Keresés

Vatican News

Ferenc pápa megnyitotta a globális nevelési fórumot: vallások a testvériség szolgálatában

Október 5-én a pápa megnyitotta a Vatikánban a világ vallási képviselőinek találkozóját, és felhívást intézett a globális nevelési egyezmény megvalósításáért. Ne csak önmagunkat ismerjük meg, hanem a másikat, a teremtett világot és a természetfölöttit is. Az Isten nevében elkövetett erőszak elfogadhatatlan.

Gedő Ágnes – Vatikán

A világ fő vallásainak képviselői vesznek részt a találkozón, amelyet a globális nevelési egyezménynek szenteltek. Ferenc pápa köszöntötte a Kelemen-teremben összegyűlt vezetőket, majd egy olyan szándéknyilatkozatról beszélt, amely az egyetemes testvériséget szolgálja szerte a világon. Ennek fontos eleme a fanatizmustól való elhatárolódás, a nők, gyermekek és védtelen személyek tisztelete, a környezetvédelem. El kell fogadnunk a másik embert a maga teljességében, ennek pedig előfeltétele a nyitottság, a megismerés vágya. Bolygónk segélykiáltását meg kell hallanunk, és ne feledjük: Isten mindig megbocsát, mi olykor igen, olykor nem, a természet viszont sohasem bocsát meg – idézett egy „nem katolikus” bölcset a pápa.

Katolikus, ortodox, zsidó, muzulmán és szikh résztvevők

A találkozón részt vesz Bertalan ökumenikus konstantinápolyi pátriárka, Ahmad al-Tajjeb, az Al-Azhar egyetem főimámja, Noam Marans rabbi, a Vallásközi Konzultációért felelős Nemzetközi Zsidó Bizottságtól, Musztafa Mohaghegh Damad ajatollaj Teheránból, Hilarion ortodox metropolita az orosz ortodox pátriárka képviseletében, Maria Habito a Világvallások Múzeumának egyik igazgatója, Hsin-Tao képviseletében, de jelen vannak további szikh, dzsainista, iszlám, zsidó vallási személyiségek, továbbá az UNESCO nevelésért felelős vezető asszisztense.

Köszönet a tanároknak a nekik szentelt világnapon

A találkozó célja, hogy közösen támogassák a globális nevelési egyezményt, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg 2019. szeptember 12-én. Október 5-én, a pedagógusok világnapján a vallási képviselők hálájukat fejezik ki minden tanárnak, és egyben figyelmükkel kísérik a nevelést, mely a testvériség kialakításának fontos eszköze. Két évvel ezelőtt a pápa azt kérte a nevelésben dolgozóktól, hogy folytassanak párbeszédet bolygónk jövőjének alakításáról. Mindenki tehetségére szükség van ahhoz, hogy egy új, szolidáris és befogadó társadalmat építsünk. Ennek a globális egyezménynek nyitottabb, inkluzív nevelést kell szolgálnia, a másik ember türelmes meghallgatására, építő párbeszédre és kölcsönös megértésre tanítania. Globális összefogással képezhetünk érett személyeket, akik képesek felülemelkedni a megosztottságon, és újraszőni a kapcsolatokat egy testvéribb emberiség érdekében.

Egy éve adta ki a pápa a Fratelli tutti – k. enciklikát

Ferenc pápa emlékeztetett egy éve kiadott, Fratelli tutti – k. enciklikájára, amelyben szintén az új nemzedékek nevelését hangsúlyozta. Fontos, hogy a fiatalok felismerjék, értékeljék és szeressék a másik embert, éljen az akár a bolygó másik felén is. Az ismerd meg magadat – elvhez, amely eddig a nevelés iránytűje volt, hozzá kell tennünk még hármat: ismerd meg testvéredet, vagyis fogadd el őt, valamint ismerd meg a teremtett világot, hogy védjük közös otthonunkat, és végül ismerd meg a természetfelettit, hogy az élet nagy titkára neveljünk. Ne hallgassuk el az ifjú nemzedékek elől azokat az igazságokat, amelyek értelmet adnak az életnek – buzdított a Szentatya.

Soha ne használjuk Isten nevét erőszakra

A pápa emlékeztetett a vallások nevelési felelősségére. A múltban voltak közöttünk konfliktusok, de ma az egyetemes testvériséget kell szolgálnunk, hiszen látjuk, milyen sok úton el lehet jutni Istenhez, a fiatalokat pedig a kölcsönös tiszteletre és a békés együttélésre kell nevelnünk. Isten nevét soha nem szabad az erőszak igazolására használni, vagy táplálni a más vallások elleni gyűlöletet. El kell ítélni a fanatizmus minden formáját, és védelmezni kell a lelkiismereti szabadság jogát, amely minden embert megillet.

Az emberi méltóság védelmére nevelni

A múltban a vallás nevében is diszkrimináltak egyes népcsoportokat, kultúra, politika vagy más megfontolás alapján – ismerte el a pápa, majd hozzátette: Ma azonban a világ vallási vezetői minden személy méltóságát és identitását meg akarják óvni, a fiatalokat pedig megtanítani a diszkrimináció nélküli elfogadásra. A nevelés ugyanis arra kötelez, hogy úgy fogadjuk el a másikat, amilyen, és nem úgy, ahogyan mi szeretnénk, anélkül, hogy ítélkeznénk felette.

A nők, gyermekek és gyengék jogai

A pápa arról biztosította a többi vallási képviselőt, hogy elkötelezetten védelmezi a nők, a kiskorúak és a gyengébbek jogait, melyeket a múltban nem mindig tartottak tiszteletben. Minden testi vagy lelki erőszakot el kell ítélni. El kell ismerni, hogy férfi és nő egyenlő méltósággal rendelkezik – erre kell tanítani az ifjú nemzedékeket. Ha a múltban el is tűrtük közös otthonunk, a Föld kizsákmányolását, ma egyre inkább tudatosul bennünk, hogy vigyáznunk kell a teremtett világra, amelyet Isten ránk bízott. A természetvédelemre, a fenntartható és józan életstílusra kell nevelnünk a fiatalokat. A pápa szólt még az írástudatlanság felszámolásáról, valamint az átfogó emberi nevelésről, amelyben mindig fontos szerepet vállaltak a vallások.

Beszéde végén a pápa rövid csöndet kért, amelyben minden résztvevő Istenhez fohászkodott azért, hogy megvilágítsa elméjüket, párbeszédüket gyümölcsözővé tegye, és bátorságot adjon nekik az új nevelési távlatok útján.

 

Photogallery

A találkozó képei
05 október 2021, 16:48