Keresés

Középütt P. Stephen Chow, Hong Kong új püspöke Középütt P. Stephen Chow, Hong Kong új püspöke 

Új püspöke van Hong Kongnak, a jezsuita Stephen Chow atya

Ferenc pápa május 17-én hétfőn Hong Kong püspökévé nevezte ki Stephen Chow Sau-yan kínai jezsuita atyát, a kínai rendtartomány eddigi tartományfőnökét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Alapos szellemi és lelki képzés

A 61 éves Stephen Chow Sau-yan atya 1959-ben született Hong Kong-ban. Középiskolai tanulmányai után az Egyesült Államok Minnesota egyetemén tanult és szerzett pszichológiából mester fokozatot. Ezután lépett be a jezsuita rendbe 1984. szeptember 27-én. Kétéves noviciátusa után Írországban tanult filozófiát és szerzett licenciátust. 1988-tól 1993-ig hazájában, Hong Kongban végezte teológiai tanulmányait és 1994. július 16-án itt szentelték pappá. Ezt követően a chicagói Loyola egyetemen újabb mester fokozatot szerzett „Szervezeti fejlesztés” szakból, majd a bostoni Harvard egyetemen doktorált „Emberi és pszichológiai fejlődés” tárgyból. 2007. április 17-én tette le a jezsuita rendben utolsó fogadalmait. Tanulmányai mellett, illetve a köztes időszakokban jezsuita kollégiumok felügyelője, illetve egyetemi oktató volt, majd a Hong Kong-i Szentlélek szemináriumban pszichológiát tanított. 2018-ban nevezték ki a Jézus Társasága kínai rendtartománya provinciálisának, mely megbízatását mostani kinevezéséig folytatta. A kínai jezsuita provincia magában foglalja Hong Kong, Makaó, Tajvan és a kontinentális Kína területét is.

Új püspök két év után

A Hong Kong-i egyházmegye több mint két éve püspök nélkül „sede vacante” állapotú, miután 2019. január 3-án 73 éves korában elhunyt Michael Yeung Ming-Cheung püspök, aki mindössze 17 hónapon át vezette az egyháztartományt. Korábban John Tong Hon bíboros volt az egyházmegye főpásztora, aki 77 éves korában 2017-ben ment nyugdíjba. A most kinevezett új püspök elsősorban lelkivezető, aki jól ismeri hazája helyzetét. Stephen Chow atya elkötelezett embere a párbeszédnek és vélhetőleg előmozdíthatja a társadalmi kiengesztelődést a mostani feszült helyzetben.            

Hong Kong egyházi helyzete

Hong Kong lakossága hét és fél millió, de mindössze 1100 négyzetkilométer területen él az összes lakosság. Stephen Chow püspök egyházmegyéje 620 ezer katolikus lelket számol, melynek lelkipásztori ellátásáról 71 egyházmegyés pap és 214 szerzetespap gondoskodik. Együttesen 52 plébániát látnak el, 100 templomban végeznek liturgikus szolgálatot. A gyerekek és fiatalok oktatásáról és neveléséről 253 egyházi iskola és kollégium gondoskodik. Összesen 336 férfi és 441 női szerzetes segíti az egyházi életet. A Hong Kong-i egyházmegyének van egy segédpüspöke Joseph Ha Chi-shing atya személyében. P. Arturo Sosa, a Jézus Társasága legfőbb elöljárója a következő szavakkal kommentálta Stepfen Chow atya püspöki kinevezését: „Örülök, hogy Stephen atya tovább folytathatja szolgálatát és Isten áldását kívánom neki az új küldetésében. A jezsuiták büszkék a kínai néppel fennálló kapcsolataikra, amelyek Matteo Ricci atyához, a nagy olasz misszionáriushoz nyúlnak vissza, aki nagyon tisztelte a kínai kultúrát”.

Isten arra hív, hogy legyek rugalmasabb, kreatívabb, merészebb

Múlt nyáron, a pandémia közepén, Stephen Chow atya, mint a jezsuita rend kínai tartományfőnöke egy videóüzenetben így bátorította honfitársait: „Nem szabad, hogy olyan negatív érzelmek magukkal sodorjanak minket, mint a csalódottság, a kétségbeesés, az ellenérzés. Maradjunk meg mindig a reménységben! Egy dolgot megtanultam az életemben – szól személyesen Chow atya videóüzenete –, hogy sok mindent nem tudok irányítani. Főként, amikor terveket készítek, persze szeretném, ha megvalósulnának, de a Covid-19 már sok tervet megváltoztatott és keresztülhúzott. Mit tegyek hát akkor? Bár nem tudom megvalósítani terveimet, mégis megvan a szabadságom, a belső szabadságom, hogy a legjobbat válasszam. Mi a jobb? Mire hív engem Isten? Azt hiszem, Isten arra hív, hogy legyek rugalmasabb, kreatívabb, merészebb”.

18 május 2021, 16:34