Keresés

Ferenc pápa nicosiai találkozója a menekültekkel Ferenc pápa nicosiai találkozója a menekültekkel  (Vatican Media)

Fiatal menekültek és a pápa találkozója Nicosiában: Ki vagy? - A testvéred vagyok!

Ferenc pápa pénteki és egyben ciprusi programjának zárásaként délután 4 órakor a nicosiai Szent Kereszt plébánia templomban ökumenikus imádságon vett részt egy migránsokból álló csoport társaságában.

Horváth Hajnalka - Vatikán

A katolikus plébánia templom Nicosia történelmi belvárosában található, és a ciprusi katolikus közösség számára kiindulópontként szolgál. Ferenc pápát Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka fogadta és köszöntötte. Két napos látogatása során számos arcát megismerhette a Szentatya Ciprusnak, amelyből nem hiányozhat a Földközi-tenger térségét sújtó migránshullám hatása. Cipruson menekült családok ezrei keresnek menhelyet, elsősorban a közel-keleti helyzet elől szökve. A migráció nem egy helyi, hanem globális szintű jelenség - mondta a jeruzsálemi pátriárka. A nemzetközi közösségnek tudnia kell, hogy jövőnk függ ennek a súlyos problémának a kimenetelétől. Az egyház részt vállal a migránsok helyzetének javításában, visszaadja méltóságukat és identitásukat. Pizzaballa pátriákra köszöntetet mondott nemcsak a Szentatyának, hogy ellátogatott a mediterrán térség perifériáira, de a menekülteket segítő minden szervezetnek, legyen az egyházi vagy világi.

Pierbattista Pizzaballa pátriárka köszönti Ferenc pápát
Pierbattista Pizzaballa pátriárka köszönti Ferenc pápát

A ciprusi Karitász tevékenysége: több, mint tízezer menekült ellátása

A jeruzsálemi pátriárkát a ciprusi Karitász két tagjának tanúságtétele követte. Megható gondolataik sorában hangsúlyozták, hogy sokszor köszönetet mondanak nekik a migránsok szolgálatukért, viszont nem tudják, hogy ők maguk váltanak ki hálát minden önkéntesből azért, hogy a szomorúságukat a boldogság váltja fel, vagy mert az elveszettségből új útra találnak. A ciprusi Karitász több, mint tízezer menekültet támogat jelenleg a szigeten. A Karitász képviselője hangsúlyozta, hogy minden egyes menekült egy külön ember, egyedi és figyelmet érdemel. A szervezet célja, hogy mindig növekedni tudjon az emberek iránti szeretetben Isten hívását követve.

A tallkozó helyszíne
A tallkozó helyszíne

Fiatal menekültek tanúságtétele: arra tartunk, ahol szeretetet adhatunk és kaphatunk

Ezt követően fiatal menekültek szólaltak meg, akik más-más elől szöktek, a gyűlölet elől, az erőszak elől, az éhség elől, a bombák és fegyverek elől, hogy egy biztosabb helyre jussanak. Oda, ahol szabadság van, ahol szeretetet tudnak adni és kapni, ahol szabadon és büszkén gyakorolhatják vallásukat, ahol reményeik lehetnek.

Ferenc pápa meghatódottságának adott hangot a fiatal menekültek tanúságtételeinek hallatán, majd Pál apostol Efezusiakhoz írt levelét idézte: „Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai” (Ef 2,19). Isten álma egy békés világ, ahol fiai testvérként élnek egymás mellett. Isten a ti álmaitokon keresztül beszél hozzánk - mondta a négy menekült tanúságtevőnek Ferenc pápa. Arra hív minket, hogy egy falak nélküli emberiségért munkálkodjunk, ahol különbözőségeikre büszke, kiengesztelődött embertársak élnek együtt.

Ferenc pápa üdvözli a menekülteket
Ferenc pápa üdvözli a menekülteket

Ferenc pápa: egy olyan világot építsünk, ahol testvérek lehetünk

Ciprus történelmét is megsebzi a megosztottság, viszont azért kell fohászkodni, hogy Isten kegyelme által a testvériség bölcsőjévé tudjon válni. Ennek pedig két feltétele van - magyarázta a Szentatya. Az egyik minden emberi személy méltóságának elismerése, amely egy etikai és egyetemes fudamentum, és a keresztény társadalmi tanítás középpontjában is áll. A második feltétel, az Atya Isten felé való nyitottság, amelyet „kovászként” kell hordoznunk hívő emberekként. Ezekkel a feltételekkel megvalósulhat az álom, amely konkrét lépésekben megmutatkozva a konfliktustól a szeretetközösséghez, a gyűlölettől a szeretethez vezet. Egy türelemmel viselt út ez, amely napról napra vezet minket az Úr által előkészített valóságba, ahol, ha megkérdezik „ki vagy”, azt tudod mondani, a „testvéred vagyok”.

Ferenc pápa az ökumenikus imatalálkozót követően visszatért a nicosiai nunciatúrára és ezzel lezárult látogatásának ciprusi része. 

Az ökumenikus imatalálkozóról készül rövid videó

 

03 december 2021, 17:27