Keresés

Az Igazságosság és Béke püspöki bizottságok világkonferenciájának plakátja     Az Igazságosság és Béke püspöki bizottságok világkonferenciájának plakátja  

Pápai üzenet a püspöki konferenciák Igazságosság és béke bizottságainak világkonferenciájára

November 17-én és 18-án a helyi egyházak püspöki konferenciáinak Igazságosság és Béke bizottságai világméretű videókonferenciát tartanak ezzel a címmel: „Az Igazságosság és Béke bizottságok az átfogó emberi fejlődés szolgálatában a (post)Covid korszakban. A jövő aktuális kihívásai és távlatai a Laudato si’ és a Fratelli tutti enciklikák fényében”. Ferenc pápa videóüzenettel fordult a résztvevőköz: az átfogó emberi fejlődést a közös ház gondozásán, a társadalmi barátság útján keresztül szolgálják

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

Ferenc pápa videóüzenete elején köszönetet mond Turkson bíborosnak, az Átfogó emberi fejlődés dikasztériuma prefektusának és munkatársainak, hogy egybehívták a konferenciát, mely „jóllehet távkapcsolatban, de mégis lehetőséget kínál a tapasztalatok megosztására és értékelésére, valamint javaslatok tételére a mostani globális válság idején a Laudato si’ és a Fratelli tutti enciklikák fényében”.

Szent VI. Pál pápa és Szent János Pál pápa tanítása nyomdokain

Ferenc pápa üzenetében spontán módon fordult Szent VI. Pál pápa példájához, aki röviddel a II. Vatikáni Zsinat lezárása után létrehozta a „Iustitia et Pax” Pápai Bizottságot, valamint II. Szent János Pál pápa alakjához, aki ezt a fórumot az „Igazságosság és Béke” Pápai Tanácsává alakította. Montini pápa a ma is meglepően időszerű Populorum progressio enciklikájában (1967), miután összefoglalóan elemezte az emberiség átfogó fejlődését, arra a következtetésre jut, hogy ez a „béke új nevének” tekinthető. Ezzel a távlattal egyezően a dikasztérium, amelyre Ferenc pápa az átfogó emberi fejlődés szolgálatát bízta, magára vette a „Szentszék gondoskodását az igazságosság és a béke összefüggésében”.

A bizottságok feladata, hogy elterjesszék és megismertessék az Egyház társadalmi tanítását

Ferenc pápa meggyőződése, hogy a két szent pápa továbbra is közbenjárásával kíséri az egész világ püspöki konferenciái  „Igazságosság és béke” bizottságainak munkáját. Ezek a bizottságok nélkülözhetetlen szolgálatot folytatnak a helyi egyházak szociális lelkipásztori szolgálata terén. Az a feladatuk, hogy elterjesszék és megismertessék az Egyház társadalmi tanítását, tevékenyen munkálkodva az emberi személy méltósága és jogai védelmében, előnyben részesítve a szegényeket és a legutolsókat segítő  választási lehetőségeket. Így járulnak hozzá a társadalmi, gazdasági és ökológiai igazságosság növekedéséhez, valamint a béke építéséhez.

Merítsenek a Laudato si és a Fratelli tutti enciklikákból, helyileg értelmezve  

A pápa azt ajánlja a püspöki karok illetékes bizottságainak, hogy munkájuk során tágasan merítsenek a Laudato si és a Fratelli tutti enciklikákból, arra törekedve, hogy azokat kapcsolják a különféle adott helyzetek lehetőségeihez, kontinentális, regionális és nemzeti összefüggésekben is. A világ bármely részén az integrált fejlődés, vagyis az igazságosság és a béke csak azon a két úton valósítható meg, mely a közös otthonról való gondoskodás, valamint a testvériség és a társadalmi barátság. Ez a két út Krisztus evangéliumából fakad, és így számos más keresztény felekezetű, más vallású embertestvérünkkel együtt járhatunk rajta, akár konkrét vallási hovatartozás nélkül is.

Működjenek együtt a helyi és nemzetközi egyházi és polgári intézményekkel

A Szentatya üzenete arra bíztatja a résztvevőket, hogy reménnyel, elszántan és kreatív módon folytassák munkájukat. Tegyék ezt a jelenlegi elkötelező válsághelyzet tudatában, tekintettel a Covid-19 világjárvány előidézte egészségügyi és szociális válságra, valamint a régi és új konfliktusokra, miközben az ember arra hajlik, hogy meghátráljon korábbi kötelezettségvállalásai előtt. A jelenlegi válság számos ellentmondást tárt fel a gazdasági és politikai rendszerben, miközben továbbra is vannak megoldatlan kihívások, amelyek számos szereplő közös elköteleződését igénylik. Éppen ezért a pápa arra kéri a konferencia résztvevőit, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel egyéb helyi, regionális és nemzetközi egyházi és polgári intézményekkel együttműködve, amelyek elkötelezettek az igazságosság és a béke előmozdításában. Üzenete végén Ferenc pápa Szűz Mária, a Béke Királynéja oltalmazását kérve apostoli áldását adta rájuk.

17 november 2021, 16:06