Keresés

A Kamloops Indian Residential School, amelynek közelében tömegsírra bukkantak A Kamloops Indian Residential School, amelynek közelében tömegsírra bukkantak 

A pápa Kanadába akar utazni az őslakos-kérdés miatt

Ferenc pápa kész elfogadni az észak-amerikai ország püspökeinek meghívását, az őslakosokkal való kiengesztelődési folyamat érdekében. Az út dátumát hamarosan közzéteszik.

Gedő Ágnes / Alessandro De Carolis – Vatikán

Június 6-án, az Úrangyala elimádkozásakor osztotta meg a Szentatya aggodalmát a hívekkel, miután drámai hírek érkeztek Kanadából. Egy katolikus iskola közelében tömegsírra bukkantak, amelyben több mint 200 kanadai őslakos maradványait találták meg, mely a múltban elkövetett sorozatos kegyetlenségről árulkodik. Az észak-amerikai püspökök azonnal bűnbánatot tartottak, és több kezdeményezést indítottak az őslakos közösség megsegítésére. A kiengesztelődési folyamat megkoronázása lenne a pápa kanadai utazása, amelynek időpontját később fogják meghatározni, a főpásztorok meghívása nyomán – amint arról a szentszéki sajtóterem tájékoztatott.

Ferenc pápa június 6-án felhívást intézett az őslakosok érdekében

Mint arról már hírt adtunk, British Columbia tartományban, Kamloops kisváros bentlakásos iskolája mellett 215 gyermek maradványaira bukkantak egy tömegsírban. A pápa a június 6-i Úrangyala elimádkozásakor csatlakozott a kanadai püspökökhöz, valamint az egész helyi egyházhoz és kifejezte közelségét a kanadai néphez, amelyet mélyen megrázott a döbbenetes hír.

A szomorú felfedezés még jobban elmélyíti a múlt fájdalmainak és szenvedéseinek tudatát – állapította meg a pápa, majd arra buzdította az ország politikai és vallási hatóságait, hogy továbbra is eltökélten működjenek együtt, hogy fényt derítsenek erre a szomorú történetre és alázatosan kötelezzék el magukat, hogy a kiengesztelődés és a gyógyulás útjára lépnek.

„Ezek a nehéz pillanatok mindenkit erőteljesen arra szólítanak fel, hogy hagyjunk fel a gyarmatosító modellel és a mai ideológiai gyarmatosításokkal, haladjunk egymás mellett a kölcsönös tiszteletben és Kanada minden fia és lánya jogainak és kulturális értékeinek az elismerésében” - mondta Ferenc pápa, majd az Úr oltalmába ajánlotta a kanadai bentlakásos iskolában elhunyt gyermekek lelkét,  arra kérve a híveket, hogy vele együtt csöndben imádkozzanak a fájdalomtól megtört kanadai bennszülött családokért és közösségekért.

A kanadai püspökök kezdeményezései

Sok katolikus közösség és egyházmegye vett részt az egykori iskolarendszerben, amely az őslakosok nyelveinek, kultúrájának és lelkiségének elnyomását idézte elő, és ahol a bennszülöttek gazdag történelmét, hagyományait és bölcsességét nem tisztelték. Elismerjük mindazon súlyos fizikai, pszichológiai, érzelmi, szellemi, kulturális és szexuális visszaéléseket, amelyeket katolikus közösségeink egyes tagjai követtek el – írják közös nyilatkozatukban a kanadai főpásztorok. Szomorúan elismerjük azt az egykori és folytonos traumát és szenvedést, amelynek öröksége a mai napig kihat az őslakosokra.

„Bocsánatot kérünk a múlt szörnyű tetteiért”

A kanadai püspöki konferencia nyilatkozatában nyilvánosan bocsánatot kért a múlt szörnyű tetteiért: Azokkal a katolikus szervekkel együtt, amelyek egykor részt vettek a bentlakásos iskolák működtetésében, és kifejezték szívből jövő bocsánatkérésüket, mi, a kanadai püspökök is mélységesen bánjuk a történteket és egyértelműen bocsánatot kérünk. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a gyógyulás és kiengesztelődés folyamata mellett.

