Keresés

Szenttéavatási ügyekről és a papi bíborosi rendbe átlépésről tárgyaltak    Szenttéavatási ügyekről és a papi bíborosi rendbe átlépésről tárgyaltak  

Bíborosi konzisztórium Ferenc pápa vezetésével: hét új szent az egyetemes egyháznak

Május 3-án hétfőn délelőtt az Apostoli Palota Konzisztórium-termében Ferenc pápa vezetésével – mintegy negyven bíboros jelenlétében – nyilvános rendes konzisztóriumot tartottak, melyen hét boldog kanonizálásáról szavaztak. Ferenc pápa a szavazás után megerősítette a hét boldog, köztük Charles de Foucaud szenttéavatását, melynek időpontját a világjárvány miatt később rögzítik.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A kilenc órai zsolozsma elimádkozásával vette kezdetét a nyilvános rendes konzisztórium, melyen a következő hét boldog szenttáavatásáról szavaztak a bíborosok: Charles de Foucauld francai szerzetes pap, a Jézus Kis Testvérei és Kis Nővérei rend alapítója; Devasahayam Lázár, az első világi indiai szent; A Jézusról nevezett Maria Francesca, világi nevén Anna Maria Rubatto piemonti származású szerzetesnővér; Maria Domenica Mantovani szerzetesnővér, a Szent Családról nevezett Kis Nővérek Intézetének első elöljárója; a francia César De Bus pap, a Keresztény Tanítás Atyái kongregáció alapítója; a bergamói Luigi Maria Palazzolo pap, aki a Szegény Nővérek és a Szent Család Testvérei kongregációk alapítója, árva gyerekek befogadására és Giustino Maria Russolillo nápolyi egyházmegyés pap, aki a papság nevelésének szentelte az életét. Ferenc pápa jóváhagyta a konzisztórum szavazását, ám a szenttéavatás időpontjáról a világjárvány adta jelenlegi bizonytalanságok miatt később döntenek.  

Nyolc kardinális átlépett a presbiter bíborosi rendbe  

A közös zsolozsma imádság és a konzisztórium ülés után következett az „optatio”, melynek során nyolc diakónus bíboros „igényléssel” átlépett a presbiter bíborosi rendbe. Az egyházi törvénykönyv 350. cikkelye így rendelkezik az eljárásról: „A konzisztóriumban bejelentett és a pápa által jóváhagyott igényléssel, rendjük és kinevezésük elsőbbségének megtartásával, a presbiter bíborosok átmehetnek más címre, a diakónus bíborosok pedig más diákoniára, ha pedig tíz teljes évet eltöltöttek a diakónus bíborosi rendben, átléphetnek a presbiter bíborosi rendbe. Az a bíboros, aki a diakónusi rendből igényléssel átlép a presbiteri rendbe, mindazon presbiter bíborosok előtt foglal helyet, akiket utána neveztek ki bíborossá”. Több mint tíz éves diakónus bíborosi szolgálatuk után a következő bíborosok léptek át a presbiter bíboros rendbe: Angelo Amato, Robert Sarah, Francesco Monterisi, Raymond Leo Burke, Kurt Koch, Mauro Piacenza, Gianfranco Ravasi, Walter Brandmüller. Az említett bíborosok mindegyikét XVI. Benedek pápa kreálta bíborossá a tíz és fél évvel ezelőtt, 2010. november 20-án tartott konzisztórium során.

Közbenjárnak kegyelem elnyeréséért és csodás gyógyulásokért 

A konzisztórium után Ferenc pápa a Pontifex fiókján kilenc nyelven a következő Twitter-üzenetet tette közzé: „A férfi és a női szentek megmutatják, hogy Istent mindig lehet dicsőíteni, jó és rossz sorsban egyaránt, mert Ő hűséges barát és szeretete soha meg nem fogyatkozik”. A konzisztóriumot követően a tavaly kreált Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Kongregáció prefektusa így nyilatkozott: „Ezek az új szentek életük áldozatával és a szeretet gyakorlásával tettek tanúságot Krisztusról”. Ezeket a boldogokat, akiket hamarosan szentté avatnak, nemcsak Isten népe tisztelete övezi életszentségük ragyogása miatt, hanem közbenjárásukat is kérik kegyelem elnyeréséért és csodás gyógyulásokért”. Marcello Semeraro bíboros a közös kezdő imádságot követően a Szentatya és a konzisztórium tagjai előtt röviden ismertette a hét boldog életrajzát és tanúságtételük legfőbb vonásait, „akik különféle korokban és eltérő hivatásokban – ki-ki sajátos karizmájával, életáldozatával, a szeretet és a legfőbb erények hősies gyakorlásával – tettek tanúságot Krisztus Húsvétjának termékenységéről és a reménység örök forrásáról”.

04 május 2021, 10:36