Keresés

Szalézi hitoktató misszió Litvániában Szalézi hitoktató misszió Litvániában 

Ferenc pápa megalapította a világi hitoktatók szolgálatát

Antiquum ministerium – kezdetű motu proprio rendelkezésével a pápa megalapította a világi katekéták szolgálatát, melyre sürgős szükség van a kortárs világ evangelizálásához. A pápai dokumentumot május 11-én tették közzé.

Gedő Ágnes / Isabella Piro – Vatikán

A globalizált kultúra térhódítása ráébreszt minket arra, hogy a világi hívek, keresztségük erejénél fogva hivatást éreznek arra, hogy együttműködjenek a katekézis szolgálatában. A pápa aláhúzza, hogy hiteles találkozásra van szükség a fiatal generációkkal. Olyan módszereket és kreatív eszközöket kell kidolgozni, az evangélium hirdetésére, amelyek megfelelnek az egyház missziós átalakulásának.

Bibliai gyökerek a keresztény hit átadására

Az új világi kateketikai szolgálatnak ősi eredete van: csírájában említi Lukács evangéliuma, illetve Szent Pálnak a korintusiakhoz és a galatákhoz írt levelei egyaránt. A II. vatikáni zsinattól kezdve egyre jobban tudatosult, milyen nagy jelentősége van a hitoktató szerepének, ami hozzájárul a keresztény közösség fejlődéséhez. Ma a kitartó és felkészült katekéták pótolhatatlan küldetést hordoznak a hit átadásában és elmélyítésében. Elviszik a világnak a keresztény hit szépségét, jóságát és igazságát.

A pápa rendelkezés anélkül, hogy csorbítaná a püspök küldetését, aki az egyházmegye első számú katekétája, mint ahogy a szülők sajátos felelősségét sem rövidíti meg gyermekeik keresztény nevelésére vonatkozóan, arra szólít, hogy juttassuk érvényre a hitoktatásban közreműködő világi híveket. Nagyon sokan szeretnének megismerkedni hitünk szépségeivel. A lelkipásztorok feladata, hogy fölismerjék azokat a világi szolgálati formákat, amelyek hozzá tudnak járulni a társadalom átalakulásához; eljuttatva a keresztény értékeket a szociális, politikai és gazdasági élet színtereire.

Teljesen világi szolgálat

A katekéta a hit tanúja, mester és kísérő – írja rendelkezésében a pápa -, akinek az a hivatása, hogy részt vegyen a hitátadás lelkipásztori szolgálatában. Az első igehirdetéstől a keresztény beavatás szentségeire való felkészítésig egészen az állandó képzésig. A hitoktató világi szolgálata nagyobb hangsúlyt helyez valamennyi megkeresztelt missziós hivatására, melyet teljes mértékben világi formában kell folytatni, mindenféle klerikalizálódás nélkül. Erőteljes hivatásértékkel is bír a laikus katekéta szolgálat, ami megfelelő körültekintést kíván a püspök részéről. Szükséges hozzá az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció rítusa is, amelyet hamarosan közzétesznek.

Milyen katekétákról van szó?

Ferenc pápa kifejti, hogy a katekéták olyan férfiak és nők legyenek, akiket mély hit és emberi érettség jellemez. Vegyenek tevékenyen részt a keresztény közösségben. Legyenek befogadók, nagylelkűek, és éljenek testvéri szeretetközösségben. Rendelkezzenek megfelelő bibliai, teológiai, pasztorális és pedagógiai ismeretekkel. Legyen tapasztalatuk a hitoktatásban; működjenek együtt hűségesen a papokkal és diakónusokkal. Végezetül pedig hassa át őket valódi apostoli lelkesedés.

A Szentatya arra szólítja a püspöki konferenciákat, hogy ténylegesen működtessék a katekéták szolgálatát. Határozzák meg a képzési irányvonalat és a jelentkezéshez szükséges normatív követelményeket. Mindezt a most közzétett pápai motu propriónak megfelelően, a helyi egyházak, köztük a keleti egyházak jogrendszere alapján.

A világi hitoktatók szerepe az egyházban

Az egyház történetében kiemelkedő szerepet játszottak a világi katekéták: gondoljunk elsőként Koreára, ahol Szent Kim András a XIX. században laikus hitoktatóként vetette el a hit magvait. Hozzá csatlakozó társaik életüket adták Krisztus követéséért, szerepük nélkülözhetetlen volt a koreai keresztény közösség születésében. