Keresés

Európa térjen vissza alapító atyáinak előremutató álmaihoz: Ferenc pápa homíliája

Az ötvenéves fennállását ünneplő Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának plenáris ülését Ferenc pápa nyitotta meg csütörtökön délután, a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén. Életünkkel és cselekedeteinkkel mutassuk meg az embereknek Jézust – buzdított a pápa.

Gedő Ágnes - Vatikán

1971 márciusában alakult meg az európai püspökkari elnököket magába tömörítő szervezet, amelyet később VI. Pál pápa hagyott jóvá. Szeptember 23-26-a között Rómában tanácskoznak a főpásztorok, köztük Magyarország képviseletében Veres András püspök, a MKPK elnöke. A csütörtöki szentmise után a résztvevők, köztük Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek és Veres András püspök fölkeresték a pápák sírjait.

Ferenc pápa homíliájában a Szentírás alapján három szóból indult ki, melyet az európai keresztényekre és lelkipásztorokra bízott: elgondolkodni, újjáépíteni, látni.

Szeretet és önajándékozás

Elgondolkodni azon, hogy az Úr mit kíván tőlünk: kényelmesen hátradőlni otthonunkban, templomainkban, szokásainkat követve, vagy inkább azt, hogy megmutassuk az embereknek Krisztust? Hányan szomjaznak Istenre körülöttünk? Vagy mert nem ismerik még Krisztust, vagy mert eltávolodtak a hitüktől. Ne hagyjuk, hogy a fogyasztói kultúra bekebelezzen minket. Vegyük észre a lelki éhséget is, ne csak az anyaggal táplálkozzunk, hiszen csak a szeretet lakatja jól a szívet. Ne álljunk meg az egyházi struktúráknál, projekteknél és stratégiáknál, nehogy szem elől tévesszük az evangéliumot: a szeretet és az odaajándékozás lendülete adja meg a kiutat a problémákból. Tekintsünk előre, mert a múlt restauráló divatja pusztít. Igen, a gyökerekből kell kiindulnunk, az egyház élő hagyományából, az igehirdetésből, a közelségből és a tanúságtételből. Az egyezségek és tárgyalások nem segítenek a kereszténység megőrzésében.


Európa védőszentjei nyomán

Ferenc pápa köszönetet mondott az elmúlt 50 év szolgálatáért, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa végzett az egyház és a földrész javára. Sose csüggedjünk, tekintsünk előre: az Úr csodálatos munkára hív minket, hogy egyre szebbé, befogadóbbá tegyük hajlékát, ahol mindenki otthonra lel. Hogy az egyház ajtaja nyitva álljon mindenki előtt, senki ne cseréljen rajta zárat. A gyökerekhez pedig Európa alapító atyáinak gondolata ad támpontot. Szent Ferenc, Szent Márton, Pio atya – akinek liturgikus emléknapját ünnepeljük -, vagy Szent Benedek, Cirill és Metód, Sziénai Szent Katalin vagy Keresztről nevezett Terézia Benedikta nevét sorolta fel a pápa, akik valamennyien Isten kegyelmét befogadva változtattak életükön. Isten stílusát követték: a közelséget, együttérzést és gyöngédséget, és kolostorokat alapítottak, földeket tettek megművelhetővé, visszaadták a lelket az embereknek és az országoknak. Nem szociális program alapján, csak az evangéliumot követve haladtak előre.

Különböző nézőpontok mellett egységben maradni

Mi is építsük újra a házunkat. Minden újjáépítés az egység jegyében történik. Lehetnek nézetkülönbségek, de mindig őrizzük meg az egységet. Ezáltal megadjuk a lehetőséget a testvéreinknek, hogy lássanak. Örömmel sugározzuk magunk körül az evangélium fényét, ne moralizáljunk, hanem életünkkel tegyünk tanúságot Krisztusról. Segítsük a mai fáradt Európát, hogy találjon rá újra Jézus és jegyese mindig fiatal arcára. Adjuk oda teljesen magunkat, hogy megmutassuk ezt az örök szépséget – mondta még a CCEE ülését megnyitó szentmisén Ferenc pápa.

Pénteken délután a CCEE elnökeit fogadja az olasz köztársasági elnök, Sergio Mattarella. A tanácskozás témája: „Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa 50 éve Európa szolgálatában, emlékezet és távlatok a Fratelli tutti látóhatárán”.

 

24 szeptember 2021, 15:05