Keresés

Cyril Vasiľ SJ szlovák görögkatolikus érsek a hivatalában Cyril Vasiľ SJ szlovák görögkatolikus érsek a hivatalában 

A pápa Cyril Vasil érseket nevezte ki a kassai görögkatolikus egyházmegye püspökévé

Ferenc pápa elfogadta Milan Chautur, CSsR, kassai megyéspüspök lemondását a kassai görögkatolikus egyházmegye pasztorális vezetéséről, és egyúttal kinevezte Cyril Vasiľ SJ, a kassai görögkatolikus egyházmegye eddigi „sede plena” apostoli kormányzóját a kassai görögkatolikus egyházmegye megyéspüspökévé, meghagyva számára az érseki méltóságot.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Cyril Vasil' érsek életrajza

Cyril Vasil' Kassán született 1965. április 10-én szlovák görögkatolikus családban, édesapja görögkatolikus pap. 1982 és 1987 között a pozsonyi Szent Cirill és Metód teológiai karon folytatta tanulmányait. 1987-ben szentelték fel a szlovák görögkatolikus egyház papjává. Tanulmányait Rómában folytatta a Pápai Keleti Intézetben, ahol 1989-ben kánonjogi licenciátust szerzett. A következő évben, 1990. október 15-én belépett a Jézus Társasága szlovák rendtartományába, ahol 2001-ben tette le végső fogadalmait. Időközben 1994-ben a Pápai Keleti Intézetben szerzett doktori fokozatot a keleti egyházak kánonjogából. 2002-ben a Pápai Keleti Intézet Keleti Kánonjogtudományi Karának dékánjává nevezték ki, majd 2017-ben az intézmény rektora lett.

A Római Kúria szolgálatában

Tanítói és intézményvezetői tevékenysége mellett tanácsadója lett a Keleti Egyházak Kongregációjának és a Hittani kongregációnak, valamint a Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsának. A római Pápai Gergely Egyetem mellett a Pozsonyi Egyetem és a Nagyszombati Egyetem Teológiai Karának professzora volt. XVI. Benedek pápa 2009. május 7-én a líbiai Ptolemaios címzetes érsekévé és a Keleti Egyházak Kongregációja titkárává nevezte ki. Ferenc pápa 2020. január 21-én kassai „sede plena” apostoli adminisztrátorrá nevezte ki, amikor befejeződött a Római Kúriában végzett szolgálata és visszatért hazájába, ahol tagja lett a szlovák katolikus püspöki konferenciának. Cyril Vasil' érsek ismert és beszélt nyelvei: görög, latin, ószláv, szlovák, cseh, orosz, ukrán, lengyel, angol, francia, német, spanyol és olasz.

  

26 június 2021, 06:36