Keresés

Szent József támaszunk, fohászkodjunk hozzá a nehézségben! Ferenc pápa katekézise

Második alkalommal elmélkedett a pápa Szent Józsefről, akinek az üdvtörténetben betöltött szerepét járta körül a november 24-i szerdai általános audiencián tartott katekézisében. A szerényen meghúzódó, de a háttérből biztos támaszt nyújtó szent közbenjárónk lehet a pandémia idején is.

Gedő Ágnes – Vatikán

Új katekézissorozatot kezdett a múlt héten Ferenc pápa Jézus nevelőapjáról, a názáreti ácsról, a neki szentelt év vége felé közeledve. Az evangélisták nem úgy írnak róla, mint biológiai apáról, mégis teljes értékűen Jézus apjaként említik. Józsefen keresztül teljesíti be Jézus a szövetség és az üdvösség történetét Isten és az ember között. Máté segít megértenünk József alakját, aki bár nem foglal el központi helyet, nem az élvonalban szerepel, mégis kulcsfontosságú szerepet játszik az üdvörténetben – magyarázta katekézisében a pápa.

Az átlagember főszereplővé válik

József úgy éli meg főszereplői mivoltát, hogy soha nem akarja kisajátítani magának a figyelmet. Ma is sokan élnek közöttünk olyan átlagos emberek, akiknek nem olvassuk a nevét a címlapokon: apák, anyák, nagyszülők, tanítók, akik apró gesztusokon keresztül nap mint nap megmutatják gyermekeinknek, hogyan nézzenek szembe egy válsággal, változtatva szokásainkon, felemelve tekintetünket és imára kulcsolva kezünket. Ma is sokan imádkoznak, közbenjárnak értünk. Így az észrevétlenül meghúzódó Szent Józsefben - aki diszkréten jelen van a mindennapokban - mindenki megtalálhatja közbenjárónkat, támaszunkat és vezetőnket a nehézség idején. Ő arra emlékeztet minket, hogy mindazok, akik a háttérben rejtve maradnak igenis főszerepet játszanak az üdvtörténetben. A világnak szüksége van ezekre a férfiakra és nőkre, akik láthatatlanul segítik életünk fejlődését, imával, példájukkal, tanításukkal támogatnak minket életünk útján – jelentette ki Ferenc pápa.

Szent József ma is őrzi az egyházat

Lukács evangéliumában József úgy jelenik meg, mint Jézus és Mária őrzője. Ezért tehát az egyház őrzője is, hiszen az egyház Krisztus Testének meghosszabbítása a történelemben. Józsefnek ez az őrzői mivolta adja meg a választ a Teremtés könyvének elbeszélésére, amikor Isten számon kéri Káinon testvére, Ábel életét, s ő így felel: „Talán őrzője vagyok testvéremnek?” (Ter 4,9) József életével mintegy azt mondja nekünk, hogy érezzük testvéreink őrzőjének magunkat, őrizzük a mellettünk lévő embert, akit az Úr ránk bíz az élet útjain.

Emberi kapcsolatokból áll az élet

A mi társadalmunk számára, mely cseppfolyós, vagy talán inkább légneműnek nevezhető, József története lényeges üzenetet hordoz az emberi kapcsolatok fontosságáról. Az evangélium, amikor Jézus családfáját írja le, arra is emlékeztet, hogy életünk olyan kötelékekből fonódik, melyek születésünk előtt kezdődtek és életünkben elkísérnek. Isten Fia a kapcsolatok útján jött el a világba.

Ima Szent Józsefhez

Gondoljunk most azokra az emberekre, akik nehezen találnak fontos kapcsolatokat életükben, ezért egyedül érzik magukat és nincs erejük, bátorságuk tovább lépni. Imádkozzunk értük, találjuk meg Szent Józsefben szövetségesünket, barátunkat és támaszunkat:

Szent József, te, aki őrködtél Mária és Jézus kapcsolata fölött, segíts, hogy gondozzuk életünkben a kapcsolatokat. Senki ne tapasztalja meg a magányból fakadó elhagyatottság érzését. Mindenki béküljön ki saját sorsával, azokkal, akik őelőtte éltek, és ismerje föl az elkövetett hibákban a Gondviselés működését, és azt, hogy nem a gonoszé volt az utolsó szó. Légy barátja annak, aki küszködik, és amint Máriát és Jézust támogattad a nehéz pillanatokban, támogass minket is életünk útján. Ámen

Lazaristák irgalmas cselekedetei

Ferenc pápa a szerdai általános audiencia előtt a Szent Péter-bazilikában találkozott több zarándokcsoporttal. Köszöntötte az olaszországi lazaristák Csodatévő Szűz Mária-érem zarándokait. A pandémia idején a Páli Szent Vince család reményt hozott sokaknak, akik ezáltal megtapasztalták Isten irgalmasságát. Az egyedül élők, a kórházban ápolt betegek, a börtönök, befogadóközpontok és a lét perifériájának lakói előtt tanúskodtak a kilépő egyház szeretetéről, amely mindenkit elér, kitaszítottakat és peremre szorultakat egyaránt.

Erőszak áldozatai

A bazilikában jelen voltak az Erőszak Áldozatai Olasz Szövetség tagjai is. A pápa köszönetet mondott segítő munkájukért, amellyel felkarolják a testi-lelki bántalmazást szenvedő embertársaikat. Az erőszak nagyon rossz dolog – mondta a Szentatya. Tevékenységetekkel hozzájárultok egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom építéséhez. A pápa elimádkozta az egybegyűltekkel az Üdvözlégy, Mária-imát, majd áldását adta a zarándokokra.

24 november 2021, 12:05