Keresés

Ferenc pápa a Migrantes Alapítvány konferenciájának résztvevőivel a Vatikánban Ferenc pápa a Migrantes Alapítvány konferenciájának résztvevőivel a Vatikánban  (Vatican Media)

Mobilitás, migráció Európában: Ferenc pápa beszéde a Migrantes Alapítványhoz

November 9-12-e között tartják Rómában az olasz püspöki konferencia Migrantes Alapítványának konferenciáját: „Olaszok Európában és a keresztény misszió” – címmel. Ebből az alkalomból fogadta a találkozó mintegy kétszáz résztvevőjét a pápa.

Gedő Ágnes – Vatikán

Három fő gondolatot osztott meg hallgatóságával Ferenc pápa. Az első a mobilitást, a migrációt érinti. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a migránsokra, mint akik különböznek tőlünk – mondta a Szentatya. Valójában azonban a jelenség adatait elemezve rájövünk, hogy a migránsok hozzánk tartoznak, közel állnak hozzánk, és ez nemcsak az olasz kivándorlókra vonatkozik. Családunk, fiatal diákjaink, a munkanélküliek, vállalkozóink. Az olasz migrációt a pápa különösen szívén viseli, hiszen saját családja is Argentínába emigrált annak idején.

Közös gyökerek és különbözőség mozaikja

A második kérdés Európa, mint közös otthonunk. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a sok millió olasz és más nemzetiségű bevándorlót, akik megújítják az európai városok, országok arculatát. Teszik mindezt az egyesült Európa álmával a szívükben, amelyik képes felismerni közös gyökereit, de örvend a benne lakozó különbözőségnek. Ezt a szép mozaikot nem szabad előítéletekkel vagy a jó szerepében tetszelgők álcázott gyűlöletével tönkretenni. Európának ma meg kell újítania szolidáris és támogató hivatását - figyelmeztetett a pápa.

Az emigráns olaszok tanúságot tettek hitükről

A harmadik megfontolás az Európa más országaiba vándorolt olasz emigráns közösségek hitbeli tanúságtétele. Mélyen gyökerező népi ájtatosságuknak köszönhetően át tudták adni a helyi közösségnek az evangélium örömét, a nyitott és befogadó hozzáállás szépségét. Gondoljunk csak emigráns nagyszüleinkre, akik a keresztény életben is képesek voltak megújulni. Ezt az örökséget őrizni és ápolni kell, utakat találni a hithirdetés és tanúságtétel megújítására. Ez pedig nagyrészt a generációk közötti párbeszéden múlik: főként a nagyszülők és az unokák között – húzta alá a pápa. Fontos, hogy azok a fiatal olaszok, akik ma Európa más országaiban élnek, bár különböznek nagyszüleiktől, mégis nagyon kötődnek a gyökerekhez. Ebből merítenek erőt, innen szívják magukba az emberi és lelki értékeket. A népi ájtatosság megnyilvánulásaiból sokat tanulhatunk az új evangelizáláshoz is.

Az integráció kulcsfontosságú

Ferenc pápa latin-amerikai tapasztalatából kiindulva arról beszélt, hogy a bevándorlók, ha segítenek nekik a beilleszkedésben, áldást és gazdagodást hoznak az egész társadalom növekedése érdekében. Ehhez azonban négy igét kell megvalósítani: befogadni, felkarolni, előmozdítani és integrálni. Az integráció hiánya óriási problémákhoz vezethet. Jó példaként említette a pápa az olasz származású Cabrini Szent Franciskát, aki a szegénység elől az Egyesült Államokba menekült olaszok lelki ellátásával foglalkozott. Ő volt az első amerikai állampolgárságú női szent, 1946-ban kanonizálták.

A Migrantes Alapítvány

Az 1987-ben létrehozott alapítványt az olasz püspöki konferencia működteti, korábban Olasz Emigrációs Központi Hivatalként működött 1965-től. A szervezet célja, hogy segítse a helyi egyházakat az olasz és külföldi bevándorlók evangelizálásában és lelkipásztori ellátásában. A keresztény közösségekben törekszik befogadó magatartást kialakítani irányukban. Ezzel ösztönzi a civil társadalomban a migránsok megértését, identitásuk értékelését a békés együttélés légkörében. Odafigyel személyiségi és családi jogaikra, valamint előmozdítja a migránsok felelős állampolgári hozzáállását.

Photogallery

A találkozó képei
11 november 2021, 14:00