Keresés

A nagy pápa és a nagy példaképe  A nagy pápa és a nagy példaképe  

Wyszyński bíboros boldoggá avatása szeptember 12-én korlátozott

Szeptember 12-én, alig egy hónap múlva - a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus pápai záró szentmiséjével éppen egyidőben - boldoggá avatják Isten Szolgája Stefan Wyszyński bíboros prímást. A szertartást Varsó Isteni Gondviselés templomában tartják, ahol a prímás földi maradványait is őrzik.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A „nemzet szentjének” és a „haza atyjának” tarják

Wyszyński bíboros negyven évvel ezelőtt hunyt el 1981. május 28 -án. Lengyelország kezdettől fogva a „nemzet szentjének” és a „haza atyjának” tartja, aki mindenféle ellenségtől, így az ateista nácizmustól és az istentelen kommunizmustól egyaránt védelmezte egyházát és hazáját. Bölcsen, de mindvégig határozottan és következetesen állt a rábízott lelkek mellett, valójában a lengyel egyház és a lengyel nemzet védelmében és emiatt került börtönbe 1953 és 1956 között, ahol kínzást és erőszakot kellett elviselnie. Első nagy tisztelője Karol Wojtyła krakkói érsek, majd Róma püspökeként II. János Pál pápa volt, aki megválasztásakor a „régi” fiúi szeretettel ölelte meg az eléje térdelő lengyel prímást. Halála után nem sokkal elindult a boldoggá avatási eljárása, melynek végén 2017. december 19 -én Ferenc pápa elismerte Stefan Wyszyński bíboros prímást hősies erényeit, majd egy további dekrétum elismerte a közbenjárásának tulajdonított csodát, egy pajzsmirigyrákban szenvedő és hozzá fohászkodó fiatal nő meggyógyulását.

Részvétel csak védettségi igazolvánnyal

A szeptember 12-i boldoggá avatásával kapcsolatban a lengyel püspöki konferencia illetékes szervező bizottsága közleményt adott ki, mely szabályozza a nagy ünnepen való részvétel lehetőségét. A lengyel püspöki kar honlapján olvasható nyilatkozat emlékeztet arra, hogy „a Covid-19 által okozott járvány jelenlegi helyzete szigorú egészségügyi korlátozásokat tesz szükségessé, amiért is úgy döntöttek, hogy csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek számára teszik lehetővé az ünnepségen való részvételt”. A résztvevők számát korlátozták, mely alkalmazkodik a varsói Isteni Gondviselés kegytemploma nagyjából tízezer fős befogadó képességéhez. A boldoggáavatáson résztvevő híveket az egyes egyházmegyék és egyéb egyház intézmények küldöttei képviselik.

Imában egyesüljön az ország!

A közlemény megállapítja, hogy „a résztvevők regisztrációja befejeződött és az egyes egyházmegyék már ki is osztották a hívek számára a belépőkártyákat. Külön kérik, hogy a hivatalos kereten túl a szűk lehetőségek miatt ne szervezzenek spontán egyházközségi csoportokat a szervezőkkel való konzultáció nélkül”. A püspökök a híveket inkább arra kérik, hogy „az imádság révén teremtsenek maguk között lelki egységet és így készüljenek az ünnepre, melyet a televíziók, rádiók, az internet és a mobil lehetőségei egyenesben közvetítenek”.

Marcello Semeraro bíboros, pápai legátus vezeti a szertartást

A közlemény ismerteti a boldoggáavatás lelki programját: „Szeptember 12-én vasárnap reggel 9 órától fogadja a varsói Isteni Gondviselés kegytemploma a belépési engedéllyel rendelkező híveket. Fél tizenegykor kezdődik a lelki felkészülés és a ráhangolódás. Déli tizenkét órakor Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Kongregáció prefektusa, pápai legátus mutatja be a szentmisét a lengyel és egyéb vendég püspökök koncelebrációjával, melynek keretében hirdetik ki ünnepélyesen, hogy Stefan Wyszyński bíboros prímást a boldogok sorába iktatják”. A közlemény végül a részvevőket arra emlékezteti, hogy „nagy felelősséggel tartsák be a Covid 19 elleni higiéniai és egészségügyi előírásokat”.

Kettős boldoggáavatás: Elżbieta Róża Czacka nővéré is, aki a látássérültek apostola  

Kevéssé ismert, de éppen ezért kell nyomatékkal utalni rá, hogy szeptember 12-én vasárnap Varsóban - Wyszyński bíborossal együtt - boldoggá avatják az 1876-ban született és 1961-ben elhunyt Elżbieta Róża Czacka szerzetesnővért, a Keresztről nevezett Ferences Szolgáló Nővérek kongregáció alapítóját, melynek tagjai különleges módon szentelik magukat a látássérültek szolgálatára.

17 augusztus 2021, 17:20