„Járjunk együtt a kiengesztelődés útján”

Kanada egyházmegyéiben a szörnyű események napvilágra jutását követően számos lelkipásztori kezdeményezés indult el és további kézzelfogható programok vannak születőben. A kanadai püspökök ígéretet tettek arra, hogy az egész országra kiterjedő adománygyűjtést szerveznek a bennszülöttek támogatása érdekében, továbbá arra kérik az őslakosokat, hogy tartsanak velük a kiengesztelődés új korszakába. Ennek részét képezik a túlélők meghallgatása, a kezdeményezések előtérbe helyezése, a papság és a világi hívek tanítása az őslakos kultúrákról és spiritualitásról.

Ferenc pápa hamarosan találkozik az őslakosokkal

A kanadai püspökök ígéretet tettek továbbá arra, hogy folytatják a tömegsírokba temetett áldozatok felderítését és nyilvántartását, amely hozzájárul emlékezetük megőrzéséhez. A püspökök nyilatkozatukba belefoglalták, hogy Ferenc pápa 2021 decemberében egy bennszülöttekből álló küldöttséget fogad a Vatikánban. A találkozó során a Szentatya meghallgatja a résztvevőket, hogy ezáltal is hozzájáruljon a kanadai főpásztorok azon vágyához, amely a kapcsolatok megújítására és a jövőben a remény útján való együtt haladásra irányul.

Tisztelet, szolidaritás és a jövőbe vetett remény

A püspökök azért dolgoznak, hogy Ferenc pápa lelkipásztori látogatást tehessen Kanadában a gyógyító folyamat részeként. Ígéretet tettek továbbá arra, hogy az ország első népessége, az inuit és mesztic lakosság mellett állnak, tisztelettel vannak bölcsességük, kitartásuk és erejük iránt. Végül így zárták nyilatkozatukat: „Arra várunk, hogy meghallgassunk titeket és tanuljunk tőletek, együtt járva a szolidaritás útján”.  

Négyezer őslakos gyermeket bántalmaztak

A tömegsír felfedezése drámai lavinát indított el az országban, amelynek során kiderült, hogy a 150 ezer őslakos gyermekből mintegy négyezerrel szemben erőszakot alkalmaztak a XIX. század végétől a hatvanas évek végéig (egészen 1978-ig menően tartott). A kicsiket elválasztották családjuktól, hogy kulturálisan beolvasszák őket. Megtiltották nekik, hogy anyanyelvükön beszéljenek, és további rejtett abúzusokat is el kellett szenvedniük. Már 2015-ben az igazságért és kiengesztelődésért létrehozott kanadai bizottság hét éves kutatás után megfogalmazta jelentését, ami részletezte a bántalmazásokat, alultápláltságot, amit az őslakosoknak a szövetségi kormány politikai döntéseinek következtében kellett kiállniuk.

Folytatódik a történelmi trauma öröksége

A kandai egyház, miután az említett katolikus iskola közelében feltárt tömegsíron kívül egy másik intézmény mellett további 715 ismeretlen földi maradványait találta meg, mindenekelőtt lelkifurdalásának adott hangot a sok ezer őslakos gyermek bántalmazása és halála miatt. Fájdalommal ismerte el, hogy a történelmi trauma, illetve a szenvedés öröksége, valamint az őslakos népesség kihívásai ma is folytatódnak. Az egyház tehát felvállalta felelősségét és konkrét lépéseket kezdett irányukban. 30 millió dollárt különítettek el számukra országos szinten, maximum öt évre szólóan, ami a kiengesztelődést szolgálja. Donald Bolen érsek a kanadai televíziónak úgy nyilatkozott, hogy hosszú útról van szó, amelyet az őslakosok mellett kell végig járnunk az igazságosságot keresve. Nem szabad elhallgatnunk semmit, és bocsánatot kell kérnünk, amikor arra van szükség. Tovább kell folytatnunk a konkrét cselekvést az igazságosság és a kiengesztelődés érdekében – tette hozzá a kanadai főpásztor.

28 október 2021, 13:20