Keresés

Szent II. János Pál pápa jelmondata és az Istenanya képe az Apostoli Palota falán      Szent II. János Pál pápa jelmondata és az Istenanya képe az Apostoli Palota falán  

„Totus tuus” – Máriával együtt Jézushoz, a monfortiánus lelkiség szép pápai öröksége

Interjú François-Marie Léthel sarutlan karmelita atyával, a Teresianum Pápai Teológiai Fakultás professzorával a montfortiánus lelkiségről, egy héttel Olivier Maire atya Montforti Grignion Szent Lajos tanítványának meggyilkolása után. A Vatikáni Rádió francia programjának munkatársa interjút készített Léthel atyával, aki lerója tiszteletét a meggyilkolt pap előtt, emlékeztetve a montfortiánus atya spiritualitására.

Vertse Márta – Vatikán

Olivier Maire atya meggyilkolása augusztus 9-én Saint-Laurent-sur-Sèvre-ben a nemzetközi média figyelmét hirtelen a helyi montfortiánus közösségre irányította. Emmanuel Macron francia elnöktől kezdve a helyi egyházig megszámlálhatatlanul sokan hallatták hangjukat, hogy üdvözöljék ennek a jóságáról, együttérzéséről, jótékony szeretetéről ismert atyának az emlékét. Számtalan kérdést támasztott a gyilkosság körülménye, az a tény, hogy az atyát az a személy ölte meg, akit a közösség befogadott, vendégül látott, miután kijött a börtönből, ahol a Nantes-i székesegyház felgyújtása miatt tartották fogva. Ez a tragikus halál és főleg a montfortiánus közösség evangéliumi radikalizmusa, a rászorulók befogadása, követi az 1673-1716 között élt Montforti Grignion Szent Alajos Mária spiritualitását, aki a legszegényebbek apostola volt a vidéki Franciaországban XIV. Lajos uralkodásának végén. A francia lelkiségi iskola e nagy alakjának nevét már több évtizede nevét úgy emlegetik, mint aki esedékes arra, hogy a jövőben „egyházdoktori” rangra emeljék.  Montforti Grignion Szent Alajos egy olyan mariológia buzgó hirdetője volt, amelynek fénye jóval a francia határokon túl is ragyogott, és amelyre II. János Pál különösen támaszkodott egész papi képzése és pápasága idején. A nevéhez fűződő spirituális család továbbra is számos országban meghozza gyümölcseit.

Olivier atya egy szent pap volt!

François-Marie Léthel atya, a római pápai Teresianum egyetem professzora a következő szavakkal emlékezett meg a meggyilkolt montforti misszionáriusok tartományfőnökéről: „Nagyon mélyen megérintett Olivier Maire atya meggyilkolása, mert jól ismertem őt évek óta. Együtt kutattuk Montfort atya tanítását, előkészítve egyházdoktorrá avatását. Ő volt az egyik legjobb ismerője Montforti Szent Alajosnak. Egy szent pap volt! Ő volt Franciaországban a montforti misszionáriusok provinciálisa, tehát valóban a montfortiánus család egyik legfontosabb személyisége ennek a tannak az elterjesztésében. A jövő héten kellett volna Lourdes-ban egy konferenciát tartania a következő témáról: „Mária, a szenvedők vigasztalója Montforti atya szerint”.

Ott gyilkolták meg, ahol Grignion Szent Lajos meghalt

P. Léthel sarutlan kármelita a jótékony szeretet vértanújaként jellemezte Olivier Maire atyát, aki gyilkosának befogadását élete kockáztatásával vállalta. Halála rendkívüli módon megdöbbentette az egész világot, különösen Franciaországot. Saint-Laurent-sur-Sèvre-ben gyilkolták meg, ahol Montforti Szent Lajos halt meg valamivel több mint 300 évvel ezelőtt. Léthel atya a Vatikáni Rádió francia programjának adott interjújában elmondta: „Azt hiszem, hogy a mennyországból most Olivier Maire atya meghívja Franciaországot és vele együtt Isten egész népét, hogy ismét fedezze fel ennek a szentnek, Montforti Szent Alajosnak a kincsestárát, jelentőségét és időszerűségét. Azt hiszem, hogy ezt a halált a világosság fényében, Isten fényében kell szemlélni. Fájdalmas, felforgató eseményről van szó, de jelentősége minden bizonnyal az, hogy most Olivier Maire atya együtt van Szent Alajossal, az Úr és Szűz Mária mellett.

A Máriával együtt megélt keresztény élet lelkisége

Szent II. János Pál pápa jelmondatát, Totus tuus, éppen Grignioni Szent Alajostól kölcsönözte, alapvetően fontos, szoros kapcsolat fűzte a francia szent máriás lelkiségéhez – idézte fel Léthel atya.  Ez a máriás lelkiség nagyon erőteljes, amely nem a Mária-jelenéseken, amelyek nem mindig bizonyítottak, hanem a hiten, az Írásokon, a keresztség és az Eucharisztia szentségén, a keresztény élet Máriával együtt megélt valóságain alapul. Léthel atya, amikor személyesen találkozott II. János Pál pápával, hallotta, amikor elmesélte, hogy 1940-ben, 20 éves korában egy kőbányában dolgozott, és ott találkozott egy világi hívővel, Jan Tyranowskival, aki Keresztes Szent János műveinek lengyel nyelvű kiadásával ajándékozta meg. Keresztes Szent János is mélyen hatott életére, de még inkább Szent Grignion Lajos, és ettől a perctől kezdve szentelte magát Máriának. A Totus tuus jelmondat lelke lélegzésévé vált, ahogy ezt Léthel atya láthatta, amikor a lengyel pápa boldoggá avatási ügyén dolgozott. II. János Pál az önfelajánlás rövid formáját írta a dokumentumok első oldalaira: „Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. [...] Accipio te in mea omnia, praebe mihi cor tuum, o Maria” - „Egészen a tied, vagyok, és ami az enyém, az a tied is. Téged fogadlak minden javamul, add nekem a te szívedet, ó, Mária!”.

Itt emlékeztetünk rá, hogy François-Marie Léthel sarutlan karmelita atya, a pápai Teresianum fakultás professzora nagy tisztelője tiszteletreméltó Marcell atyának, Marton Boldizsárnak, akit korunk nagy misztikusai közé sorol, és jelentősen együttműködött a boldoggá avatási eljáráshoz szükséges Positio elkészítésében.

17 augusztus 2021, 19:41