Keresés

Ferenc pápa a Paulinus Család tagjaival a Vatikánban Ferenc pápa a Paulinus Család tagjaival a Vatikánban 

Szenvedélyesen hirdessétek az evangéliumot! A Paulinus Család tagjai a pápánál

Csütörtökön találkozott a Vatikánban a Szentatya a Boldog Don Alberione által alapított kongregációk közösségével. Alapítójuk 50. égi születésnapja alkalmából a pápa imára és igehirdetésre buzdította őket, a mai kor eszközeinek megfelelően.

Gedő Ágnes – Vatikán

Szerzetesi kongregációk, megszentelt élet intézményei és világi társulatok tagjai járultak a pápa elé november 25-én, hogy alapítójuk, Boldog Giacomo Alberione halálának ötvenedik évfordulóján megerősítést kapjanak evangelizáló küldetésükhöz. Ferenc pápa elmondta: Karizmája most is jelentős, amikor az új evangelizálás korszakát éljük. Boldog Alberione a XX. században felismerte, milyen eszközökkel és nyelvezettel kell hirdetni Isten szavát a technológiai fejlődés által kínált lehetőségek révén.

Isten szavának tanúságtevője

Szent VI. Pál pápa 1969-ben így jellemezte őt, mint az Ige példaértékű tanúságtevőjét: „Alázatos, csöndes, fáradhatatlan, mindig éber, gondolatait mindig a munkára összpontosítja, igyekszik kifürkészni az idők jeleit, vagyis, hogyan juthat el a legmegfelelőbb formában a lelkekhez”. Ma is arra van szükség, hogy követői a megszentelt élet konkrét valóságában imádkozzanak, és ezáltal képesek legyenek felismerni az idők jeleit, majd az apostoli terveket a mai kor emberének helyzetéhez és igényeihez igazítsák – állapította meg Ferenc pápa.

Szenvedélyesen szeretni és hirdetni az evangéliumot

Don Alberione gyakran mondogatta, hogy a Paulinus Család igazi alapítója Pál apostol. Arra buzdította követőit, hogy hozzá hasonlóan adják át magukat Jézus Krisztusnak és evangéliumának, szeretete vezesse őket az életszentség útján. Ebből fakad hivatásuk az apostolkodásra, vagyis arra, hogy az evangélium világosságát és örömét hirdessék mindazoknak, akik talán öntudatlanul is erre szomjaznak.  Szenvedélyesen szeressék, kövessék és hirdessék az evangéliumot – buzdította a Paulinus Család tagjait a pápa.

Szent Pál ezt így fogalmazza meg: „Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek...Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.” (1Kor9,19-23)

Spirituális élet Krisztus felé

Pál apostol sugallta Boldog Alberione számára, hogyan határozza meg az általa alapított szerzetesi család apostolkodásának módját. Ez sokféle, de mégis egységes, mint maga a lelkiségük. Ebben az értelemben teljes joggal hívhatjuk őket paulinusoknak, vagyis Szent Pál lelki gyermekeinek, akiknek spirituális törekvése egyetlen irányba mutat, mely nem más, mint: Jézus Krisztus, a Mester, az Út, az Igazság és az Élet.

Ma is szükség van a paulinusok munkájára

Ferenc pápa így folytatta beszédét: igaz, hogy a technológiai fejlődés az egész egyházi közösséget modern kommunikációs eszközök használata felé terelte, mint ahogy ez a lelkipásztorkodásban is megnyilvánul. Mindazonáltal ma is, sőt talán egyre inkább szükség van a paulinusok jelenlétére, sajátos karizmájukra és kiadói tapasztalatukra. A most megkezdett szinodális folyamatban is számít a pápa hozzájárulásukra. Fogjanak össze és hálózatban működve mindenki tegye hozzá a saját tudását, követve Boldog Alberione szándékát.

Az ima a legfontosabb kommunikációs eszköz

Égi születésének 50. évfordulója jó alkalom arra, hogy az egyes kongregációk és társulatok újra megfogalmazzák és megerősítsék tanúságtételének prófétai értékét. Az ő példáját követve válasszák ki a kommunikációs eszközöket, amelyeken keresztül, mintegy pulpitusra állva hirdessék korunk emberének Jézus Krisztust. Köszönet illeti őket ezért a munkájukért! Ferenc pápa egyúttal emlékeztette őket az imádság fontosságára. Az ima a legfontosabb kommunikációs eszköz, hiszen fölfelé is kell kommunikálni. Ha csak a világgal társalgunk és az Úrral nem, akkor valami nem működik. Munka és ima kéz a kézben járnak, mert Isten szent népe ezáltal tud egyre inkább táplálkozni Isten szavából.

Nyitottan apostolkodjanak a világban

Mária, Apostolok Királynője kísérje a Paulinus Család tagjait a világ útjain, mint az evangélium apostolait. Legyenek mindig nyitottak arra, hogy tanuljanak az egyszerű emberektől, ahogyan azt Don Alberione szerette mondani. Ferenc pápa végül imáiról biztosította és megáldotta őket, majd imákat kért pápai szolgálatára.

Katolikus kiadó

Boldog Giacomo Alberione (1884–1971) 1914-ben alapította meg Szent Pál Társaságát, a Paulinus Család első kongregációját, amelynek fő feladata a katolikus kiadói tevékenység (ld. Edizioni Paoline, Paulinus Kiadó
), ezt később számos más közösség követte. Szent II. János Pál pápa 2003-ban avatta boldoggá.

Photogallery

Az audiencia képei
26 november 2021, 14:14