Keresés

A két új püspök a Szent Péter bazilika főoltáránál  A két új püspök a Szent Péter bazilika főoltáránál   (Vatican Media)

A püspöki rang szolgálatot jelent, nem méltóságot – Ferenc pápa püspökszentelési homíliája

Közelség Istenhez, a többi püspökhöz, a papokhoz és a nyájhoz: ezt kérte Ferenc pápa vasárnap délelőtt, a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén, amelynek során püspökké szentelte Guido Marini és Andrés Gabriel Ferrada Moreira prelátusokat. A pápa vasárnap délelőtt, a Szent Péter bazilikában bemutatott püspökszentelési szentmisén „nagyfokú egyházi felelősségről” szólt, hangsúlyozva, hogy „a püspök feladata sokkal inkább a szolgálat, mintsem az uralkodás”.

Vertse Márta - Vatikán

„Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál” (Lk 22,26) - Jézusnak erre a tanítására emlékeztetett Ferenc pápa vasárnap délelőtt Guido Marini, tortona-i kinevezett püspök és Andrés Gabriel Ferrada Moreira chilei prelátus püspökké szentelési szertartásán, aki október elsejétől címzetes érsekként a Papi Kongregáció titkári tisztségét tölti be. Az új püspökökben jelen van maga Jézus Krisztus, az Örök Főpap – mondta homíliájában a pápa. Krisztus, aki továbbra is hirdeti az üdvösség evangéliumát és megszenteli a hívőket, a püspök atyasága révén gyarapítja új tagokkal testét, az egyházat. Krisztus az, aki a püspök tudása és bölcsessége révén elvezeti Isten népét a földi zarándokúton az örök boldogsághoz.

A szolgálat nagyfokú felelőssége

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az új püspökök szolgálata nagyfokú felelősséggel jár. Emlékeztetett rá, hogy Jézus Krisztus, akit az Atya az emberek megváltására küldött el, ő maga tizenkét apostolt küldött el a világba, hogy a Szentlélek erejével eltelve hirdessék az evangéliumot minden népnek, egyesítsék őket egyetlen pásztor vezetése alatt, szenteljék meg és vezessék el őket az üdvösségre. A pápa arra szólította fel a püspököket, hogy gondolkozzanak el püspöki kinevezésük jelentőségén.

A püspöki rang szolgálat

Az emberek közül az emberekért választották ki őket, nem magukért, hanem másokért az Isten dolgaiban. A „püspökség” ugyanis egy szolgálat neve. Nincs valódi püspökség szolgálat nélkül. A püspöki rang nem méltóság, ahogy a tanítványok akarták, egyik a jobb oldalon, a másik a bal oldalon, mert a püspök feladata sokkal inkább a szolgálat, semmint az uralkodás, a Mester parancsa szerint: „Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál” – idézte Jézus tanítást a pápa, figyelmeztetve az új főpásztorokat feladatukra, a szolgálatra. Így megőrzik hivatásukat és hiteles pásztorok lesznek a szolgálatban, nem pedig a méltóságokban, a tekintélyben, a hatalomban. Szolgálni, szolgálni mindig – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Hirdetés és tanulás

A pápa ezután az új püspökök elsődleges feladatairól szólt. Mindenekelőtt hirdessék Isten Igéjét minden körülmény között, legyen bár alkalmas vagy alkalmatlan. Intsenek, figyelmeztessenek, buzdítsanak mindig nagylelkűen és tudással. Folytassák tanulmányaikat. Imádkozzanak és hozzanak áldozatokat a rájuk bízott népért és ezáltal Krisztus szentségének teljességéből merítsék az isteni kegyelem sokrétű gazdagságát.

A közelség értéke „Isten nyoma”

„Ti lesztek a hit, a szolgálat, az egyház szeretetének az őrzői” – mondta a pápa a szentelendő püspököknek, hangsúlyozva a közelségre való készség szükségességét. „A közelség Isten legtipikusabb nyoma” – fejtette ki, utalva a Második Törvénykönyv szavaira: „Mert hát hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint ahogy én hozzád?” Ez tehát arra szólít fel, hogy ismerjük meg a szükséges közelség számos szintjét – húzta alá a pápa, majd a következő négy szintet jelölte meg:

Közelség az imában

Az Úr mindenekelőtt olyan közelséget kér, amely együttérzés és gyöngédség. A püspök közel van Istenhez az imában, mint ahogy Péter ajánlja az imát és az Ige hirdetését. A püspök első feladata az ima, de nem úgy, mint egy papagáj – figyelmeztetett rá Ferenc pápa. Szívvel kell imádkozni. Ne hivatkozzanak arra, hogy nincs rá idő. Tegyenek félre minden mást és mindenekelőtt imádkozzanak, legyenek közel Istenhez az imában.

Közelség a püspöki testülethez

A közelség második szintje a püspökök egymás közötti testvérisége, még akkor is, ha viták adódnak egymás között, ha más „párthoz, oldalhoz tartoznak”. Soha ne mondjanak rosszat püspök testvéreikről. Ez a második szint, közelség a püspöki testülethez.

Közelség a papokhoz

A harmadik szint közelség a papokhoz. A pápa arra buzdította az új püspököket, hogy ne feledjék: a papok vannak hozzájuk a legközelebb. Soha ne halasszanak el egy pappal való találkozást, arra hivatkozva, hogy már foglalt egész napirendjük. Ha tudomást szereznek róla, hogy egy pap kereste őket, hívják vissza még aznap, vagy másnap. Így a pap tudni fogja, hogy van egy atyja.

Közelség Isten szent népéhez

A közelség negyedik szintje pedig Isten hűséges szent népére vonatkozik. A pápa felidézte Szent Pál szavait, amelyeket Timóteushoz intézett: „Emlékezz édesanyádra, nagymamádra”. Ne feledjék, hogy a nyájból választották ki őket, nem egy tanulmányokat végzett elit csoportból, amelynek sok címe van és most püspök lesz. Nem, a nyájból választották ki őket.

A Szűzanya őrködjön püspöki szolgálatuk felett

A pápa végül a következő szavakkal fohászkodott az újonnan szentelt püspökökért:

„Az Úr növeljen benneteket a közelségnek ezen az útján, így jobban fogjátok követni az Urat, mert Ő mindig közel állt és közel áll hozzánk és közelségével, amely együttérző és gyöngéd, előbbre visz bennünket az úton. A Szűzanya őrködjön felettetek” – fejezte be vasárnap délelőtt püspökszentelő homíliáját Ferenc pápa.

18 október 2021, 09:00