Keresés

Ferenc pápa találkozik Reinhard Marx bíborossal (2020.02.03.) Ferenc pápa találkozik Reinhard Marx bíborossal (2020.02.03.) 

A pápa elutasította Marx bíboros lemondási kérelmét: maradjon müncheni érsek

Ferenc pápa levélben válaszolt Reinhard Marx bíborosnak, aki május 21-én benyújtotta lemondását a főegyházmegye vezetéséről, mivel felelősnek tartja magát a német katolikus egyház pedofil ügyeinek helytelen kezeléséért. A Szentatya nem fogadta el lemondását, és kéri, hogy maradjon meg hivatalában.

Gedő Ágnes – Vatikán

„Köszönöm keresztény bátorságodat, mely nem fél megalázkodni a bűn szörnyű valósága előtt. Az egyetlen gyümölcsöző út az, ha felvállaljuk a válságot személyesen és közösségileg is” – írja válaszlevelében a pápa. „Ha az a gondolatod támad, hogy Róma püspöke (szerető testvéred) megerősítve téged küldetésedben és elutasítva lemondásodat, nem ért téged, akkor gondolj arra, mit érzett Péter az Úr előtt állva, amikor benyújtotta lemondását, mert bűnös, és ezt a választ kapta: „Legeltesd juhaimat” (vö. Jn 21,17).

Az egész egyháznak fel kell vállalnia a visszaélési válságot

A szentszéki sajtóközpont által közzétett spanyol és német nyelvű levélben a pápa dicséri a német főpásztor bátorságát, amiért nem fél felvenni a keresztet és vállalja a megaláztatást a bűn szörnyű súlya alatt. Emlékeztet ugyanakkor, hogy az egész egyház válságban van a visszaélési ügyek miatt, amelyekkel sürgősen foglalkoznia kell. A struccpolitika ugyanis nem vezet sehova, a válságot húsvéti hittel fel kell vállalni, a szociologizálás és pszichologizálás fölösleges. Egyénileg és közösségileg is magunkra kell venni a felelősséget, mert a krízisből csak együtt lábalhatunk ki.


Fel kell ismerni a képmutatást és megtenni az első lépést

A pápa egyetért a Marx bíboros által felvázolt helyzetleírással, ami a szexuális bántalmazások szomorú történetét illeti, és azzal, hogy az egyház nem sokkal ezelőttig katasztrofálisan nézett ezzel szembe. „Ha rádöbbenünk erre a képmutatásra, amelyben hitünket éljük, az kegyelem, az első lépés, amit meg kell tennünk. Magunkra kell vállalnunk a történelmet egyénileg és közösségileg is. Nem maradhatunk közönyösek e bűncselekmény láttán. Ha elfogadjuk, az azt jelenti, hogy válságba kerülünk.”

Minden püspök gondolkodjon el a teendőkön

Igaz, hogy a történelmi helyzeteket az adott kornak megfelelően kell értelmeznünk, de ez nem mentesít minket az alól, hogy felvállaljuk a bűnöket. A pápa ezért valamennyi püspököt arra szólítja, hogy tegye fel magának a kérdést: „Mit kell tennem ezzel a katasztrófával szemben?” A Szentatya is több ízben mea culpát gyakorolt a múlt sok tévedése miatt. Ma reformot várnak tőlünk – állapítja meg -, és esetünkben nem szavakra, hanem cselekvésre van szükség. Bátran szembe kell néznünk a válsággal, és vállalni azok következményét, bármi legyen is az. Minden reform önmagunktól indul. Az egyház reformját olyan férfiak és nők végezték, akik nem féltek belelépni a válságba és hagyták, hogy átalakítsa őket az Úr.

Vigyük vásárra a bőrünket, ahogy Jézus

A pápa kijelenti: „Ez az egyetlen mód, másként csak a reform ideológusai leszünk, akik nem viszik vásárra a bőrüket, ahogy Jézus tette életével, történetével, keresztre szegezett testével”. És itt kapcsolódik vissza a Szentatya Reinhard Marx bíboros lemondó leveléhez, amelyben éppen ezt a módozatot választotta. „Ugyanis a múlt eltemetése nem vezet sehova. A hallgatás, a mulasztások, az intézmények presztízsének túlértékelése csak az egyéni és történelmi bukáshoz vezetnek.”

Kövessük a Szentlélek útját

Ferenc pápa rámutat, hogy sürgősen engednünk kell, hogy a Szentlélek elvezessen minket a vigasztalanság, a kereszt és a feltámadás pusztaságába. „A Szentlélek útját kell követnünk, melyen a kiindulási pont az alázatos gyónás: hibáztunk, vétkeztünk. Sem a közvéleménykutatások, sem az intézmények hatalma nem fog megmenteni minket. Nem ment meg egyházunk presztízse, mely hajlamos elrejteni bűneit. Nem ment meg a pénz hatalma, vagy a média véleménye (amelytől gyakran túlságosan függünk). Akkor menekülünk meg, ha megnyitjuk a kaput az előtt, aki üdvözíthet minket, és meggyónjuk mezítelenségünket: vétkeztem, vétkezünk. És sírva, dadogva, tőlünk telhető legjobban kimondjuk: „távozz tőlem, mert bűnös vagyok”. Ezt az örökséget hagyta az első pápa a többi pápára és az egyház püspökeire.”

Legeltesd tovább bárányaimat

„Ha így teszünk, érezni fogjuk a gyógyító szégyent, ami megnyit minket az Úr együttérzése és gyöngédsége előtt, aki mindig közel áll hozzánk.” Ferenc pápa értékeli, hogy Marx bíboros felajánlja készségét és továbbra is az egyház papja és püspöke akar lenni, a lelki megújulásért munkálkodva. „Ez a válaszom, kedves testvérem! Folytasd úgy, ahogy javasoltad, de mint München-freisingi érsek. Emlékezz arra, hogy Róma püspöke, annak a Péternek az utóda, aki Jézust elküldte magától, mert bűnös lélek, megérti ezt, és arra szólít, hogy hallgass a Názáreti válaszára, amit az Apostolfejedelemnek adott: „Legeltesd bárányaimat”.

10 június 2021, 13:39