Keresés

A gyakorlati együttműködés erősíti a közösséget: Ferenc pápa a ciprusi szent szinódusnál

A pápa pénteken reggel fél 9-kor találkozott II. Krizosztomosz ciprusi érsekkel, majd beszédet mondott az ortodox egyház szent szinódusához. Az egység, az összefogás, a múltbeli sérelmek meghaladásának fontosságáról beszélt. A ciprusi érsek fájdalommal szólt a török megszállás okozta sebekről és a pápa segítségét kérte.

Gedő Ágnes – Vatikán

Nicosiában, apostoli látogatása második napján Ferenc pápa reggel udvariassági látogatást tett a ciprusi ortodox érsekségen II. Krizosztomosznál, majd az ortodox székesegyházban találkozott a szent szinódus tagjaival. A sziget autokefál egyházának 80 esztendős vezetője 2006 óta tölti be ezt a tisztséget.

Haladjunk a párbeszéd útján

A magánmegbeszélést követően a pápa üzenetet írt a vendégkönyvbe: „Zarándokként Cipruson, a történelem és a hit gyöngyszemén, fohászkodom Istenhez alázatért és bátorságért, hogy együtt haladjunk a teljes egység felé, és az apostolok példája nyomán ajándékozzuk meg a világot a vigasz üzenetével, és a remény élő tanúságtételével.” A pápa köszönetet mondott Krizosztomosz érseknek, amiért hangsúlyozta a párbeszéd fontosságát. „Együtt kell haladnunk a párbeszéd útján, mely fárasztó, türelmes és biztos út, a bátorság útja. Parrézia és türelem” – írta még a vendégkönybe Ferenc pápa. Ezt követően a ciprusi ortodox székesegyházban találkozott a szent szinódus tagjaival. Előbb az ortodox érsek köszöntötte a pápát, aki elmondta beszédét, majd megajándékozták egymást.

A katolikus egyház a szinodális úton

Közös apostoli eredetünkre hivatkozva a pápa a testvériség erősítését szorgalmazta a teljes egység elérése érdekében. Barnabás nevének jelentése „a vigasz fia”. Legyünk mi is vigasz a világnak, keressük a jót és a testvéri szeretetet. Vigyük el az evangéliumot az emberekhez, válasszuk a személyes találkozást, induljunk ki valós igényeikből. Éppen ezért szeretné a katolikus egyház felfedezni a szinodális dimenziót, amiben az ortodox testvérek tapasztalata segíthet. Köszönet testvéri együttműködésükért a katolikus-ortodox teológiai vegyesbizottságban is.

Az egység érdekében éljünk apostoli közösségben

Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy katolikusok és ortodoxok közeledjenek egymáshoz, találkozzanak minél többször, hiszen így sok előítéletet tudunk felszámolni. Mondjunk le sok földi kiváltságunkról az egység érdekében. Ne kössön gúzsba minket a félelem, nyíljunk meg és tegyünk merész gesztusokat. Ne az összeférhetetlen különbségekre koncentráljunk. Ne engedjük, hogy az egyes hagyományok elnyomják a nagybetűs Hagyományt. Fogjunk össze például a szeretetszolgálatban, a nevelésben, az emberi méltóság előmozdításában, és akkor észrevesszük, hogy szeretetközösségünk magától érlelődik Isten dicsőségére. Ne üljünk fel a hamis híreknek, ne tápláljuk magunkban a régi ellentéteket! Türelemmel, kitartóan ápoljuk apostoli közösségünket! Bízzunk a mi Anyaszentegyházunkban, amelynek gyermekei vagyunk! – buzdított végül a pápa, utalva II. Krizosztomosz érsek korábbi szavaira.

Török etnikai tisztogatás és 47 éve tartó fegyveres megszállás

A ciprusi ortodox főpásztor emlékeztetett Európa keresztény gyökereire, spirituális forrásaira, melyek éppen erről a szigetről erednek. Joggal nevezik Ciprust a kereszténység kapujának a népek felé. Sajnos azonban 1974 óta fájdalmas történelmi fordulat sebeit hordozzák. Törökország lerohanta és fegyveresen megszállta Ciprus 38%-át. A terület lakóit elhurcolták, az Úr kegyhelyeit felgyújtották. II. Krizosztomosz szólt az eltervezett etnikai tisztogatásról, a 200 ezer keresztény lakos durva kitoloncolásáról, akik helyébe a távoli Anatóliából telepítettek be törököket, tönkretéve így az őshonos klasszikus görög kultúrát. Elkobozták a bizánci templomokat, kegyetlen barbársággal elvették a papok javait. Megváltoztatták az összes helységnevet, hogy eltöröljenek minden nyomot a görögök és keresztények után. Ebben a nemzeti és egyházi golgotában élnek már 47 esztendeje.

Ferenc pápa segítségét kérik a ciprusi görögök

A ciprusi érsek Ferenc pápa tevékeny támogatását kérte, ahogy annak előtte XVI. Benedektől is. Az emeritus pápa közvetített a német kormány felé, és ennek köszönhetően a ciprusi bizánci kultúra 500 töredékét sikerült visszahozniuk a szigetre, amelyeket török régészek Münchenbe vittek.

Nyitottak a közel-keleti muzulmánok felé is

II. Krizosztomosz megerősítette, hogy az ortodox egyház kiváló kapcsolatokat ápol minden egyházzal, keresi a párbeszédet mindenkivel. Üdvözölte az ökumenikus pátriárkátus és a római katolikus egyház kapcsolatát. Néhány évvel ezelőtt a közel-keleti muzulmánok felé is nyitottak, de a szélsőséges feszültségek erősödésével megszakadt a párbeszéd, kivéve Szíriával. „Mi azonban szilárdan hiszünk a köztünk lévő ellentétek békés megoldásában, legyenek azok polgári vagy vallási természetűek. A helyes út csak a valóban őszinte párbeszéden keresztül vezet” – hangsúlyozta még a ciprusi görög ortodox vezető.

Photogallery

A találkozó képei
03 december 2021, 11:58