Keresés

A tudomány a békéért: a pápa üzenete az olasz tudósoknak

Ferenc pápa videóüzenetet küldött arra a közép-olaszországi, teramói tudományos konferenciára, amelyet július 2-án és 3-án tartottak a Fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor kegyhelyen a Szent Gábor jubileumi év keretében. A pápa a résztvevőköz intézett nyitóüzenetében hangsúlyozta, hogy a tudomány a béke építésének egyik erőforrása.

Michele Raviart / Horváth Hajnalka – Vatikán

Ferenc pápa szerint a tudósok találkozása az emberiség számára a remény ajándéka. A tudományos kutatások fellendítésére nagy szükség van a társadalmi kihívások megoldásához. A teramói egyházmegye által támogatott összejövetel rámutat arra, hogy hit és tudomány között nem szabad, hogy legyen, és nem lehet szembenállás.

A jelen megismerése lehetővé teszi, hogy együtt építkezzünk – idézi fel Fratelli tutti k. enciklikáját Ferenc pápa videóüzenetében. Ahhoz, hogy az emberek szívében rejlő tudásvágy fejlődni tudjon, szükség van a tudományos kutatások útmutatásaira, újabb és újabb együttműködést, az eredményekben való osztozást és az ismeretségi háló kiépítését keresve. Nem szabad elhanyagolni annak kockázatát sem, hogy a tudományos fejlődést egyetlen lehetőségeként fogják majd fel az élet, a társadalom és a világ egy aspektusának megértéséhez – magyarázta a pápa.

A tudósok feladata közé tartozik az új nemzedékek nevelése

Az egészségügyi válság tapasztalata felhívta a tudományos világ figyelmét a megelőzés, a terápiák és az egészségügy struktúrájának átgondolására, számolva a társas lét és a családtagok, nemzedékek közötti kapcsolatok minőségéhez fűződő antroplógiai következményekkel.

A tudományok ne egyedül haladjanak előre, szükség van a tudás pluralitására, amelyek hozzájárulnak az emberi méltóságot tisztelő társadalom építéséhez szükséges kultúrához. A tudósokra bízott feladat az, hogy tanúságot tegyenek egy új társadalmi kötelék kiépítésének lehetőségéről: hogyan? Elkötelezve magukat arra, hogy tudományos kutatásaik a helyi és nemzetközi közösséghez közel állóak legyenek és, tudva azt, hogy minden konfliktust együtt meg lehet oldani. A tudomány a béke építésének nagy erőforrása! – hangoztatta a pápa.

Ha becsülettel kutatunk, az igazságra találunk

Üzenete végén azt kérte a tudományos konferencia résztvevőitől: tanítsák meg az új nemzedékeknek, hogy ne féljenek a kutatással járó fáradalmaktól. A Mester is arra vár, hogy keressék: mindenkibe belevési annak bizonyosságát, hogy amikor becsülettel kutatunk, az igazságra találunk. A korszakváltásnak a tudás új tanítványaira van szüksége, ti vagytok a békét építő új nemzedékek mesterei, tanítói – mondta Ferenc pápa. Záró gondolatában közelségéről és az egyház támogatásáról biztosította a tudósokat imával és bátorításssal.

A jelenlévőket üdvözölve Ferenc pápa kiemelte Antonino Zichichi professzort, a Tudósok Világszövetségének elnökét, aki életét a tudomány fejlődésének és az új nemzedékek nevelésének szenteli.

08 július 2021, 16:59