Keresés

Ferenc pápa üzenete a cremonai liturgikus hétre Ferenc pápa üzenete a cremonai liturgikus hétre  

Pápai üzenet a 71. Olasz Nemzeti Liturgikus Hétre: Törődjetek a liturgikus neveléssel!

Idén az észak-olaszországi Cremona városában rendezik meg immáron 71. alkalommal a Nemzeti Liturgikus Hetet augusztus 23-a és 26-a között. Ferenc pápa üzenetet küldött a jelentős olasz egyházi eseményre, amelyet Antonio Napolioni cremonai püspöknek címzett.

Horváth Hajnalka – Vatikán

A Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával ellátott üzenetében a Szentatya örömének ad hangot annak kapcsán, hogy lehetőség nyílt az összejövetel megrendezésére azok után, hogy tavaly a Covid 19 járvány miatt elmaradt a már megszervezett programsorozat. A szomorú helyzetből fakadó döntés azonban új fényt vet a találkozó témájának értelmére, Jézus szavaira, amely így hangzik: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19). „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18, 20).

Közösség és liturgia, a heti vasárnapi összejövetel az Úr nevében a kezdetektől fogva alapvetően fontos és elengedhetetlen a keresztények számára, identitásuk részét képezi. A pandémia ezt a tevékenységet erősen megakadályozta elsősorban a járvány legsúlyosabb hónapjaiban. Az Úr iránti szeretet és a lelkipásztori kreativitás a papokat és híveket arra buzdították, hogy az Úrral és az embertársakkal való hit és szeretetközösség formálásának új lehetőségeit fedezzék fel. Nehéz és hosszan tartó várakozás volt a szentmisén való biztonságos részvétel lehetőségének újbóli megteremtése – fogalmazza meg üzenetében Ferenc pápa.

A járvány időszakában a keresztények megtapasztalták az isteni liturgia jelentőségét

A liturgikus böjt szomorú megtapasztalása az elmúlt évben segített rávilágítani a II. vatikáni zsinat óta bejárt út jelentőségére, a szent liturgiáról szóló Sacrosanctum Concilium k. konstitúció által kijelölt ösvényre. A nélkülözés időszaka lehetővé tette az isteni liturgia jelentőségének újbóli felfedezését a keresztény ember életében, aki felismeri benne azt, hogy Jézus Krisztus nem egy elképzelés vagy egy érzés, hanem élő Személy, Misztériuma pedig történelmi esemény. A keresztények imája konkrét közvetítő elemeken keresztül valósul meg, ilyen a Szentírás, a Szentségek, a liturgikus szertartások, a közösség. A test és anyag szférájától sem lehet elvonatkoztatni, hiszen Jézus Krisztusban ezek az üdvösség útjává váltak – írja üzenetében a Szentatya, majd hozzáteszi: „azt is mondhatnánk, hogy a testtel is imádkoznunk kellene, vagyis a test belép az ima folyamatába”.

Ferenc pápa szerint a járványidőszak során felfüggesztett liturgia és az azt követő nehéz beindulás, még inkább rávilágítottak a folyamatban lévő és előrehaladott korszakváltás jeleire. Megfigyelhető, hogy az emberek életében hogyan vált egyhangúvá az időhöz való viszony, és ebből következően a vasárnaphoz fűződő kapcsolat, amely a közösség, a nép, a család és a környezet iránti érzésre és létre is kihatott. A vasárnapi szentmise kiegyensúlyozatlan a jelenlévő korosztály, a kulturális különbözőség, vagy a plébániai életbe való nehéz beilleszkedés miatt.

A Nemzeti Liturgikus Hét szolgálja a plébániai élet, a vasárnapi szertartások előmozdítását

A Szentatya reménykedik abban, hogy a Nemzeti Liturgikus Hét hozzá tud járulni és segíteni tud a liturgikus pasztoráció számára olyan új irányvonalakat mutatni, amelyeket a plébániákon alkalmazni tudnak annak érdekében, hogy a vasárnapi összejevetelek, az eucharisztikus ünneplés, a szertartások visszanyerjék szerepüket és méltó helyüket a hívek életében. Fontos, hogy ezek központi szerepet kapjanak a hívek hitében és spiritualitásában. Bíztató jelként szolgál a Római Misekönyv harmadik kiadásának megjelenése a közelmúltban, valamint az olasz püspökök szilárd akarata a liturgikus nevelés fellendítésének támogatásával kapcsolatban.

A Szentatya örömmel köszönti a Nemzeti Liturgikus Hét megünneplését

Ferenc pápa üzenetének végén kifejezi örömét az immáron 71. alkalommal megrendezett Nemzeti Liturgikus Hét megtartása kapcsán. A vendéglátó város, Cremona és környéke sokat szenvedett a pandémia miatt. A Szentatya imáiról biztosítja Antonio Napolioni cremonai püspököt, a papokat, résztvevőket, felszólalókat, akikre Apostoli áldását küldi. A jeles olasz egyházi találkozót a római székhelyű Liturgikus Akció Központja (Centro Azione Liturgica, röviden CAL) rendezi meg a cremonai egyházmegyével közösen. A szervezet 1947-ben alakult meg szoros együttműködést folytatva a Szentszékkel. Folyóiratot jelentet meg „Liturgia” címmel, valamint évente megrendezi a közkedvelt Nemzeti Liturgikus Hetet, ahol a pápa üzenetét az első napon olvassák fel.

24 augusztus 2021, 20:04