Keresés

Ferenc pápa Regina Coeli imája Pünkösdvasárnap   Ferenc pápa Regina Coeli imája Pünkösdvasárnap  

A Szentlélek teremti meg az egyház egységét és egyetemességét – a pápa Regina Coeli imája

Pünkösdvasárnap délben Ferenc pápa az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakából intézte beszédét a Szent Péter téren megjelent hívekhez. Pünkösd ünnepén az Apostolok Cselekedeteiből vett első olvasmány szavaihoz fűzte gondolatait. A megosztottság nem Isten Lelkétől származik. A Szentlélek hozza létre a különbözőségekből az egyház egységét, az egyház mindenkié, maradjunk meg a Lélek egységében – hangzott Ferenc pápa buzdítása.

Vertse Márta – Vatikán

A Szentlélek heves szél formájában töltötte be az Utolsó vacsora termét

Az Apostolok Cselekedeteinek könyve (vö. 2,1-11) elbeszéli mi történt Jeruzsálemben ötven nappal Jézus Húsvétja után – kezdte beszédét Ferenc pápa. A tanítványok összegyűltek a Cenákulumban, velük volt Szűz Mária is. A feltámadt Úr azt mondta nekik, hogy maradjanak a városban, amíg meg nem kapják fentről a Lélek ajándékát. És ez úgy nyilvánult meg, hogy „zaj” támadt hirtelen az égből, mintha „heves szélvész” közeledett volna, ami „egészen betöltötte a házat”. Tehát egy valós, de egyben jelképes tapasztalatról van szó – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

A Szentlélek Urunk és éltetőnk

Azt nyilatkoztatja ki, hogy a Szentlélek olyan, mint egy erős és szabad szél. Nem lehet ellenőrizni, megállítani, megmérni és irányát sem lehet előre látni. Nem hagyja magát besorolni emberi elvárásaink, sablonjaink és előítéleteink közé. A Lélek az Atya Istentől és Fiától, Jézus Krisztustól származik és kiárad az egyházra, mindnyájunkra, életet adva elménknek és szívünknek. Mint ahogy a Hiszekegyben imádkozzuk: „Urunk és éltetőnk”.

A Szentlélek új teremtménnyé tesz bennünket

Pünkösd napján Jézus tanítványai még tanácstalanok voltak és féltek. Nem volt még bátorságuk ahhoz, hogy kilépjenek a nyilvánosság elé. Mi is olykor jobban szeretünk környezetünk védő falai között maradni. De az Úr tudja, hogy hogyan érjen el bennünket, és hogyan nyissa meg szívünk ajtaját. Elküldi ránk a Szentlelket, aki átölel minket és legyőzi minden tétovázásunkat, ledönti védekezésünket, lebontja hamis bizonyosságainkat. A Lélek új teremtménnyé tesz bennünket, úgy, mint azon az napon az Apostolokkal tette.

A Szentlélek teremti meg a kapcsolatot a különféle kultúrák között

Az Apostolok, miután megkapták a Szentlelket, már nem voltak olyanok, mint azelőtt, hanem kiléptek és olyan formában kezdték el hirdetni, hogy Jézus feltámadt, ő az Úr, hogy mindenki megértette a saját nyelvén. A Lélek megváltoztatja a tanítványok szívét, kiszélesíti tekintetüket. Képessé teszi őket, hogy mindenkivel közöljék Isten nagy műveit, korlátok nélkül, túljutva kulturális és vallási határokon, amelyek szerint azelőtt gondolkoztak és éltek. Képessé teszi őket arra, hogy eljussanak a többiekhez, tiszteletben tartva lehetőségeiket, hogy meghallgassák és megértsék őket, mindenki kultúrája és nyelve szerint. Vagyis a Szentlélek különféle személyek között kapcsolatot teremt, megvalósítva az egyház egységét és egyetemességét.

Maradjunk meg a Lélek egységében, az egyház mindenkié

És ma olyan sokat elmond nekünk ez az igazság, a Szentléleknek ez a valósága, ahol az egyházban vannak olyan kis csoportok, amelyek mindig a megosztottságot keresik, azt, hogy elszakadjanak a többiektől. Ez nem az Isten Lelke. Isten Lelke az összhang, az egység, amely egyesíti a különbözőségeket. A pápa ezután felidézte a 2015-ben, 96 éves korában elhunyt Giovanni Canestri genovai bíborosérsek szavait: „Egy jó bíboros, aki Genova érseke volt, gyakran mondta, hogy az egyház olyan, mint egy folyó: fontos, hogy benne legyünk; ha te egy kicsit azon az oldalon állsz és egy kicsit a másik oldalon, az nem fontos, a Szentlélek egységet teremt. A folyó képét használta fel a bíborosérsek. Fontos, hogy a Lélek egységében maradjunk és ne foglalkozzunk olyan apróságokkal, hogy te egy kicsit ezen az oldalon állsz, egy kicsit azon az oldalon, te így vagy úgy imádkozol. Ez nem Istentől származik. Az egyház mindenkié, mint ahogy ezt a Szentlélek megmutatta Pünkösd napján”.

Mária közbenjárásával lobbanjon lángra szívünkben Isten szeretetének tüze

Kérjük ma Szűz Máriát, az egyház Anyját, járjon közben értünk, hogy a Szentlélek bőségesen leszálljon a hívekre, töltse meg szívüket és lobbantsa lángra mindnyájukban szeretetének tüzét – fohászkodott Máriához Ferenc pápa a pünkösdvasárnapi Regina Coeli elimádkozása előtt.

23 május 2021, 14:56