Keresés

Vatican News
Visszatért az Úrangyala imádság a húsvéti időszak után  Visszatért az Úrangyala imádság a húsvéti időszak után   (Vatican Media)

A Szentháromság szeretetközösség – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében Ferenc pápa a liturgikus ünnepnapnak megfelelően a Szentháromság misztériumáról elmélkedett. A három isteni Személy egysége alapvetően fontos a keresztények számára. Nem egyfajta magatartásról van szó, hanem Isten irgalmasságából, a Szentlélek szívünkben való jelenlétéből származik – fejtette ki tanításában a pápa.

Vertse Márta - Vatikán

A keresztények nem vonatkoztathatnak el ettől az egységtől. Az evangélium szépsége megkívánja, hogy ezt a szeretetközösséget, ezt az egységet egymással egyetértésben éljük meg, különbözőségeink ellenére.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek valós Személyek

Szentháromság vasárnapján az egyetlen Isten misztériumát ünnepeljük. Ez az Isten az Atya és a Fiú és a Szentlélek – kezdte beszédét Ferenc pápa, elmagyarázva, hogy három a személy, de egy az Isten! Isten az Atya, Isten a Fiú és Isten a Lélek. Hangsúlyozta, hogy nem három istenről van szó: egyetlen az Isten három Személyben. A Szentháromság misztériumát Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki. Ma ezt a misztériumot ünnepeljük, mert a három Személy nem Isten melléknevesítése, nem Isten egyfajta jelzője. Valós Személyek, akik különfélék, különbözők; nem Isten „kiáradásai” – ahogy egy filozófus állította – utalt a pápa az emanáció-tanra. Van az Atya, akihez a Miatyánkban imádkozom; van a Fiú, aki a megváltást és a megigazulást hozta el nekem; van a Szentlélek, aki bennünk és az egyházban lakik. És ez szól a szívünkhöz, mert benne foglaltatik Szent Jánosnak abban a kifejezésében, amely összefoglalja az egész Kinyilatkoztatást: „Szeretet az Isten” (1Ján 4,8.16). Isten, mint szeretet, bár egy és egyetlen, nem magány, hanem szeretetközösség. A szeretet ugyanis lényegénél fogva önátadás. Eredeti és végtelen valóságában Atya, aki önmagát adja, életet adva a Fiúnak, aki szintén önmagát adja az Atyának és kölcsönös szeretetük a Szentlélek, egységük köteléke. Ezt nem könnyű megérteni, de mindnyájan jól megélhetjük ezt a misztériumot – mutatott rá a pápa.  

Jézus Krisztus tárta fel számunkra a Szentháromság misztériumát

A Szentháromság misztériumát maga Jézus tárta fel számunkra. Megismertette velünk Isten, mint az irgalmas Atya arcát; bemutatta saját magát, aki valóságos ember, mint Isten Fia és az Atya Igéje; az Üdvözítő, aki életét adja értünk; beszélt a Szentlélekről, aki az Atyától és a Fiútól származik; az Igazság Lelke, Paraklétosz Lélek, vagyis Vigasztalónk és Közbenjárónk – múlt vasárnap beszéltünk erről a „Paraklétosz” szóról – emlékeztetett rá Ferenc pápa. És amikor Jézus megjelent az Apostoloknak feltámadása után, elküldte őket, hogy evangelizáljanak „minden népet”, kereszteljék meg őket „az Atya és Fiú és Szentlélek nevében” (Mt 28,19).

Kövessük az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységének a példáját

Az evangélium hirdetésekor és a keresztény küldetés minden formájában nem lehet elvonatkoztatni ettől az egységtől, amelyre Jézus hív bennünket, követve az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét: nem lehet elvonatkoztatni ettől az egységtől – mondta nyomatékkal a pápa. Az evangélium szépsége megkívánja, hogy az egységet egyetértésben éljük meg és tegyünk róla tanúságot egymás között, aki olyannyira különbözőek vagyunk! A pápa hozzátette: „És ez az egység – merem állítani – alapvetően fontos a keresztény számára: nem egy magatartásforma, nem egy kifejezési mód, hanem alapvetően lényeges, mert az egység az, ami megszületik a szeretetből, Isten irgalmasságából, a Jézus Krisztusban való megigazulásból és a Szentlélek szívünkben való jelenlétéből”.

A Szűzanya legyen hitünk támasza

Szűz Mária a maga egyszerűségében és alázatosságában visszatükrözi a Szentháromságos egy Isten szépségét, mert teljesen befogadta Jézust életébe. Mária nyújtson támaszt hitünkhöz; tegyen bennünket Isten imádóivá és a testvérek szolgálóivá – fohászkodott a Szűzanyához Ferenc pápa Szentháromság vasárnapján délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.

31 május 2021, 08:14

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

A legutóbbi Úrangyala / Regina Coeli imádságok

Olvasd el mindet >