Keresés

Fiatalok fesztiválja Međugorjéban 2019 augusztusában Fiatalok fesztiválja Međugorjéban 2019 augusztusában 

Bátran kövessétek Krisztust! – Ferenc pápa üzenete a Mladifest résztvevőihez

Ferenc pápa üzenetet intézett az augusztus 1-6 között megrendezett međugorjei nemzetközi ifjúsági fesztivál, a Mladifest résztvevőihez. Az idei találkozó témája: „Mi jót kell tennem?” (Mt 19,16). A pápa arra buzdítja a világ minden részéről érkezett fiatalokat, hogy szabaduljanak meg a hamis bálványok csábításaitól, amelyek életet ígérnek, de halált hoznak. Kövessék Mária, égi Édesanyánk példáját és a felebarátok iránti ingyenes szeretet ajándékozásával törekedjenek az örök élet, örök boldogság

Vertse Márta – Vatikán  

Hogyan találjuk meg az örök élet boldogságát?

Kedves Fiatalok! A fiatalok fesztiválja intenzív imahét és találkozás Jézus Krisztussal, különösen élő Szavában, az Eucharisztiában, a szentségimádásban és a kiengesztelődés szentségében. Ez az esemény – ahogyan sokak tapasztalatai állítják – erőt ad, hogy elinduljunk az Úr felé. És pontosan ez az az első lépés, amelyet a „gazdag ifjú” is tett, akiről a szinoptikus evangéliumok szólnak (vö. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Lk 18,18-23), aki elindult, sőt szaladt, hogy az Úrral találkozzon, tele lendülettel és vágyakozással, hogy megtalálja a Mestert és megkapja az örök élet, vagyis a boldogság örökségét. Az idei fesztivál vezérszava éppen az a kérdés, amelyet az az ifjú Jézushoz intézett: „Mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?”. Egy szó, amely az Úr elé állít bennünket; és Ő ránk szegezi tekintetét, szeret bennünket és felszólít: „Jöjj, kövess engem!” (Mt 19,21).

Az evangéliumi ifjú mindnyájunkat képvisel

Az evangélium nem mondja meg nekünk annak a fiatalembernek a nevét és ez azt sugallja, hogy mindannyiunkat képviselhet. A fiú, azon túl, hogy nagy vagyonnal rendelkezik, jólneveltnek és műveltnek látszik, és egy egészséges nyugtalanság élteti, ami arra készteti, hogy az igazi boldogságot, a teljes életet keresse. Ezért indul útnak, hogy találkozzon egy tekintélyes, hiteles és megbízható vezetővel. Ezt a tekintélyt Jézus Krisztus személyében találja meg és ezért teszi fel neki a kérdést: „Jó Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mk 10,17). De az ifjú egy olyan jóra gondol, amelyet saját erejével kell megszereznie. Az Úr egy másik kérdéssel válaszol neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten” (18). Jézus így Isten felé irányítja őt, aki az egyedüli és legfőbb Jó, akitől minden más jó származik.

Az előírások követése nem elég a boldogsághoz

Hogy segítsen neki hozzáférni a jóság és az igazi boldogság forrásához, Jézus megjelöli számára az első lépést, amelyet meg kell tennie, vagyis azt, hogy megtanuljon jót tenni a felebaráttal: „Ha el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat” (Mt 19,17). Jézus visszahozza az ifjút a földi életbe és megmutatja számára az örök élet öröklésének az útját, ami nem más, mint a felebarát iránti konkrét szeretet. De az ifjú azt válaszolja, hogy ezt mindig megtette és ráébredt, hogy az előírások követése nem elegendő a boldogsághoz. Akkor Jézus szeretettel teli pillantást vet rá. Felismeri ugyanis a teljesség utáni vágyat, amelyet az ifjú hordoz szívében és azt az egészséges nyugtalanságot, amely keresésre készteti; ezért gyöngédséget és szeretetet érez iránta.

Meghívás az ingyenes és teljes szeretetre

Jézus azonban megérti azt is, hogy mi beszédpartnerének gyenge pontja: túlságosan ragaszkodik a sok anyagi jóhoz, amelyet birtokol. Ezért az Úr egy második lépést javasol neki, amit meg kell tennie, azt, hogy az „érdem” logikájától jusson el az ajándékozás logikájához. „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben” (Mt 19,21). Jézus megváltoztatja a perspektívát: arra szólítja fel az ifjút, hogy ne a túlvilág biztosítására gondoljon, hanem adományozzon el mindent a földi életben, követve ezáltal az Úr példáját. Meghívás egy további érettségre, az előírások megtartásán túl, nyerjük el az ingyenes és teljes szeretet jutalmait. Jézus azt kéri tőle, hogy hagyjon el mindent, ami megterheli a szívet és akadályozza a szeretetet. Amit Jézus javasol, az nem annyira egy mindenétől megfosztott ember, hanem egy szabad, kapcsolataiban gazdag ember. Ha a szívet a javak zsúfolják tele, az Úr és a felebarát csak dolgokká válnak a többi dolog között. Túl sok anyagi javunk és túl sok vágyunk megfojtják szívünket, boldogtalanná tesznek és képtelenek leszünk szeretni.

