Keresés

Vatican News
A passzionisták jelvénye és a konferencia logója: kereszt a térben A passzionisták jelvénye és a konferencia logója: kereszt a térben  

Ferenc pápa üzenete a passzionisták konferenciájára: A Kereszt üzenete érvényes ma is

A Keresztes Szent Pál alapította passzionista rend szervezésében szeptember 21-től 24-ig, keddtől péntekig tartják a Lateráni Pápai Egyetemen azt a nemzetközi konferenciát, melynek címe: “A Kereszt bölcsessége egy plurális világban”. Ferenc pápa üzenete arra kéri a részvevőket, hogy mélyítsék el a Kereszt mai időszerűségét a kortárs világ sokféle fórumainak az összefüggésében.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ferenc pápa az üzenetét Joachim Rego atyának, a Jézus Krisztus Szenvedése Kongregáció legfőbb elöljárójának címezte. A 2018-ban megválasztott új általános rendfőnök a távoli Myanmarból érkezett, jeleként annak, hogy Isten Országa egyetemesen jelen van és felelősséget hordoz a föld minden kontinensén.

A húsvéti misztérium legyen a passzionista szerzetescsalád hitének és karizmájának a közepe

Ferenc pápa üzenete kezdetén utal a passzionisták tavaly megkezdett jubileumi évére, hiszen 1720-ban, háromszáz évvel ezelőtt született a Krisztus szenvedéseire saját karizmával emlékező rend. Arra kéri őket Ferenc pápa, hogy mélyítsék el a Kereszt mai időszerűségét a kortárs világ sokféle fórumainak az összefüggésében. Ebben az értelemben válaszoljanak az alapító Keresztes Szent Pál vágyára: a húsvéti misztériumot helyezzék a passzionista szerzetescsalád keresztény hitének és karizmájának középpontjába, és onnan sugározzák azt szerte a világban az isteni szeretet válaszaként a mai világ várakozásaira és reményeire.

A kereszt szárait Isten és az emberek felé Jézus szeretete kapcsolja össze  

Pál apostol Krisztus szeretetének szélességéről és hosszúságáról, magasságáról és mélységéről beszél (vö. Ef 3,18). A feszületet szemlélve minden emberi dimenziót meglátunk, amelyet átölel Isten irgalma. Kiüresedő és együttérző szeretete a kereszt által érinti meg a négy égtájat és eléri állapotunk végső határát. Közben elválaszthatatlanul összekapcsolja az Istenhez kötő függőleges és az emberekkel való vízszintessel kapcsolatot egy olyan testvériségben, amelyet Jézus halála véglegesen egyetemessé tett.

Ötvözzétek a gondolatok szárnyalását a szív alázatával

A Kereszt gyengeségéből fakadó óriási megmentő erő a teológia számára egy olyan stílus fontosságát jelzi, mely képes ötvözni a gondolatok szárnyalását a szív alázatával. A feszülettel szembesülve a Kereszt arra is felszólít, hogy forduljunk az ember legtörékenyebb és legkonkrétabb állapotához. Ehhez mondjon le a vitatkozó módszerekről és szándékokról, örömteli szívvel megosztva másokkal a szellemi erőfeszítés gyümölcseit. Keresse bizalommal azokat az értékes magokat, amelyeket az Ige terjeszt a mai kultúra szétszabdalt és némelykor ellentmondásos sokféleségében.

A Kereszt bölcsessége válasz számos mai problémára 

Az Úr keresztje az üdvösség forrása az emberiség számára mindenütt és minden időben, éppen ezért időszerű és hatékony, főként a mai gyorsan változó helyzetben. Ferenc pápa üzenete szerint a teológiai konferencia nagyon helyesen javasolja a Sapientia Crucis, a Kereszt bölcsességének a kifejtését olyan különböző területeken, mint például a kultúrák kihívásai, a humanizmus és a vallások közötti párbeszéd előmozdítása, valamint az evangelizáció új változataiban. Teszi ezt úgy, hogy a Kereszt bölcsességének számos megnyilvánulását társítja tudományos megfontolásokhoz, ami pedig a különböző összefüggésekben kifejtett jótékony hatását bizonyítja.

A konferencia segítsen a kortárs kihívások újraértelmezésében

A pápa üzenete reméli, hogy a konferencia a gyümölcsöző teológiai, kulturális és lelkipásztori találkozások előmozdításával hozzájárul a kortárs kihívások újraértelmezéséhez. Mindez a Kereszt bölcsessége tükrében segítse elő az Isten stílusához hű és emberközeli evangelizációt. Üzenete végén Ferenc pápa a Szent Szűz és Keresztes Szent Pál közbenjárását kérte a konferencia szervezői, az előadók és a résztvevők számára.

A passzionisták rendjének rövid története

A passzionisták rendjét papi szerzetes kongregációként 1720-ban alapította Keresztes Szent Pál. Szemlélődő életet élnek és a hármas hagyományos szerzetesfogadalom mellett elkötelezik magukat a Krisztus szenvedése iránti tisztelet ápolására és terjesztésére. Rendi ruhájuk fekete reverenda bőrövvel a derekukon, rajta rózsafüzérrel. Sajátos jelvényük a szívük felett hordott szívforma és kereszt, rajta latin rövidítéssel: JESU XPI PASSIO, Jézus Krisztus szenvedése. Jelenleg közel 3 ezer tagja van a passzionisták közösségének. Legismertebb alakja a passzionisták rendjének a 24 éves korában elhunyt San Gabriele, akinek abruzzói sírhelye nemzeti zarándokhely, évente több mint kétmillió hívő keresi fel. Sokan a gyógyulás reményében érkeznek és főként súlyosan beteg kisgyermekek számára kérik szüleik a Szent közbenjárását, gyakorta oly módon, hogy a beteg gyermeket a sír fölött tartják. A csodás gyógyulások sorozata napjainkban is folytatódik.  

21 szeptember 2021, 13:44