Keresés

Glasgow-i utca látképe a COP26 plakátjaival Glasgow-i utca látképe a COP26 plakátjaival  (AFP OR LICENSORS)

Ferenc pápa üzenete a Glasgow-i klímacsúcshoz: Mindnyájan közös felelősséget hordozunk

Ferenc pápa az angol BBC rádió pénteki „Thought of Day”, „Napi gondolat” rovatában üzenettel fordult a COP26 Glasgow-i klímacsúcshoz. Üzenetében korunk fenyegető válságaira hívja fel a figyelmet, amelyeket csak közös összefogással lehet legyőzni. A Glasgow-i COP26-on részt vevő „politikai döntéshozókat arra szólítja fel, hogy hatékony válaszokat adjanak az ökológiai válságra és ezáltal adjanak konkrét reményt az eljövendő nemzedékeknek”.

P. Vértesaljai László SH – Vatikán  

Október 29-én pénteken délelőtt 9 órakor közvetítette a jövőre éppen százéves angol BBC közszolgálati rádió Ferenc pápa üzenetét a Glasgow-i klímacsúcs résztvevőihez és a világ közvéleményéhez.     

Az egymással szorosan összefüggő válságok egy „tökéletes vihar” előhírnökei     

Kedves BBC hallgatók, jó napot! Az éghajlatváltozás és a Covid-19 világjárvány mindenki számára nyilvánvalóvá teszi mindenkinek és mindennek a gyökeres sebezhetőségét, továbbá komoly bizonytalanságot és zavart kelt gazdasági rendszereink és társadalmi berendezkedéseink működésével kapcsolatban. Biztonságunk összeomlott, hatalomvágyunk és ellenőrzési rögeszméink felőrölnek minket. Gyengék lettünk, félelem tölt el bennünket, mert „válságok sorába” kerültünk, mint az egészségügyi, környezetvédelmi, élelmiszeri, gazdasági, szociális, humanitárius, etikai válságok. Transzverzális, átlós jellegű válságok ezek, amelyek egymással szorosan összefüggenek és olyan „tökéletes vihar” előhírnökei, amelyek képesek összetörni a társadalmunkat behálózó kapcsolatokat, mint a teremtés értékes adományát.

Megújított, világméretű közös felelőségvállalással a válság ellen

Minden válságnak szüksége van fantáziára, tervezési képességre és gyors kivitelezésre, továbbá közös otthonunk és közös tervünk jövőjének újragondolására. Ezek a válságok radikális döntések elé állítanak bennünket, amelyek egyáltalán nem könnyűek. Ugyanakkor a nehézségek minden pillanata lehetőségeket is rejt magában, amelyeket nem szabad elpazarolni. Ezekkel a lehetőségekkel az elszigetelődés, a protekcionizmus és a kizsákmányolás magatartásával szembesülhetünk, vagy tekinthetjük azokat valódi átalakulás, igazi megtérés lehetőségeinek, nem is csak spirituális értelemben. Ez utóbbi út vezet egyedül azon „világos” látóhatár felé, amit csak egy megújított világméretű közös felelőséggel lehet megvalósítani, mely az igazságosságon, a sorsközösségen és az emberi család egységének tudatán alapuló új szolidaritáson keresztül követhető, mint Isten terve a világról. A civilizációnak ez a kihívása a közjó érdekében szemléletváltást jelent szellemiekben és annak a tekintetében is, ami a ma és a holnap minden emberének méltóságát helyezi cselekedeteink középpontjába.

Nem engedhetjük meg, hogy a világ 50 év múlva lakhatatlan legyen  

A legfontosabb felismerés, amit ezekből a válságokból tanulhatunk, azt jelzi, hogy együtt kell építkeznünk, mert nincsenek határok, korlátok, politikai falak, amelyek mögé elbújhatnánk. Jól tudjuk, hogy a válságból egyedül nem lehet kijutni. Néhány nappal ezelőtt, október 4-én vallási vezetőkkel és tudósokkal találkoztam, hogy aláírjak egy közös felhívást, amely felelősségteljesebb és egységesebb cselekvésre szólít fel minket és vezetőinket egyaránt. Abból az alkalomból meglepett az egyik tudós vallomása, aki azt mondta: „Most született unokámnak 50 év múlva egy lakhatatlan világban kell élnie, ha minden így folytatódik tovább”. Ezt nem engedhetjük meg! – szól Ferenc pápa határozott felhívása az angol BBC hallgatókhoz.    

Alapvető fontosságú mindenki elkötelezettsége a sürgős irányváltás mellett, egy olyan elköteleződés mellett, amit saját hitének és lelkiségének is táplálnia kell. A Közös Felhívásban felidéztük, hogy felelősségteljesen kell dolgozni közös otthonunk és saját magunk „gondoskodás kultúrája” érdekében, miközben megpróbáljuk felszámolni a „konfliktusok magvait, melyek a kapzsiság, a közömbösség, a tudatlanság, a félelem, az igazságtalanság, a bizonytalanság és az erőszak”.

Hatékony válaszokat várunk és konkrét reményt kélünk!

Az emberiségnek soha nem volt annyi eszköze e cél eléréséhez, mint manapság. A Glasgow-i COP26-on részt vevő politikai döntéshozókat sürgősen felszólítjuk, hogy hatékony válaszokat adjanak arra az ökológiai válságra, amelyben élünk, és ezáltal adjanak konkrét reményt az eljövendő nemzedékeknek. Ugyanakkor mindannyian – és ezt érdemes megismételni –, akárkik vagyunk és akárhol is legyünk, mindnyájan szerepet játszhatunk abban, hogy megváltoztassuk közösségi válaszunkat az éghajlatváltozás példátlan fenyegetése és közös otthonunk lepusztulása láttán – szól Ferenc pápa üzenete a Glasgow-i klímacsúcs résztvevőihez és a világ közvéleményéhez.

A COP26 konferencia jelentéséről

COP26, a „Conference of the Parties” a „Felek (résztvevők) konferenciáját” jelenti. A „felek” alatt azt a 197 országot értjük, amelyek aláírták az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményét (UNFCCC), amelyet 1994-ben hoztak létre, hogy egységesek legyenek a széndioxid kibocsátás csökkentésében, a globális felmelegedés ellen. November elején a skóciai Glasgow-ban tartják az ENSZ COP26 klímaváltozási konferenciáját. Ezt megelőzően Olaszország adott otthont Milánóban egy előkészítő rendezvénynek, melyet szeptember 28-tól október 2-ig tartottak és aminek a javaslatait a COP26 csúcstalálkozó elé terjesztették.

29 október 2021, 17:09