Keresés

2016. október 9-én a közömbösség ellen meneteltek, a zászlók az egyes falvak és városok lobogói   2016. október 9-én a közömbösség ellen meneteltek, a zászlók az egyes falvak és városok lobogói  

Ferenc pápa üzenete a Perugia-Assisi békemenethez: Járjunk a gondoskodás útján!

Ferenc pápa október 10-én vasárnap üzenettel fordult az idén 60 éve alapított Perugia-Assisi békemenethez. Domenico Sorrentino érsek, Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino egyházmegye főpásztora olvasta fel a pápai üzenetet az Assisi Szent Konvent loggiájáról.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

A gondoskodás kultúrája egy út, sőt a főút, amely a békéhez vezet     

Üzenetében Ferenc pápa örömmel köszönti az idei békemenetet, melynek mottója: „Gondoskodás a béke új neve”. A „másokról és a környezetről való gondoskodás értéke széles megértésre talált és ebben az idők jeleit ismerhetjük fel. A békemenet egyszerű és lényegi üzenetével leszögezitek – szól a pápa üzenete –, hogy a gondoskodás kultúrája egy út, sőt a főút, amely a békéhez vezet”. „A gondoskodás ugyanis a közömbösség, a leselejtezés, a mások méltósága megsértésének az ellentéte, vagyis annak az ellen-kultúrának, mely minden háború és erőszak alapja”. Üzenetében a pápa arra figyelmeztet, hogy „két világháború és számos helyi konfliktus után az államok ma is hatalmas összegeket költenek fegyverkezésre, miközben nemzetközi konferenciák békét hirdetnek, így elterelve a figyelmet azok millióiról, akiknek a legszükségesebbek hiányoznak. Éppen ezért soha nem látott módon szükséges, hogy a gondoskodás útján járjunk, de ne csak évente egyszer, hanem minden nap, Isten segítségével, aki mindnyájunk atyja és mindenkinek gondját viseli” – zárul a pápa üzenete, Szent Ferenc közbenjárását kérve.

Az első békemenet 1951-ben indult  

A 60 éve, 1961-ben alapított békemenet az egykori rivális Perugia városából indul és a közel 24 km-es utat hét-nyolc óra alatt teszi meg. Assisi előtt betérnek imádságra az Angyalos boldogasszony templomba, majd a Szent Ferenc bazilikánál a Poverello pártfogását kérik. Innét tovább haladnak az Assisi városa fölé emelkedő fellegvárig, ahol a reggel 9-kor kezdődő menet délután fél öt tájban ér véget.

A békemenet szivárványos zászlójáról  

A Perugi-Assisi békemenet egy olasz pacifista mozgalom rendezvénye, melyet általában szeptember vége és október eleje között, körülbelül két- vagy háromévente tartanak meg, a Perugia és Assisi között körülbelül 24 kilométeres távolságon. Az első felvonulásra 1961. szeptember 24-én, vasárnap került sor Aldo Capitini kezdeményezésére. A békemenetet olyan erőszakmentes felvonulásnak szánták, amely a béke és a népek szolidaritása mellett tanúskodik. Aldo Capitini-t angolszász pacifisták mozgalma ihlette, akik 1958-ban Bertrand Russell filozófus vezetésével gyűltek össze Aldermaston-ban egy atomfegyver-ellenes tiltakozásra, ahol az Egyesült Királyság Nukleáris Kutatóintézete működik. Aldo Capitini (1899-1968) olasz filozófus, politikus, antifasiszta, költő és pedagógus, az elsők között azonosult Olaszországban Mahatma Gandhi erőszakmentes gondolatával, ezért is nevezik őt „olasz Gandhi”-nak. A Perugi-Assisi békemenet által használt Pace-Béke feliratú szivárványos zászló a II. világháború után született erőszakmentes, háborúellenes gondolat jegyében és eredetileg nem kötődött sem nemzethez vagy politikai párthoz. Olaszországban először a balliberális pártok sajátították ki, majd a hetvenes évektől a homoszexuálisok tűzték zászlórúdjaikra és főként az ezredforduló után a – Pace-Béke felirat nélkül – szinte már kizárólagosan az LGBT mozgalom azonosító jele lett. Lényeges különbség az eredeti pacifista szivárványos Pace feliratú zászló esetében, hogy a józan-hideg kék színeket felülről   indítja és a színsávok hetes száma is különbözik az LGBT hatsávos zászlójától.  

A Szentírás, az élő Isten éltető Szava 3000 év távlatából mondja el a Teremtő eredeti üzenetét a szivárvány bibliai jelentéséről (Ter 9,1-17)  

„Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek: a kezetekbe adom őket. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek. 5A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta.” Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.” Aztán így szólt Isten: „Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre: szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élőlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.” Isten így szólt Noéhoz: „Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között”.               

11 október 2021, 21:08