Keresés

Az assisi Szeraficum Intézet fogyatékos gyermekei a VI. Pál aulában Az assisi Szeraficum Intézet fogyatékos gyermekei a VI. Pál aulában   (Vatican Media)

A pápa az assisi Seraficum Intézethez: Az élet mindig szép, még kevés erőforrás mellett is!

December 13-án, hétfőn délben, Szent Lúcia szűz és vértanú emléknapján Ferenc pápa a VI. Pál aulában fogadta az assisi Seraficum Intézet ezer gyermek tagját, vezetőikkel és a város püspökével együtt. A süketnéma és vak gyerekek nevelésére, lelki gondozására és szakmai képzésére született rehabilitációs intézetet 1871 szeptemberében, 150 évvel ezelőtt alapította Casoria-i Szent Lajos ferences szerzetes.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Köszönet a viszont-látogatásért      

A Szentatya köszönetet mondott viszont-látogatásukért, hiszen nyolc éve, 2013-ben találkozott velük Assisiben tett első zarándoklata alkalmával. A pápa örömmel emlékezett vissza a Szent Ferenc nyomában tett útjára, melynek során megölelhette az intézet gyermekeit, ahogy Szent Ferenc tette azt, amikor megölelte azt a leprás beteget, ami aztán – ahogy a Szent végrendelete elmondja – elindította őt a megtérés útján. Ahogy Jézus tette egykoron, Ferenc is lehajolt a betegek és kitaszítottak sebei fölé, hogy felhívja a társadalom figyelmét a „leselejtezés kultúrájára”, mely kevesek kezében halmozza fel a gazdagságot, míg oly sokan peremre szorulnak és csak szűkösen éldegélnek adományokból.

Casoria-i Szent Lajos magáévá tette a „szeráfi Atya” üzenetét

Casoria-i Szent Lajos azonban igazi ferences szerzetesként magáévá tette a „szeráfi Atya” üzenetét,  amikor Assisiben tett egyik zarándokútján egy feszület előtt imádkozva meghallotta a hangját és háromszor is „igennel” erősítette meg kérését süketnémák és vakok intézetének alapítására. Akkoriban ezeknek a fogyatékos gyerekeknek egyáltalán nem biztosították a szükséges társadalmi támogatást. Azóta a Szeráfi Intézet nagyot fejlődött, egyre bővült a súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekeket befogadó szolgáltatás kínálatában, és szakmaiságával kivívta a szakemberek elismerését és főként az érintett családok bizalmát és szeretetét.

A fogyatékosság és a betegség nem lehet akadálya a méltósággal teli életnek

Ferenc pápa szerint az Intézet legfontosabb vonása az a lelkület, mellyel betöltik küldetésüket. Tudatában vannak, hogy minden emberi személy értékes, függetlenül a képességeitől, mert Isten képére teremtetett. A fogyatékosság és a betegség nem lehet akadálya a méltósággal teli életnek, hiszen mindenkinek megvannak a maga korlátai, amit előbb-utóbb megtapasztal. Úgy kell rájuk tekintenünk – ajánlotta a pápa – mint egyikünkre közülünk és ezt kell a figyelem középpontjába állítani. A velük való törődés nem egyirányú, hanem abban egy valódi csere valósul meg, ahogy arra bennünket a szeretet evangéliumában az irgalmas szamaritánus példázata tanít. Ez az alapelv mindenkire vonatkozik, mint a lelkiismeretünk szava, mely egyúttal érezteti az összetartozásunkat. Persze szükség van ennek a tudatosítására és továbbfejlesztésére, főként a javak elosztásában! A pápa együttérzéssel szólt az ilyen intézmények gondjairól, melyek néha a túléléssel küszködnek. Minthogy nem lehet mindent a közintézményektől várni, szükség van sok-sok ember szolidaritására, mert nem lehet hagyni, hogy a családok ilyen problémákkal csak egyedül küzdjenek meg. Sok szülő új családot talál gyermekének a Szeráfi Intézményében – állapította meg örömmel a pápa, jelezve, hogy többen is jelen vannak itt közülük.

A Seraficum logikája a szeretet, amit az evangéliumból tanul meg Szent Ferenc és Szent Lajos iskolájában

Valóban dicséretes, hogy  hogy az Intézet szolgáltatásai nem korlátozódnak pusztán szakmai segítségnyújtásra, hanem biztosítják, hogy mindenki személyre szabott, törődő és gondoskodó figyelmet kapjon. A Seraficum logikája a szeretet, amit az evangéliumból tanul meg Szent Ferenc és Szent Lajos iskolájában. Ez a szeretet tud olvasni a szemekből vagy a gesztusokból, előre látja a vágyakat, fáradságot nem kímélve talál erőt minden nap az újrakezdéshez és örül a támogatott személy minden apró előrehaladásának. Az élet mindig szép, még kevés erőforrás mellett is! Némelykor tud meglepetést is okozni, mint azok a gyerekek, akik a színház, a rádiózás vagy a festészet kicsi művész-mesterei lesznek. A mosolyuk minden erőfeszítést kárpótol. Végül örömmel szólt a pápa egy újabb kezdeményezésükről, hogy a kápolnájukban az Eucharisztia „örökimádásába” kezdtek, ahogy ezt a járványügyi szabályok megengedik. Szívből megköszönte, hogy a 2013-ban köztük mondott szavai az Úr Jézus imádásáról és sebeinek a meghallgatásáról, valóra váltak az Intézetben és apostoli áldásával búcsúzott tőlük.

             

13 december 2021, 15:21