Keresés

Budapesti baráti ölelés   Budapesti baráti ölelés   (Vatican Media)

A budapesti találkozó is erősítette barátságunkat: Ferenc pápa levele Bertalan pátriárkához

Október 22-i keltezéssel Ferenc pápa levelet küldött Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, melyben szívélyesen köszönti pátriárkai kinevezése 30. évfordulója alkalmából. Külön megemlíti, hogy a közeli budapesti találkozójuk tovább erősítette barátságukat és hálásan köszöni mindazt, amit Bertalan pátriárka főként a teremtésvédelem terén tett és tanított.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán        

Őszentsége Bertalan konstantinápolyi érseknek, ökumenikus pátriárkának! „Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő” (Jel 1,4) Drága testvérem Krisztusban! Konstantinápolyi érsekké és ökumenikus pátriárkává választása 30. évfordulója alkalmából a legszívélyesebb kívánságom: Χρόνια πολλά! Ad multos annos! Éljen soká! – kezdődik Ferenc pápa levele.

Köszönet a testvéri barátságért  

Önnel együtt megköszönöm az Úrnak azt a sok áldást, amelyet az évek során kiárasztott életére és szolgálatára és imádkozom Istenhez, akitől minden ajándék származik, hogy adjon Önnek egészséget, lelki örömöt és bőséges kegyelmet, hogy támogassa magasrendű szolgálata minden területén. Isten iránti hálával gondolok mély személyes kapcsolatunkra, pápai szolgálatom kezdetétől fogva, amikor Rómában megtisztelt jelenlétével. Ez a kötelék az idők során testvéri barátsággá vált, amely nemcsak Rómában, hanem Fanarban, Jeruzsálemben, Assisiben, Kairóban, Leszboszon, Bariban és Budapesten is számos találkozón kapott megerősítést.

Sokat tanultam és tanulok továbbra is a teremtésvédelmi elkötelezettségéből 

Amint azt a közelmúltban Rómában tartott eseményeken való részvétele ismét egyértelműen megmutatta, ahol jelenlétét különösen nagyra értékelték, osztozom Önnel a közös lelkipásztori felelősségünkben azokkal a sürgető kihívásokkal szemben, amelyekkel az egész emberi családnak ma szembe kell néznie. Különösen hálás vagyok a teremtésvédelem iránti elkötelezettségéért és az e témájú megfontolásaiért, amelyekből sokat tanultam és tanulok továbbra is. A járvány kitörésével és az ebből eredő súlyos egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményekkel az emberiség szellemi megtérésének szükségességéről szóló tanúvallomása és tanítása maradandó jelentőségűnek bizonyul.

A szeretetben és igazságban folytatott párbeszéd vezet egységre

Továbbá őszintén köszönöm – folytatódik Ferenc pápa levele –, hogy a szeretetben és az igazságban folytatott párbeszéd útjára utalt, mint a Krisztusban hívők közötti megbékélés és teljes közösségük helyreállításának egyetlen lehetséges útjára. Isten segítségével ez az az út, amelyen biztosan továbbra is együtt járunk, mert az Egyházaink közötti közelség és szolidaritás nélkülözhetetlen hozzájárulás az egyetemes testvériséghez és társadalmi igazságossághoz, amelyre az emberiségnek oly nagy szüksége van. A testvéri szeretet mély érzéseivel ölelem Szentségedet az Úr Jézus Krisztus szeretetében. Róma, 2021. október 22-én, Ferenc

Bertalan pátriárka életrajza

Bartholomaiosz, magyarul Bertalan konstantinápolyi pátriárka 1940. február 29-én született a Törökországhoz tartozó, de görögök lakta Imbrosz szigetén Demetriosz Archontónész néven. 1991 óta konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és a történelem 269. konstantinápolyi pátriárkájaként tölti be hivatalát. A középiskolát Isztambulban, tehát az egykori Konstantinápolyban végezte el, majd teológiai diplomát és doktorátust szerzett. 1961 és 1963 között teljesítette kötelező katonai szolgálatát a török hadseregben. 1963. augusztus 13-án szentelték diakónussá. Posztgraduális tanulmányait 1963 és 1968 között a Gregoriana Pápai Egyetemen folytatta, ahol egyházjogi doktorátust szerzett, közben a svájci Bossey-i Ökumenikus Intézetben és a Müncheni Egyetemen is folytatott tanulmányokat. 1968-ban hazatért és a konstantinápolyi Hálki szeminárium Ortodox Teológiai Karának rektorhelyettese lett. 1969. október 19-én szentelték pappá.1972-ben Demetriosz pátriárka kinevezte a Pátriárkai Iroda igazgatójának. 1973. december 25-én szentelték püspökké az anatóliai Philadelphia címzetes metropolitájaként, majd 1990-ben Khalkédóni metropolita lett. Demetriosz pátriárka halálát követően választották meg konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának 1991. október 22-én.

Bertalan pátriárka háromszor járt Magyarországon

Bertalan pátriárka háromszor járt Magyarországon: 2000-ben, 2017-ben és 2021-ben. 2000-ben a Szent István-bazilika előtt, az ünnepi szentmise keretében hirdette ki azt a bullát, ami szerint Szent Istvánt a keleti egyházban is szentként tisztelik. A nagy egyházszakadás után, így közel ezer év után az első magyar király személyében újabb közös szentje van a katolikus és ortodox egyházaknak. 2021-ben letette a Budapesten épülő Dialógus Központ alapkövét és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával vendégként részt vett a Ferenc pápa által celebrált zárómisén is. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon egyszerre volt jelen a nyugati és a keleti egyház vezetője. Bertalan pátriárka a leghosszabb ideig hivatalban levő ortodox egyházvezetők egyike.

23 október 2021, 18:12