Keresés

Az elhunyt kongói b0boros Az elhunyt kongói b0boros 

Elhunyt Monsengwo kongói bíboros. Ferenc pápa részvéttávirata

Laurent Monsengwo Pasinya biblikus teológus bíboros 81 éves korában, Versailles-ban hunyt el. A Szentatya a kinshasai bíborosnak küldött részvéttáviratában kiemelte az elhunyt főpásztor prófétai küldetését, amelyet az egyház javára végzett.

Vertse Márta és Gedő Ágnes - Vatikán

A pápa szomorúan értesült a kongói bíboros haláláról. Az Irgalom Atyja fogadja be békéjébe és világosságába a biblikus teológust és tudóst, ezt a nagyszerű lelki embert, lelkipásztort, aki mindenütt az egyházat szolgálta, bárhová is hívták. Odafigyelt a hívek szükségleteire, bátor volt és határozott, papi és püspöki életét a hit inkulturációjának és a szegények gondozásának szentelte. Így megtestesítette az egyház prófétai küldetését – állapította meg a pápa táviratában.

A párbeszéd és a kiengesztelődés szószólója

Monsengwo bíboros szerette az igazságosságot, a békét és az egységet, mélyen elkötelezte magát a Kongói Demokratikus Köztársaság átfogó emberi fejlődése érdekében. Az egyházi, társadalmi és politikai életben egyaránt nagy tiszteletet vívott ki magának hazájában. Mindig a párbeszéd és a kiengesztelődés szószólója volt. Jelentősen hozzájárult nemzete fejlődéséhez. Ferenc pápa apostoli áldását küldi a segédpüspököknek, a papoknak, szerzeteseknek és a bíboros valamennyi hozzátartozójának, valamint mindazoknak, akik részt vesznek temetésén.

Egészségi állapota és halálhíre

Már régóta beteg volt, és mivel július elején rosszabbodott egészségi állapota, ezért egy orvosi eszközökkel felszerelt repülőgépen Párizsba vitték, hogy sürgősségi kórházi ellátásban részesítsék. A bíborost Ferenc pápa 2013-ban kinevezte a Bíborosi Tanács tagjai közé. Ettől a megbízatásától Monsengwo bíboros 2018-ban vált meg, hogy Kinshasa érsekeként élvonalban elkötelezhesse magát a béke helyreállításában, súlyos politikai válságtól szenvedő hazájában. Halálának híre nagy megrázkódtatást váltott ki a Kongói Demokratikus Köztársaság helyi egyházában.

Ambongo bíboros bejelentése

Július 11-én utóda, Fridolin Ambongo bíboros jelentette be Monsengwo bíboros halálát Twitter-üzenetében a következő szavakkal: „Mély fájdalommal jelentem be a katolikus keresztény közösségnek és minden jóakaratú személynek Laurent Monsengwo bíboros halálát”. A mély fájdalomban osztozik a kongói helyi egyház egész közössége, úgy emlékezve a bíborosra, mint „nemzetközi tekintéllyel” rendelkező emberre, aki egész életét „egy igazságosabb világ” építésének szentelte.

Ferenc pápa a Bíborosi Tanács tagjai közé választotta

Monsengwo bíboros biblikus teológus volt, az első afrikai, aki szentírástudományi doktorátust szerzett a római Pápai Biblikus Intézetben. Ferenc pápa a Bíborosi Tanács tagjai közé választotta, amelyet péteri szolgálata kezdetén alapított meg, hogy tanulmányozza a Kúria reformját és segítse a pápát az egyház kormányzásában. A kongói bíboros 78 éves korában, 2018. december 12-én búcsúzott el a szervtől, majd Kinshasa érsekeként vonult nyugalomba. Elkötelezte magát az ország békéje helyreállításának kényes munkájában. A Kongói Demokratikus Köztársaságot ugyanis mélyreható politikai és társadalmi válság sújtja Joseph Kabila rezsime alatt. Az elnök már harmadik mandátumát tölti, annak ellenére, hogy az előző 2016 végén lejárt.

Élvonalban küzdött hazája békéjéért

A kongói helyi egyház az elsők között vett részt a békefolyamatban, elősegítve a 2017-es elnökválasztást, amelyet maga Kabila elnök már több ízben elhalasztott, egészen az utolsó, 2019-es halasztásig. Monsengwo bíboros, aki közismert volt őszinteségéről, nem habozott, hogy vezető politikai szerepet töltsön be ebben a nehéz helyzetben, amely tényleges politikai változással zárult.

