Keresés

Vatican News

Szükségünk van a „szív ökológiájára” – a pápa Úrangyala imája

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa ismét a vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából intézte beszédét a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez. A rómaiak és a zarándokok, családok, plébániai csoportok, turisták nagy örömmel és lelkesedéssel köszöntötték a pápát, aki szerdán tért vissza otthonába tíz napos kórházi kezelés után a Gemelli klinikáról, ahonnan a múlt vasárnap vezette az Úrangyala imádságot.

Vertse Márta – Vatikán

Beszédében Ferenc pápa a pihenés, szemlélődés és az együttérzés közötti szoros kapcsolatra hívta fel a hívek figyelmét, mivel ezek a „szív ökológiájának” alapvető összetevői. Nemcsak testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van a pihenésre, ez pedig feltételezi a szemlélődő tekintetet. Állítsuk le a mindennapok frenetikus hajszáját és ebben a nyári időszakban valóban kapcsolódjunk ki, szemléljük a természetet, kövessük Jézus példáját, aki minden nap visszavonult, hogy imádkozzon, hogy bensőséges kapcsolatra lépjen az Atyával. Így leszünk rá képesek, hogy ne saját magunkat helyezzük a középpontba, hanem észrevegyük testvéreink szükségleteit.

A pihenés az élet egyik fontos aspektusa

Jézus magatartása, amelyet a vasárnapi evangéliumi szakaszban (Mk 6,30-34), figyelhetünk meg, hozzásegít, hogy megragadjuk az élet két fontos aspektusát – kezdte beszédét Ferenc pápa, megállapítva, hogy az első szempont a pihenés. A misszió fáradalmaiból visszatérő apostolokhoz, akik lelkesen elkezdenek beszámolni a Mesternek mindarról, amit tettek, Jézus gyöngéden a következő felhívással fordul: „Jöjjetek félre egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit”.

Kerüljük a frenetikus hajsza csapdáját

Jézus ezáltal egy értékes tanítást ad nekünk – állapította meg Ferenc pápa. Bár örömmel látja, hogy tanítványai boldogok a hithirdetésük nyomán bekövetkezett csodák miatt, nem vész el a részletekben dicséretekkel és kérdésekkel, hanem aggódik testi és lelki fáradtságuk miatt, mégpedig azért, mert fel akarja hívni figyelmüket egy veszélyre, amely mindig leselkedik ránk is – mondta a pápa, majd arra a veszélyre utalt, ha hagyjuk, hogy magával ragadjon a frenetikus cselekvés, ha beleesünk az aktivizmus csapdájába, ahol a legfontosabbak az elért eredmények, és az, hogy abszolút főszereplőnek érezzük magunkat.

A szív pihenése bensőséges párbeszéd Istennel

A pápa utalt rá, hogy ez nagyon gyakran előfordul az egyházban is: nagyon elfoglaltak vagyunk, rohanunk, azt hisszük, hogy minden tőlünk függ és végül azt kockáztatjuk, hogy elhanyagoljuk Jézust és mindig saját magunkat helyezzük vissza a középpontba. Ezért Jézus arra hívja övéit, hogy pihenjenek egy kicsit egy magányos helyen Ővele. Nem pusztán testi pihenésre, hanem a szív pihenésére is hívja őket – hangsúlyozta a pápa. Mert nem elég „kikapcsolni”, lazítani, hanem valóban pihenni kell. És ez úgy lehetséges, hogy vissza kell térni a dolgok szívéhez: meg kell állnunk, csöndben kell maradnunk, imádkoznunk kell, hogy a munka rohanásáról ne a vakáció rohanására váltsunk át – figyelmeztetett rá a pápa. Jézus nem vonta ki magát a tömeg elvárásai alól, de minden nap, mindenekelőtt visszavonult imádkozni, csöndben, bensőséges kapcsolatban az Atyával. Gyöngéd hívása, hogy – pihenjetek egy kicsit – kísérjen el bennünket. Óvakodjunk a hatékonyságtól, állítsuk le a frenetikus rohanást, amit napirendünk diktál. Tanuljunk meg megállni, kapcsoljuk ki a mobiltelefont, szemléljük a természetet és éledjünk újjá az Istennel folytatott párbeszédben – hangzott Ferenc pápa buzdítása.

Isten stílusa a közelség, az együttérzés, a gyöngédség

Ezután arra mutatott rá, hogy az evangéliumi szakasz elbeszélése szerint Jézus és a tanítványok nem tudnak úgy pihenni, ahogyan szeretnének. Az emberek megtalálják őket és mindenhonnan hozzájuk sietnek. Az Úrnak ekkor megesik a szíve rajtuk, részvétet érez irántuk. A pápa itt megjelölte az evangéliumi epizód második aspektusát, ami az együttérzés. Ez pedig az Isten stílusa. Isten stílusa a közelség, az együttérzés és a gyöngédség – mondta nyomatékkal a pápa, utalva rá, hogy az evangéliumban, a Bibliában számtalanszor olvashatjuk ezt a mondatot: „Megesett rajtuk a szíve”. Jézus most is meghatottan szenteli magát az embereknek és újból tanítja őket. Ellentmondásnak látszik, de valójában nem az, mert valójában csak az a szív képes meghatódni, amelyik nem hagyja, hogy rabul ejtse a sietség, vagyis nem hagyja, hogy saját maga és a tennivalók uralják, hanem észreveszi embertársait, sebeiket, szükségleteiket.

Szükségünk van szemlélődő tekintetre

Az együttérzés a szemlélődésből fakad – szögezte le Ferenc pápa. Ha megtanulunk valóban pihenni, képesek leszünk a valódi együttérzésre. Ha szemlélődő tekintetet ápolunk, akkor tevékenységünket a kapzsiság magatartása nélkül folytatjuk, nem úgy, mint az, aki mindent birtokolni akar és el akar fogyasztani. Ha kapcsolatban maradunk az Úrral és nem altatjuk el legbensőbb lényünket, a tennivalóknak nem lesz hatalmuk, hogy elállítsák lélegzetünket és felfaljanak minket. Szükségünk van a „szív ökológiájára”, amelynek alkotó elemei a pihenés, a szemlélődés és az együttérzés. Használjuk fel erre ezt a nyári időszakot! - buzdította a híveket Ferenc pápa, majd a következő felhívással zárta az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét:

Szűz Mária mindig gyöngéden együtt érez gyermekeivel

„És most imádkozzunk a Szűzanyához, aki ápolta a csöndet, az imát és a szemlélődést és mindig gyöngéd együttérzéssel közeledik felénk, gyermekei felé!”

 

Photogallery

Ferenc pápa Úrangyala imádsága
19 július 2021, 11:07

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

A legutóbbi Úrangyala / Regina Coeli imádságok

Olvasd el mindet >