Keresés

Migránsok Nigériában Migránsok Nigériában  (AFP or licensors)

A migránsokat ne használják politikai fegyverként: Ferenc pápa üzenete az ENSZ-hez

Pietro Parolin bíboros államtitkár olvasta föl a pápa üzenetét, amelyet a Nemzetközi Migrációs Szervezet fennállásának 70. évfordulójára írt. A Szentszék elítéli a migránsok politikai célú felhasználását. A származási országokban kell biztos életkörülményeket teremteni, hogy a lakosság ne kényszerüljön elvándorolni.

Gedő Ágnes – Vatikán

Az elmúlt időszakban tanúi lehettünk annak, hogy a migránsok az egyes államok között hogyan válnak csereáruvá, sakktáblán tologatható bábukká, politikai viszályok áldozataivá. Ferenc pápa leszögezi: ez a bánásmód elfogadhatatlan. Ha nem kapják meg a határokon az alapvető emberi tiszteletet, az a mi emberségünket csorbítja.

Tíz éve tagja a Szentszék a Migrációs Szervezetnek

Spanyol nyelvű videóüzenetét Parolin bíboros olvasta föl a genfi székhelyű szervezethez intézve, amelynek a Szentszék tíz éve tagja. Ferenc pápa elődje, XVI. Benedek pápa ugyanis tíz évvel ezelőtt, a Nemzetközi Migrációs Szervezet 100. ülésszakán úgy döntött, hogy a Szentszék is a testület tagja lesz. Döntésének okai ma is érvényesek – mutatott rá Ferenc pápa. Ezek a következők: Megerősíteni a népességvándorlás etikai dimenzióját. A katolikus egyház - felhasználva tapasztalatát és világszintű segítőhálózatát - működjön együtt a nemzetközi szervezetekkel, amelyek a gyökértelenné vált személyeket támogatják. Biztosítsák alapvető szükségleteiket, átfogó módon, megkülönböztetés nélkül, az emberi család minden tagját megillető méltóság alapján.

Ferenc pápa üzenetében kifejti, hogy a migrációs vita tulajdonképpen nem a migránsokról szól. Jobban mondva, nem csak róluk. Sokkal inkább rólunk, mindannyiunkról, társadalmaink múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ne a migránsok száma lepjen meg minket, hanem inkább személyként tekintsünk rájuk, arcvonásaikra, történetükre, és igyekezzük a lehető legjobb választ adni személyes és családi helyzetükre. Ez a válasz nagyfokú emberi érzékenységet, igazságosságot és testvériséget kíván. Kerüljük a ma gyakran előforduló kísértést, hogy mindent félresöpörjünk, ami zavarónak hat. Éppen ez a selejt kultúrája, ami ellen a pápa oly sokszor felemeli a szavát.

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat

A legtöbb nagy, hagyományos vallásban, így a kereszténységben is jelen van a tanítás, hogy úgy bánjunk a másikkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Úgy szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat. Más vallások arra ösztönöznek, hogy lépjünk túl ezen a szabályon és ne tagadjuk meg a vendégszeretetet az idegenektől, külföldiektől. Ezek az egyetemesen elismert értékek kell, hogy vezessenek minket a migránsok kezelésében a helyi közösségek és az egyes országok szintjén. Ferenc pápa a befogadáson túl azt a kérdést feszegeti, hogy milyen jót adhatnak a migránsok az őket befogadó közösségeknek, miként gazdagítják őket?

Egyfelől a közepes-magas jövedelmű országok piacán nagy kereslet mutatkozik a migránsok munkaereje iránt, hiszen munkaerőhiánnyal küszködnek. Másfelől a migránsokat általában elutasítják és nem szívesen fogadják a helyi közösségek. Ez a kettős jelenség abból ered, hogy a gazdasági érdekeket előbbre helyezik az emberi személy szükségleteinél és méltóságánál. Ez főként a Covid-járvány miatti lezárásoknál mutatkozott meg, ahol sok alapvető munkát migránsok végeztek, de sem a gazdasági támogatásból, sem az egészségügyi ellátásból, vakcinából nem részesültek.

Eszközzé válnak a politika sakktábláján

Ennél is elítélendőbb, hogy a migránsokat egyre inkább csereárunak kezelik, politikai vetélkedés áldozataivá válnak. Tudvalevő, hogy az élet egyik legnehezebb döntése magunk mögött hagyni szülőföldünket és kivándorolni. Kihasználják szenvedésüket és elkeseredésüket saját politikai céljaik megvalósítására. Az országhatárokon az emberi tisztelet hiánya valamennyiünket szegényebbé tesz emberségünkben. A szabálytalan politikai és jogi aspektuson túl soha nem szabad szem elől veszteni a migráció emberi arcát, és azt, hogy a földrajzi elválasztó vonalakon túl ugyanannak az emberi családnak a részei vagyunk.

Rendezni a kibocsátó országok gazdasági, szociális körülményeit

Ezért a pápa a legális utat javasolja a migráció kezelésére, hogy a migránsok ne kerüljenek a bűnszervezetek hálójába. Az integráció alapvetően fontos, ami kétoldalú folyamat. Ennek alapja egymás megismerése, a kölcsönös nyitottság, a befogadó országok törvényeinek és kultúrájának tiszteletben tartása, a találkozás és a kölcsönös gazdagodás szellemében. A migráns család globalizált világunk lényegi alkotó eleme, de sok országban jogi akadályok miatt megtagadják a migráns dolgozóktól a családi élet jótékony hatását és stabilitását. A nemzetközi közösségnek sürgősen szembe kell néznie azokkal a körülményekkel, amelyek az illegális migrációt elindítják, hogy így az elvándorlást megfelelő információk alapján válasszák, ne pedig elkeseredésből. Jobb gazdasági és szociális feltételeket kell biztosítani ezekben az országokban, hogy mindenki méltó életet élhessen. Mindezt anélkül, hogy az illegális migráció útjára lépnének békét, igazságosságot, biztonságot és az emberi méltóság teljeskörű tiszteletét keresve. A katolikus egyház évszázados tapasztalatában gyökerezve tovább folytatja küldetését a vándorló személyek befogadása, védelme, előmozdítása és integrálása érdekében – zárja az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetéhez írt üzenetét a pápa.

Pietro Parolin bíboros felolvassa a pápa üzenetét
30 november 2021, 17:05