Keresés

Aldo Giordano érsek idén június 17-én a Szentatyánál  Aldo Giordano érsek idén június 17-én a Szentatyánál   (© Servizio Fotografico Vaticano)

Ferenc pápa gyásztávirata a 67 éves korában elhunyt Aldo Giordano érsek halálára

Aldo Giordano érsek, az Európai Uniónál szolgáló apostoli nuncius halálhírének vételére a Szentatya – Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával – december 10-én pénteken gyásztáviratot küldött az elhunyt nővérének és családtagjainak, valamint a Cuneo-i egyházmegye közösségének.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

Az egyház nagylelkű és szelíd szívű embere volt      

A Szentatya hálás szívvel gondol az egyház e nagylelkű és szelíd szívű emberének buzgó papi életére, hűséges szolgálatára, először a Cuneo-i egyházmegye kötelékében, majd az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsánál, utána pedig az Európai Tanácsnál, mint a Szentszék állandó megfigyelője. Ferenc pápa ugyanilyen elismeréssel emlékezik Giordano érsek apostoli nunciusi szolgálatára előbb Venezuelában, majd Brüsszelben az Európai Uniónál. Bölcs körültekintéssel végezte minden rábízott feladatát, szívének és elméjének összes képességével tett tanúságot az emberek és az egyház iránti szenvedélyes szeretetéről. A Szentatya imádkozik az evangélium e hűséges szolgájának a lelkiüdvéért, hogy az Úr fogadja be alkonyt nem ismerő világosságába, miközben a Boldogságos Szűz Mária anyai közbenjárásába ajánlja őt. A keresztény remény megtartó erejéért fohászkodik az elhunyt hozzátartozói számára és apostol áldását küldi mindazoknak, akik gyászolják őt korai halála miatt. Pietro Parolin bíboros államtitkár a Szentatya szavaihoz kapcsolja az egész államtitkárság nevében a személyes részvétet és imádságot.

Derűs és vidám karaktere miatt nagy közmegbecsülésnek örvendett

Don Aldo 1954. augusztus 20-án született az észak-olaszországi Cuneo-ban. Teológiai tanulmányait Milánóban és Rómában a Pápai Gergely Egyetemen végezte. Doktori diplomája megszerzése után lelkipásztori munkát végzett egyházmegyéjében, majd 1982-től 1996-ig egyházmegyéje teológiai főiskoláján tanított 14 éven át. Tudományos munkásságát mindig nagyszerűen tudta ötvözni a kispapok nevelésével és a lelkipásztori munkával. Derűs és vidám karaktere miatt nagy közmegbecsülésnek örvendett. Az evangélium embere volt, aki az imádságból és a Szűzanya iránti szeretetből táplálkozott. 1995-ben nevezték ki az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsához, mint a  CCEE főtitkára, amihez később egy másik megbízatást is kapcsoltak: ő lett a Szentszék állandó megfigyelője az Európa Tanácsnál Strasbourg-ban.     

Megváltoztattad az életünket, nagy ajándék voltál nekünk   

2013-ban Ferenc pápa a venezuelai Caracasba küldte apostoli nunciusnak és ekkor szentelték püspökké. Ez év májusában a Szentatya Brüsszelbe küldte az Európai Unióhoz, mint a Szentszék apostoli nunciusát. E nyolcéves szolgálatra emlékezik egyik közvetlen munkatársa:  „Te, Aldo, szigorral és könnyedséggel néztél szembe a dolgokkal, biztató mosollyal és figyelmes szemekkel az arcodon. Tisztában voltál az emberi dolgok korlátaival, de szívedben mindig ott élt egy magasztos vágy. Szeretted az életet, az egyházat, a családodat, a munkádat. Rajongva szeretted a hegyeket és a természetet. De mindenekelőtt nagyon sok embert szerettél, és mindig mellettünk álltál. Megváltoztattad az életünket, nagy ajándék voltál nekünk”.

67 éves korában Covid fertőzésben hunyt el

A 67 éves Aldo Giordano érsek szeptember közepén lett Covid fertőzött. Állapota szeptember 25-én hirtelen megromlott, ezért a brüsszeli Molière Longchamp kórház intenzív osztályára került. Később, október közepén a Leuveni Katolikus Egyetem kórházába szállították, ahol lélegeztető gépre került és noha mindent megtettek a megmentéséért, december 2-án elhunyt.

Holttestét szülővárosa San Benigno templomában ravatalozták fel, ahol a gyászmisét Pietro Parolin bíboros államtitkár mutatta be. Homíliájában személyes és baráti szavakkal szólt Aldo érsekről, „aki szelíd, bölcs, barátságos, intelligens ember volt, a remény és bizalom magvetője”. „Hosszú betegsége során nagyon reménykedtünk a felépülésében. De ma már csak örömet érezhetünk Don Aldo életéért, akinek papi és egyházi diplomáciai szolgálatát mindenütt nagyra értékelték. Különleges módon tudott baráti kapcsolatokat teremteni szinte mindenkivel, aki emellett a párbeszéd embere volt” – hangsúlyozta Parolin bíboros a gyászbeszédében.

10 december 2021, 12:46