pedig a Balatonnak azon a pontján sok települést és üdülőhelyet látnak el. Emellett van egy bencéseknek egy kulturális és spirituális szolgálata is, ami rendezvényekben, lelkigyakorlatokban mutatkozik meg, kiadványokat jelentetnek meg, konferenciákat tartanak”. Jelentős az „ökumenikus lelkiség”, a hozzá kapcsolódó programokkal. „Idén tavasszal Kurt Koch bíboros, a Keresztények Egysége Pápai Tanácsának elnöke is jelen volt egyik rendezvényen, mint főelőadó. Ennek a következménye, hogy amikor a Szentatya találkozott az Egyházak Ökumenikus Tanácsának a vezetőivel Budapesten, akkor név szerint megemlítette Pannonhalmát és azt mondta: „Áldom azt a közös utat, amit legutóbb Pannonhalmán kezdtetek el, együtt imádkozni és együtt gondolkozni az egyház jővőjéért”. Pannonhalmát az „Egyház lelkiségi kisugárzási központjának nevezte”. Jelentős emellett az oktatás és nevelés munkája, Pannonhalmának 11 iskolája van, továbbá jelentős a szerepük a Sapientia szerzetesi főiskolán, együtt a ferencesekkel és piaristákkal.

A bencés rend az imádságnak és a munkának egy józan harmóniájában él

Végül Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés főapát beszámolt arról, hogy a magyar bencés kongregáció eleve „egy nemzetközi kongregáció, hiszen Brazíliában a São Paulo-i Szent Gellért monostor is hozzájuk tartozik, ugyanis magyar bencések alapították az 1948-as fordulat után. A világon 19 bencés kongregáció működik, ennek vezető, úgynevezett prézes-apátjai évente találkoznak egy közös megbeszélésre. Szent Benedek nem egy cél-feladatra teremtette meg a rendet, betegápoló vagy tanítórendként, hanem az imádságnak és a munkának egy józan harmóniájában éljen és a munkáját úgy végezze, hogy azzal bekapcsolódik az egyház helyi missziójába”.

16 december 2021, 11:45