Keresés

Vatican News
Békére várnak az emberek és az ősi falak is Jeruzsálemben Békére várnak az emberek és az ősi falak is Jeruzsálemben  (AFP or licensors)

Ferenc pápa imafelhívása Pünkösd vigíliájára a nagykövetekhez Szentföld békéjéért

A nagy nemzetközi nyomásra csütörtök éjjel végre tűzszünet lépett életbe a szembenálló izraeli és palesztin felek között. Ferenc pápa pénteken délelőtt felhívást intézett a világ pásztoraihoz és híveihez, hogy Pünkösd vigíliáján együtt imádkozzanak a Szentföld békéjéért.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán          

Az egyetemes egyház a jeruzsálemi pünkösdi virrasztáshoz kapcsolódik. Ezt Ferenc pápa jelentette be pénteken délelőtt azon az audiencián, melyen új szentszéki – nem római rezidens – nagyköveteket fogadott. A pápa az egész világot arra szólítja fel, hogy imádkozzon és könyörögjön a Szentföld békéjéért, bekapcsolódva abba az imádságba, melyet a Szent Város, Jeruzsálem katolikus elöljárói hirdettek meg.

Minden közösség forduljon imádságban a Szentlélekhez

A kihallgatáson a Szentatya a következő bejelentést tette: „Gondolatban azon események felé fordulok, melyek ezekben a napokban a Szentföldön történnek. Megújítom felhívásomat, hogy szűnjön meg az erőszak és a fegyveres konfliktusok sorozata, és a felek kövessék a párbeszéd és a béke útját. Holnap este a Szentföld katolikus elöljárói a híveikkel együtt ünneplik Pünkösdöt a jeruzsálemi Szent István első vértanú templomban és együtt imádkoznak a béke ajándékáért”. „Megragadom az alkalmat – szól a pápa felhívása – hogy kérjem a katolikus egyház lelkipásztorait és híveit, hogy imádságban egyesüljenek. Minden közösség forduljon imádságban a Szentlélekhez azért, hogy az izraeliek és a palesztinok rátaláljanak a párbeszéd és a megbocsátás útjára, hogy legyenek a béke és az igazságosság türelmes építői, hogy lépésről lépésre tudjanak megnyílni egy közös remény felé és a testvérek egymás mellett élése előtt”. Ferenc pápa szavai a vasárnapi Regina Coeli imádság után mondott felhívásához kapcsolódnak.      

Ferenc pápa aggodalma és imája a Szentföldért

„A Szentatya nagy aggodalommal követi a szentföldi eseményeket. Ezekben a napokban erőszakos fegyveres összecsapásokra került sor a Gázai övezet és Izrael között, és fennáll annak a veszélye, hogy a halál és a pusztítás spiráljává fajulnak. Számosan megsebesültek és sok ártatlan személy életét veszítette. Közöttük vannak gyermekek is, ami szörnyű és elfogadhatatlan. Haláluk annak a jele, hogy nem építeni akarják a jövőt, hanem le akarják rombolni. Továbbá a növekvő gyűlölet és erőszak, amely Izrael különböző városaiban terjed, súlyosan megsebzi az állampolgárok közötti testvériséget és békés együttélést. Nehéz lesz majd meggyógyítani ezeket a sebeket, ha nem kezdenek azonnal párbeszédet folytatni – mondta Ferenc pápa, majd feltette a kérdést: „Hová vezethet el a gyűlölet és a bosszúállás? Valóban azt gondoljuk, hogy a békét építjük a másikat elpusztítva?”. Idézve az Emberi Testvériség Dokumentumából, „Isten nevében, aki minden embert egyenlő jogokkal, kötelességekkel és méltósággal teremtett, és aki meghívta őket, hogy testvérként éljenek együtt egymással”, a pápa nyugalomra szólította fel a felelősöket és arra kérte őket, hogy szüntessék be a fegyverek használatát, továbbá haladjanak a béke útjain, felhasználva a Nemzetközi Közösség segítségét. „Imádkozzunk szüntelenül – kérte a pápa –, hogy az izraeliek és a palesztinok megtalálják a párbeszéd és a megbocsátás útját, hogy a béke és az igazságosság türelmes építői legyenek, megnyílva lépésről lépésre, egy közös remény, egy testvéri együttélés felé” – hangzott a pápa felhívása.

Jeruzsálemi ökumenikus imádságsorozat a békéért

A római katolikus közös imával párhuzamosan folyik a Szent Városban egy ökumenikus imádságsorozat is, melyet a jeruzsálemi Christ Church anglikán templom „Charis” kezdeményezése hirdetett meg. Ferenc pápa péntek este videóüzenetben köszöntötte az ökumenikus imádságot, mely szintén Jeruzsálem és az egész Szentföld békéjét kéri az Úrtól.

A jeruzsálemi Szent István első vértanú templom 5. századi alapítása

A jeruzsálemi Szent István első vértanú templom az óváros falain kívül található. Szomszédságában áll egy domonkos kolostor, amely otthont ad a francia biblikus és régészeti intézetnek. Ősi hagyomány szerint Szent István diakónus itt szenvedett vértanúságát, amiről az Apostolok Cselekedetei így tesznek említést: „Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték” (ApCsel 7,57). Az első építkezés a vértanúság emlékére az ötödik századra nyúlik vissza, amikor Eudochia császárné a jelenlegi bazilika helyén Szent Istvánnak szentelt kápolnát építtetett, akit vértanúhalála után ott temettek el.

21 május 2021, 12:22