Ismeretes a bíboros megalkuvást nem ismerő beszéde, amelyet 2018. január másodikán mondott, hogy megbélyegezze a biztonsági erők által a békésen felvonuló katolikusok ellen elkövetett megtorlást. A felvonulást december 31-én szervezte a Laikus koordinációs Bizottság, hogy követelje az ún. „Szent Szilveszter megállapodás” gyakorlati megvalósítását. A megállapodást egy évvel azelőtt írta alá a kormány és az ellenzék a püspökök védnökségével, hogy elősegítsék Kabila távozását a politika színteréről. A tiltakozás megtorlásának nyolc halálos áldozata lett, közöttük volt néhány pap is, és mintegy 140 személyt letartóztattak.

Keresztények elleni erőszak 

Monsengwo bíboros elítélte a barbár elnyomást, azt, hogy megakadályozták a keresztényeknek, hogy templomba menjenek és részt vegyenek a szentmiséken. Könnygáz bombákat dobtak Kinshasa több plébániájára a szentmisék bemutatásakor, pénzt és telefonokat tulajdonítottak el, valamint betörtek a plébániákra azzal az ürüggyel, hogy keresik a rendbontókat, rálőttek a keresztényekre, akik Bibliát, rózsafüzért és feszületet tartottak a kezükben, legyilkoltak, letartóztattak papokat és világi híveket. „Itt az ideje, hogy az igazság felülkerekedjen a módszeres hazugságon, hogy távozzon a középszerűség, hogy béke és igazságosság uralkodjon a Kongói Demokratikus Köztársaságban” – mondta Kinshasa nyugalmazott érseke.

Küzdelem egy igazságosabb és testvéribb világért

Igazságosság és béke – ez volt a bíboros célkitűzése élete utolsó napjáig – mondta Ambongo bíboros a VaticanNews-nak: „Azt hiszem, hogy Laurent bíboros valóban Isten embere volt, aki hitt Istenben és hitt az emberben, az emberi személy értékében. Egész életében azon fáradozott, hogy testvéreinek az átfogó evangelizáció, de az igazságosabb és testvéribb világért való küzdelem révén is segítsen. Mindnyájan érezzük, hogy valami nagyon értékeset veszítettünk el” – mondta Monsengwo bíboros utóda a kinshasai érseki székben.

A francia katolikusok is csatlakoznak a gyászhoz

A francia püspöki konferencia elnöke, Eric de Moulins-Beaufort érsek is hasonló módon emlékezett meg a kongói bíborosról: „A béke embere volt, fáradhatatlanul elkötelezte magát hazájában a párbeszéd és a kiengesztelődés érdekében”. „Franciaország katolikusai búcsúznak az egyháznak ettől a nagy alakjától, egyesülnek a kongói katolikusokkal örök nyugodalmáért mondott imáikban”.

Temetésére az elkövetkező napokban kerül sor

A kongói főpásztor 1939-ben született nyolcgyermekes családban, 1963-ban szentelték pappá. Szent II. János Pál 1980-ban szentelte püspökké. Monsengwo bíboros számos tisztséget betöltött, többek között a SECAM, az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák Szimpóziumának elnökeként is szolgált. XVI. Benedek pápa a 2010. november 20-i konzisztóriumon kreálta bíborossá.

2012-ben Ratzinger pápa jelenlétében Monsengwo bíboros tartotta a nagyböjti lelkigyakorlatot a Római Kúria részére, ugyanabban az évben, októberben elnökölt az új evangelizációról megrendezett utolsó szinóduson. 2013. április 13-án Ferenc pápa nyolc főpásztorral együtt kinevezte az ún. C8 bíborosi tanács (Consilium Cardinalium Summo Pontifici) tagjai közé, a Római Kúriáról szóló Pastor bonus apostoli konstitúció revíziója céljából.

Az elkövetkező napokban a bíboros földi maradványait a kongói fővárosba szállítják, a püspökök összegyűlnek, hogy meghatározzák temetése időpontját. Monsengwo bíboros holttestét Kinshasa székesegyházában helyezik örök nyugalomra.

A bíborosi kollégium összetétele Monsengwo halála után

A bíborosi kollégium tagjainak száma Monsengwo bíboros halálát követően 221, közülük 124-en választó bíborosok, 97 a nem választó bíborosok száma.

Photogallery

Monsengwo bíboros
13 július 2021, 17:40