Keresés

Ferenc pápa és Dominique Mamberti bíboros Ferenc pápa és Dominique Mamberti bíboros  (Vatican Media @Vatican Media)

Ferenc pápa levele a fennállása 150 évfordulóját ünneplő Péter Széke Társaságnak

Szombaton tették közzé Ferenc pápa levelét, mellyel a fennállása 150. évfordulóját ünneplő belga alapítású nemzetközi Péter Széke Társaságot köszönti. A Szentatya különleges küldötte Dominique Mamberti bíboros, az Apostoli Szignatúrának, a Katolikus Egyház Legfelsőbb Bíróságának prefektusa, aki november 27-én vasárnap a Brüsszel-koekelbergi bazilikában mutat be szentmisét a Péter Széke Társaság jubileumi ünnepségén.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

Társadalmi reform az igazságosság, a kölcsönös bizalom, az őszinteség és a nyitottság alapján     

A Mamberti bíborosnak címzett latin nyelvű levele kezdetén Ferenc pápa a jelenkor társadalmi problémáira utal: „a súlyos társadalmi és gazdasági igazságtalanságok és a polgári korrupció formái egész népeket és országokat érintenek. Éppen ezért egyre sürgetőbb egy olyan személyi és társadalmi reform, mely az igazságosság, a kölcsönös bizalom, az őszinteség és a nyitottság alapjaira épül. A minket körülvevő közömbös és embertelen individualizmus vajon nem a felsőbbrendű értékek olyan keresésének tehetetlenségéből fakad-e, mely eltekint a konkrét körülmények szükségleteitől?”– teszi fel a kérdést a pápa levele. Ezekhez a problémákhoz társul „a relativizmus további veszélye, mely szerint a legtehetségesebb ember sem tudja megragadni az igazságot”.

A Társaság régóta végez aktív szolidaritási és jótékonysági munkát a közöny és az individualizmus ellen

A pápa levele megállapítja, hogy „a Péter Széke Nemzetközi Társaság – mely hosszú évek óta aktív szolidaritási és jótékonysági munkát végez a közöny és az individualizmus ellen – már tavaly megünnepelte volna fennállása 150. évfordulóját, ám a világjárvány sajnálatos fellépése miatt erre nem kerülhetett sor”.

Dominique Mamberti bíboros a Szentatya különleges küldötte   

Ferenc pápa levelében Dominique Mamberti bíborosra, az Apostoli Szignatúra, a Katolikus Egyház Legfelsőbb Bírósága prefektusára bízza a feladatot, hogy a jubileumi eseményen az ő különleges küldötteként járjon el, negyven éves papi tevékenysége és a Szentszéknél eltöltött hosszú szolgálati ideje alapján. A jubileumi ünnepségre november 27-én, Advent első vasárnapján kerül sor a Brüsszel-koekelbergi Jézus Szíve bazilikában.    

A Szűzanya és Boldog IX. Piusz pápa pártfogása alatt

Ferenc pápa Mamberti bíborosra bízza, hogy a nevében vezesse a Péter Széke Társaság jubileumi megemlékezéseit, megújult apostoli buzgalommal üdvözölje és bátorítsa a jelenlévőket, hogy a hitből fakadó, Isten iránti szeretettől és mély áhítattól indíttatva ébresszenek reményt és adjanak hálát az irgalmas Istennek minden emberi életért. Ferenc pápa levele a Szűzanya és Boldog IX. Piusz pápa pártfogását kéri a jubileumi ünnepségre, aki 150 évvel ezelőtt ült Péter székében és végül bőséges apostoli áldását küldi a résztvevőkre.

      

     

20 november 2021, 18:45