Keresés

A népi mozgalmak negyedik világtalálkozója Ferenc pápával A népi mozgalmak negyedik világtalálkozója Ferenc pápával  

A Pápa a világ hatalmasságaihoz: Isten nevében kérem, változtassátok meg a halál rendszerét

A népi mozgalmak negyedik világtalálkozójának résztvevőihez intézett – szombaton közzétett – spanyol nyelvű videóüzenetében Ferenc pápa határozott felhívást intéz a föld hatalmasságaihoz, hogy dolgozzanak egy igazságosabb, támogatóbb és testvéri világért. Követeli a szegény országok adósságainak eltörlését, a fegyverkezés leállítását, az agresszió és a szankciók megszüntetését, a szabadalmak liberalizálását, hogy mindenki hozzáférhessen a vakcinához. Két javaslatot azonnal végre kell hajtani: a

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

„A világjárvány után álmodjunk együtt egy jobb világról és próbáljuk meg leküzdeni azokat a szembenállásokat, amelyek megakadályozzák „az egész emberiséggel és a teremtéssel harmóniában élő javak elérését, amelyet csak a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a méltóság révén érhetünk el”. Ferenc pápa videóüzenete „Isten nevében arra kéri a politikai és gazdasági hatalommal rendelkezőket, hogy változtassák meg a gazdaság halál-rendszerét” és „változtassák meg a fennálló helyzetet, hogy Isten álmai behatolhassanak a mi álmainkba, akik mindnyájan Isten gyermekei vagyunk”. A népi mozgalmak negyedik világtalálkozóját a múlt hétvégén tartották az Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériumának a szervezésében.      

Lépjünk ki a passzív elfogadás gondolkodásmódjából

Ferenc pápa a konferencia résztvevőit „társadalmi költőknek” nevezi és köszönetet mond nekik mindazért, amit tesznek és amit lelepleznek, továbbá utal az élelmiszerválságra, amely az idén húszmillió embert érint és áldozatainak a száma meghaladhatja a Covidét”. A pápa üzenete arra szólít fel, hogy „térítsük” meg azt a jelenséget, amit az egyház szociális tanítása a „bűn struktúrájának” nevez. Nem elegendőek a még mindig szükséges személyi változások amikor elengedhetetlen, hogy változtassunk azokon a társadalmi gazdasági modelleken, amelyek sok esetben elvesztették emberi arcukat. Ferenc pápa azt kéri, hogy lépjünk ki a passzív elfogadás gondolkodásmódjából, mely azt állítja, hogy „nincs alternatíva” és hogy „ez az egyetlen lehetséges rendszer”.

Tizenegy konkrét felhívás az Isten nevében

Ferenc pápa videóüzenetének legerőteljesebb része az a tizenegy konkrét felhívás, melyeket az élet különböző szektorait irányító felelősökhöz intéz és mindig „Az Isten nevében kérem mindenkitől” formulával vezet be:

Isten nevében kérem a nagy laboratóriumokat, liberalizálják a szabadalmakat. Tegyenek gesztust az emberiségnek és tegyék lehetővé minden ország, minden nép, minden ember számára, hogy hozzáférjenek a védőoltáshoz. Vannak országok, ahol a lakosok mindössze három-négy százaléka kapott védőoltást.

Isten nevében kérem a pénzügyi csoportokat és a nemzetközi hitelszervezeteket, tegyék lehetővé a szegény országok számára, hogy biztosítsák népük alapvető szükségleteit és engedjék el azokat az adósságokat, amelyeket gyakran e népek érdekei ellenére kötöttek.

Isten nevében kérem a nagy ásványanyag- és olajkitermelő társaságokat, az erdőgazdálkodás, az ingatlanpiac és a mezőgazdaság vállalkozásait, hogy hagyják abba az erdők, vizes élőhelyek és hegyek pusztítását, hagyják abba a folyók és tengerek szennyezését, amivel az embereket és ételeiket mérgezik.

Isten nevében kérem a nagy élelmiszeripari vállalatokat, hogy hagyják abba a monopolizáló termelési és forgalmazási struktúrák bevezetését, amelyek megemelik az árakat, és végül maguknak tartják meg az éhezők kenyerét.

Isten nevében kérem a fegyvergyártókat és az emberkereskedőket, hogy teljes mértékben szüntessék be tevékenységüket, amely erőszakot és háborút szít, gyakran geopolitikai játékok révén, amelyek emberek millióinak az életét követelik.

Isten nevében kérem a technológiai óriásvállalatokat, hogy hagyják abba az emberek törékenységének és sebezhetőségének kihasználását a nyereség érdekében, figyelembe nem véve, hogy mennyire növekszik a gyűlöletbeszéd, az álhírek, az összeesküvés-elméletek és a politikai manipuláció jelensége.

Isten nevében kérem a távközlési óriásokat, hogy liberalizálják az oktatási tartalmakhoz való hozzáférést és a tanár-diák internetes kapcsolatot, hogy a szegény gyerekek karanténban is részesülhessenek oktatásban.

Isten nevében kérem a tájékoztatási eszközöket, hogy vessenek véget az „igazság utáni” logikának, a félretájékoztatásnak, a rágalmazásnak, a hazugságnak, a beteges botránykeltésnek és törekedjenek emberi testvériségre és együttérzésre a legsérültebb emberek iránt.

Isten nevében kérem a hatalmas országokat, hogy hagyják abba az agressziót, a blokádokat és az egyoldalú szankciókat a föld bármely részén lévő ország ellen. Mondjunk nemet az újragyarmatosításra! A konfliktusokat sokoldalú fórumokon, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében kell megoldani. Láttuk már, hogyan végződnek a beavatkozások, inváziók és egyoldalú megszállások, még ha a legnemesebb indítékok leple alatt is hajtják végre azokat!

A tízedik felhívás a kormányokat és a politikusokat kéri, hogy a népeiket képviseljék, nézzenek velük szembe és a közjó érdekében dolgozzanak. Az utolsó felhívás a vallási vezetőktől azt kéri, hogy Isten nevét soha ne használják háborúk vagy államcsínyek előidézésére.

Végül a pápa két konkrét kötelezettségvállalási javaslatot ajánl a népi mozgalmaknak, amelyek az egyetemes munkabérért és a munkaidő csökkentéséért folytatott harcot érintik, hogy minél több ember juthasson el a munkaerőpiacra.

Ferenc pápa tisztában van azok ellenvetésével, akik ezeket a célokat „elérhetetlennek” minősítik. Válasza, hogy ezek képesek mégis megmozgatni minket. Minél többen álmodnak együtt erről a változásról és igyekeznek azt megvalósítani, annál inkább valóra válhat maga az álom”.19 október 2021, 17:42