Keresés

Rendszeresen találkoznak Rendszeresen találkoznak   (Vatican Media)

Ferenc pápa testvéri jókívánságai Bertalan ökumenikus pátriárkának Szent András ünnepén

November 30-án, Szent András apostol, a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus védőszentjének ünnepe alkalmából Ferenc pápa üzenetet küldött Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, melyben Szent Péter és Szent András apostol-testvérek közbenjárását kéri az egyházaik közötti teljes közösség felé vezető úton.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Andrásnak, az első meghívott apostolnak, Péter apostol testvérének, a Konstantinápolyi Egyház és az Ökumenikus Patriarchátus védőszentjének ünnepe alkalmából Ferenc pápa gondolatai Krisztusban szeretett testvére és azon Egyház felé fordul, melynek vezetését az Úr Jézus, „a juhok nagy Pásztora” (Zsid 13,20) a pátriárka szolgálatára bízta. A pápa ezt nemcsak testvéri barátságukra tekintettel teszi, hanem a Római Egyház és a Konstantinápolyi Egyház közötti ősi és mélységes hit, valamint a szeretet kötelékére való tekintettel is. Ferenc pápa lelki közelségének jeleként küldöttséget küldött Fanarba, hogy az ökumenikus pátriárkának, valamint a Szent András apostol emlékére a Szent György pátriárkai templomban isteni liturgiára összegyűlt papságnak, szerzeteseknek és világi híveknek kifejezésre juttassa öröm- és békekívánságait.

Közös elkötelezettség az egész emberi család kulcsfontosságú kérdései iránt

Ferenc pápa örömmel nyugtázza, hogy a pátriárka legutóbbi római látogatásakor, miközben megosztották egymással a világ jelenével és jövőjével kapcsolatos aggodalmaikat, kifejezésre juttatták közös elkötelezettségüket az egész emberi család kulcsfontosságú kérdései iránt, beleértve a teremtésvédelem, a jövő nemzedékek nevelése és a különböző vallási hagyományok közötti párbeszéd és békére törekvés kérdéseit.

Tegyük láthatóvá egymással való közösségüket

Egyházaik pásztoraként együtt erősítik azt a mély köteléket, amely már most is összeköti őket, hiszen közös felelősségük, hogy válaszoljanak az aktuális kihívásokra a mindenség teremtő Atyjába, az emberekért meghalt és feltámadott megváltó Fiába és az életadó Szentlélekbe vetett hit erejében. Ebben a hitben egyesülve arra törekednek, hogy láthatóvá tegyék egymással való közösségüket. A pápa elismeri, hogy továbbra is maradnak még tisztázandó teológiai és egyházi kérdések a folyamatban lévő teológiai párbeszéd útján, de reméli, a katolikusok és az ortodoxok egyre inkább együttműködhetnek azokon a területeken, ahol a közös munka nemcsak lehetséges, hanem elengedhetetlen is.

A teljes egység ajándékát fogadják imádsággal és belső megtéréssel

Ferenc pápa Krisztusban szeretett testvérének üzeni, hogy védőszentjeik, Péter és András szent apostol-testvérek közbenjárása támogatja őket az egyházaik közötti teljes közösség felé vezető úton. A teljes egység, amelyre vágynak, természetesen Isten ajándéka a Szentlélek kegyelme által. A pápa az Úr segítségét kéri, hogy készek legyenek elfogadni ezt az ajándékot imádsággal, belső megtéréssel, nyitottan a bűnbocsánatra és annak felajánlására. Ezekkel a szívből jövő érzésekkel újítja meg Ferenc pápa jókívánságait Szent András ünnepén és a béke ölelését küldi Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának.  

30 november 2021, 14:16