Váljunk Jézushoz hasonlóvá

Végül Jézus egy harmadik lépést javasol, a követést. „Jöjj, kövess engem!”. „Krisztus követése nem külső utánzás, mert az embert a szíve mélyéig érinti. Krisztus tanítványának lenni azt jelenti, hogy hasonlóvá válni hozzá”. (SZENT II. JÁNOS PÁL, Veritatis splendor k. enciklika, 21. pont). Cserébe gazdag és boldog életet kapunk tele annyi fivér és nővér, apa és anya és gyermek arcával… (vö. Mt 19,29). Követni Jézust nem veszteség, hanem kiszámíthatatlan nyereség, miközben a lemondás az akadályra vonatkozik, amely gátolja az előrehaladást. Annak a gazdag ifjúnak a szíve azonban két úr, Isten és a pénz között oszlik meg. A kockázattól való félelem, hogy elveszíti javait, arra készteti, hogy szomorúan térjen haza: „E szavak hallatára elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt” (Mk 10,22). Nem habozott, hogy feltegye a döntő kérdést, de nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy befogadja a választ, amely azt javasolja, hogy „oldozzuk el” magunkat saját magunktól és vagyonunktól és „kössük magunkat” Krisztushoz, hogy Ővele haladjunk és felfedezzük a valódi boldogságot.

Kövessük Mária, égi Édesanyánk példáját

Barátaim, Jézus nekünk, mindnyájunknak is mondja: „Jöjj, kövess engem!”. Legyen bátorságotok, hogy ifjúságotokat az Úrra bízva éljétek és Ővele haladjatok az úton. Hagyjátok, hogy meghódítson szeretettel teli tekintete, amely megszabadít a bálványok csábításától, a hamis gazdagságoktól, amelyek életet ígérnek, de halált okoznak. Ne féljetek befogadni Krisztus Szavát és elfogadni hívását. Ne bátortalanodjatok el, mint az evangéliumi gazdag ifjú; ehelyett szegezzétek tekinteteteket Máriára, Krisztus követésének nagy példaképére és bízzátok magatokat Őrá, aki „íme, itt vagyok” válaszával fenntartások nélkül felelt az Úr hívására. Élete teljes önátadás, az Angyali üdvözlet pillanatától kezdve a Kálváriáig, ahol a mi Anyánkká lett. Tekintsünk Máriára, hogy erőt találjunk és megkapjuk a kegyelmet, amely lehetővé teszi, hogy mondhassuk az Úrnak: „íme, itt vagyok”. Tekintsünk Máriára, hogy megtanuljuk elvinni Krisztust a világba, mint ahogy ő tette, amikor tele gondoskodással és örömmel, Szent Erzsébet segítségére sietett. Tekintsünk Máriára, hogy életünket ajándékká alakítsuk át a többiek számára. A kánai menyegző jegyespárja iránti érdeklődésével Mária azt tanítja nekünk, hogy legyünk figyelemmel másokra. Életével azt mutatja nekünk, hogy Isten akaratában van örömünk és befogadni, megélni akaratát nem könnyű, de boldoggá tesz minket. Igen, „Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm” (Evangelii gaudium, Apostoli buzdítás, 1. pont).

A fiatalok legyenek az ajándékba kapott új élet tanúi

Kedves fiatalok, Jézus urunkkal folytatott utatokon, amelyet ez a fesztivál is éltet, mindnyájatokat a Boldogságos Szűz Mária, égi Édesanyánk közbenjárására bízlak, fohászkodva a Szentlélek világosságáért és erejéért. Isten tekintete, aki személyesen szeret titeket, minden nap kísérjen el, hogy így, a másokkal való kapcsolatokban tanúi lehessetek az új életnek, amelyet ajándékba kaptatok. Ezért imádkozom és megáldalak benneteket és kérlek titeket is, hogy imádkozzatok értem.

Róma, Lateráni Szent János székesegyház, 2021. június 29.

FERENC

03 augusztus 2021, 16:13