Keresés

2019. február 2. Szentmise a Megszentelt Élet napján   2019. február 2. Szentmise a Megszentelt Élet napján  

A pápa előszava a „Mint a só és a kovász” című, a megszentelt életről szóló könyvhöz

Május 14-én pénteken jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában a „Mint a só és a kovász – Jegyzetek az Egyháznak a megszentelt életről szóló teológiájához” címmel írt új kötet, melyhez Ferenc pápa írt előszót. A könyv szerzői Valentino Natalini és Ferdinando Campana ferences atyák sorra veszik az egyház tanítását a megszentelt életről, mint a megszentelődés, a prófécia, a misszió, a liturgia, az eszkatológia, a spiritualitás, az életszentség, a szentháromságos vonatkozás, Szűz Mária és Szent József szerepe.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Az egyház szép, mert szereti a Jegyese és Ura. A jegyes szeretete teszi termékennyé, széppé és boldoggá – kezdődik a pápa előszava. A három életállapot – szüzesség, szegénység és engedelmesség – mely a megszentelt életet alkotja és jellemzi, kezdettől fogva megkülönböztette és gazdagította azt. Ezek nincsenek elkülönítve egymástól, sem harcban nem állnak egymással. Isten szent népének szimatja megérzi, hogy három testvér vagy három ellenség lakik együtt, vagy pedig három csodás teremtmény, mely kölcsönösen támogatja egymást és egymás szolgálatára állnak.

A klerikalizmus és a világias lelkület veszélyei  

Ferenc pápa előszava megjegyzi, hogy az egyház történelme során, az emberi események sötét időszakában néha visszaélések és félrevezető követelések mutatkoztak. A klerikalizmus, a világias lelkület nem mutatta fel a szolgálat és a hiteles keresztény élet arculatát, hanem kevélységet jeleztek és hatalmat követeltek. Némelykor a tökéletesség jegyében különbek akartak lenni másoknál, alázat és következetes élet nélkül. Néha nagyobb önállóságot igényeltek maguknak a többi életállapothoz képest és elteltek saját műveikkel, iskoláikkal, elfeledkezve arról, hogy mindnyájuknak együtt kell célba jutniuk – írja Ferenc pápa a könyv előszavában.

A kötet két ferences szerzetes „négykezes” munkája

Elismeréssel szól a Szentatya a két ferences „négykezes” munkájáról. Egyikük, egy 90 éves ferences szerzetes a neofita frissen megtért hitével tisztán olvassa a Tanítóhivatal szövegeit, nem hagyja, hogy becsapják azok a teológiai irányzatok, melyek vagy túl előre szaladnak az időben, vagy éppen lemaradnak tőle. Társa egy fiatalabb ferences, a pápa kedves ismerőse, aki a liturgia, a teológia és a lelkiség szenvedélyes ismerőjeként egyszerre vitt a könyvbe régit és újat is. Hans Urs von Balthasarral vallja a szerző, hogy az egyházat „egy péteri és egy máriás alapelv” jellemzi. Végül hivatkozik Szent II. János Pál pápára, aki prófétai írásként hagyta az egyházra a Vita consecrata apostoli buzdítását, együtt a papok számára írt Pastores dabo vobis és a világi híveknek ajánlott Christifideles laici apostoli buzdításokkal. „Szeretném, hogy ennek a könyvnek az olvasása segítsen elmélyíteni a hierarchikus Szentegyház misztériumát” – zárul a kívánsággal Ferenc pápa előszava, melyet a „Mint a só és a kovász – Jegyzetek az Egyháznak a megszentelt életről szóló teológiájához” címmel, a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában megjelent új kötethez írt.

14 május 2021, 17:49