Keresés

Ferenc pápa videóüzenete a latim-amerikai szerzeteseknek    Ferenc pápa videóüzenete a latim-amerikai szerzeteseknek  

A hit inkulturációja és a kultúra evangelizációja – Ferenc pápa a latin-amerikai szerzeteseknek

Ferenc pápa video üzenetben köszöntötte a Latin-Amerikai és Karib-térségi Szerzetesi Élet virtuális kontinentális kongresszusának résztvevőit, amelyet a Latin-Amerikai Szerzetesek Konföderációja (Confederación Latinoamericana de Religiosos - CLAR) hívott össze. Az augusztus 13-15 között megrendezésre kerülő kongresszus témája: „Egy kongregációközi, kultúraközi és úton lévő szerzetesi élet felé”.

Vertse Márta - Vatikán

A pápa üzenetében köszönetét fejezi ki a résztvevőknek, emlékeztetve őket, mennyire fontos a megszentelt élet számára a hit inkulturációjának kihívása. Az egység nem egyformaságot, egyöntetűséget, hanem sokrétű összhangot jelent – utal Ferenc pápa Evangelii Gaudium k. apostoli buzdításának tanítására, hangsúlyozva, hogy a Szentlélek az, aki az összhangot megteremti. Egy sokformájú összhangot teremt, hogy összefoglalja a különbözőségeket és érvényre juttassa a sajátságokat egy egészséges és az interkulturalizmusra, a kultúrák közötti kapcsolatokra nyitott lelkiség szerint.

A nem inkulturált hit nem hiteles

Jelenlétük szükséges ahhoz, hogy kifejlődhessen egy inkulturált teológia, ami alkalmazkodjon a helyi valósághoz, és legyen az evangelizáció eszköze. Egy nem inkulturált hit nem hiteles – emlékeztet rá a pápa, majd arra szólítja fel a virtuális kongresszus résztvevőit, hogy lépjenek be abba a valóságba, amely felfedi számukra az egyes népek lelkében jelenlévő kultúra valódi jelentőségét. Lépjenek be a hívő nép életébe, tisztelettel lépjenek be szokásaikba, hagyományaikba, törekedjenek missziójuk folytatására, ami a hit inkulturációja és a kultúra evangelizálása. Ez egy binomiális, egymással összefüggő két irányú küldetés: inkulturálni a hitet és evangelizálni a kultúrát – hangsúlyozza a latin-amerikai szerzeteseknek küldött video üzenetében Ferenc pápa, arra buzdítva őket, hogy juttassák érvényre azt, amit a Szentlélek elvetett a népek körében, amely ajándék mindenki számára. Ha nem jön létre ez az inkulturáció, akkor a keresztény élet, és még inkább a megszentelt élet a legeltévelyedettebb és legnevetségesebb gnosztikus pozíciókba kerül. Ezt figyelhettük meg például a liturgia rossz használatában – jegyzi meg Ferenc pápa, utalva rá, hogy az ilyen esetekben az ideológia számít, nem a személyek valósága, ezt pedig nem az evangélium. Ne feledjék a hit inkulturációját és a kultúra evangelizációját – figyelmezteti a Latin-amerikai és Karib-térségi szerzeteseket a pápa.

Ne engedjenek a nosztalgia kísértésének

A megszentelt élet tapasztalt a szeretetközösségben, úton lévő és előmozdítja a testvériséget. Napjainkban azonban szembe kell néznie a “túlélés” kísértésével is. A pápa üzenetében itt arra utal, hogy gyakran a férfi vagy női szerzetesi kongregáció tagjai létszámából vonnak le következtetéseket, vagy a csökkenési görbéket értékelik. Ez a túlélés kísértése. Le kell mondani a számok kritériumáról, a hatékonyság kritériumáról, amely félénk tanítványokká alakíthatná át őket, akik bezárkóznak a múltba és a nosztalgiára hagyatkoznak. Ez a nosztalgia alapjában véve a szerzetesi élet vészjelzője.

Haladjanak együtt az Úrral a remény útjain

A pápa ezután megjelöli a legbölcsebb stratégiát és döntést, amely annak a lehetőségnek az elfogadása, hogy együtt haladunk az Úrral a remény útjain, felismerve, hogy a jövő a Szentlélek kizárólagos vezetése alatt áll. Lépjenek be Isten hívő szent népébe, tartsák tiszteletben Isten hívő szent népét, evangelizáljanak, tegyenek tanúságot és a többit hagyják a Szentlélekre.

Öröm és humorérzék

A kitűzött cél elérése érdekében a pápa emlékeztet rá, hogy az öröm a Krisztusban való élet legmagasabb rendű kifejezése, a legjobb tanúságtétel, amelyet Isten szent népének adhatunk, miközben szolgáljuk és elkísérjük az Atyával való találkozás felé vezető zarándokúton. Az öröm több formája közül a pápa a békét és a humorérzéket emelte ki. Emlékeztetett rá, hogy a Gaudete et exsultate k., az életszentségre vonatkozó apostoli buzdításában külön fejezetet szentelt a humorérzéknek. Ugyanis nagyon szomorú, amikor Istennek szentelt személyeknek nincs humorérzékük, mindent komolyan vesznek. Legyenek Jézussal és töltse el őket az öröm, legyen humorérzékük, amely az életszentségre vezet.

A pápa végül jó virtuális összejövetelt kíván a Latin-amerikai és Karib-térségi szerzeteseknek. Isten áldását kéri rájuk és azért fohászkodik, hogy a Szentlélek világítsa meg őket kegyelmével, hogy mindig a találkozás és a testvériség emberei legyenek. Szűz Mária őrködjön felettük, aki tudja, hogy mi a találkozás, a testvériség, a türelem, az inkulturáció. Üzenete végén Ferenc pápa ez alkalommal is azzal a kéréssel fordul a szerzetesekhez, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte, mert nagy szüksége van rá.

13 augusztus 2021, 16:58