Keresés

Máltai Lovagrend központja a Aventinus dombon Rómában Máltai Lovagrend központja a Aventinus dombon Rómában 

Ferenc pápa újabb rendelkezése a Szuverén Máltai Lovagrendben

A Szentatya október 25-i keltezéssel levelet intézett Silvano Tomasi bíboroshoz, a Szuverén Máltai Lovagrendhez delegált különmegbízottjához, amelyben felhatalmazást ad neki egyes, a rendet érintő döntéshozatalban, valamint méltatja a kinevezése óta megtett előrelépéseket a rend erkölcsi és spirituális megújulását, valamint az alkotmány módosítására irányuló folyamatot illetően.

Horváth Hajnalka – Vatikán

A Szentatya 2020. november 1-jén nevezte ki Silvano Tomasi bíborost különleges küldöttjének a Szuverén Máltai Lovagrendhez. Most közzétett döntését a Rend megújulásáért folytatott eddigi munka és a közelgő rendkívüli nagykáptalan eredményességének érdekében hozta meg, amelynek értelmében meghosszabbítja a Máltai Lovagrend jelenlegi nagymesteri helytartójának, Marco Luzzago-nak a megbízását egészen a nagykáptalan lezárásáig és az új nagymester megválasztásáig.

Ferenc pápa a rend megújulásáért végzett munka folytatásának érdekében Silvano Tomasi bíborost biztosítja azokról a különleges jogkörökről, amelyek pápai küldöttként megilletik, köztük például a rend belső nézeteltéréseinek feloldását szolgáló, vagy a rend kormányzásához kapcsolódó jogkörök, még a rend alkotmányának előírásaitól is eltérve.  

Ferenc pápa rendelkezései

Ezt követően a közelgő rendkívüli nagykáptalanra való tekintettel az ott felmerülő problémák megoldása érdekében további jogokkal ruházza fel Tomasi bíborost. Így felhatalmazza arra, hogy összehívja a rendkívüli káptalant az általa kijelölt időpontban és ott társelnök legyen; alkalmi (ad hoc) szabályzást határozzon meg a rendkívüli nagykáptalan összetételének megállapítására és levezetésére; jóváhagyja a rendi Alkotmányt és a törvénykönyvet; az új jogszabályokat követően annak megfelelően újítsa meg a rend Szuverén Tanácsát; a nagymester megválasztására összehívja a Legfőbb Államtanácsot.

A pápa támogatása a rend céljainak megvalósítása érdekében

Ferenc pápa levelében bátorítja és támogatja a Máltai Lovagrend nagy családját jótékonysági tevékenységében, amelyet a tagok és az őket segítő önkéntesek végeznek dicséretet érdemlő munkával a világ minden részén, hűen a Rend céljaihoz, vagyis a rend mottójában megfogalmazott „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”- hoz, vagyis a „Hit védelme és a rászorulók szolgálata” jelmondathoz.

Ferenc pápa levelének végén kifejti, hogy nincsenek kétségei afelől, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend örömmel működik majd együtt Silvano Tomasi bíborossal a hiteles engedelmesség és a tisztelet szellemében. A pápa végül köszönetet mond a bíborosnak szolgálatáért, azért, hogy rendelkezésre áll és imáiról biztosítja őt, valamint apostoli áldását adja rá, amelyet a Máltai Lovagrend minden tagjára és önkéntesére örömmel terjeszt ki.  

28 október 2021, 15:41