Keresés

2019-ben fogadta ad limina látogatáson a pápa a szír-malabár egyház püspöki karát 2019-ben fogadta ad limina látogatáson a pápa a szír-malabár egyház püspöki karát  

Az egység legyőz minden konfliktust: a pápa levele a szír-malabár egyháznak

India legősibb egyházához intézett levelében Ferenc pápa az egységre buzdít, miközben felidézi az elmúlt két évtized spirituális gyümölcseit, az egyházi szeretetközösség növekedését a szír-malabár hívek körében.

Vertse Márta - Vatikán

Ferenc pápa július 3-i keltezéssel levelet intézett a szír-malabár egyház püspökeihez, papjaihoz, szerzeteseihez és világi híveihez. Ebben leszögezi, hogy a Szentszék jóváhagyással és bátorítással tekint a szír-malabár egyház püspöki szinódusa által 1999-ben egyhangúlag elfogadott és az azt követő években újból megerősített megállapodásra, amely a Szent Áldozat (Qurbana), a szent liturgia ünneplésének egységes módjára vonatkozik. A megállapodás a szeretett szír-malabár egyházban fontos lépés a stabilitás és az egyházi szeretetközösség növekedése felé – írja levelében Ferenc pápa.

Az összehangolt erőfeszítések, amelyek ennek az üdvös fejlődésnek a gyakorlati alkalmazására irányultak a 2000. nagy jubileumi szentévben, örömteli bizalommal töltötték el elődjét, II. János Pál pápát a sui iuris – saját jogú egyházuk iránt.

Szükség van a folyamatos megkülönböztetésre

Néhány nehézség ellenére, amely szüntelen megkülönböztetést igényel a szír-malabár élettel teli egyházban, az Eucharisztia ünneplésének jóváhagyott normái jelentős gyümölcsöket hoztak, közöttük az evangelizációt azokon a helyeken, különös tekintettel a missziós eparchiákra, ahol az egész közösség békés és imádkozó magatartással gyűlt össze az előírások betartásával, a Szentlélek gyümölcseként értelmezve a hierarchia tartós egyetértését.

A főpásztorok haladjanak együtt Isten népével

Ferenc pápa erőteljesen buzdítja levelében a szír-malabár püspököket, hogy tartsanak ki és megerősíti egyházi „együtt haladásukat” Isten népével. Idézve Evangelii gaudium, Az evangélium öröme k. apostoli buzdításából, bízik abban, hogy „az idő a tér fölött áll” (vö. Evangelii gaudium, 222-225) és „az egység legyőzi a konfliktust” (vö. ibid, 226-230).

A pápa megragadja az új „Raza Qurbana Taksa” (azaz a szír-malabár egyházban az Eucharisztia formájának legünnepélyesebb formája) elismerésének alkalmát, hogy buzdítsa az egész klérust, a szerzeteseket és a világi híveket, hogy valósítsák meg a gyakorlatban a Szent Áldozat egységes ünneplését, egyházuk nagyobb javára és egységére. A Szentlélek segítse elő az összhangot, a testvériséget és az egységet egyházuk minden tagja között, miközben a szinódusi határozat gyakorlati alkalmazásán munkálkodnak.

Levele végén Ferenc pápa mindnyájukat a Boldogságos Szűz Mária, Szent József pátriárka és Szent Tamás Apostol közbenjárására bízza, miközben apostoli áldását küldi rájuk. Imáiról biztosítja a szír-malabár egyház tagjait és kéri őket, hogy imádkozzanak érte.

A szír-malabár egyház hívei főleg India délnyugati, Kerala államában élő keresztények, akiknek őseit a hagyomány szerint Kr. u. 55-ben Szent Tamás apostol téritette meg a kereszténységre, ezért illetik őket a Tamás-keresztények névvel. A hívek száma a 2016-os Pápai Évkönyv szerint világszerte meghaladja a négy és fél milliót.

07 július 2021, 13:19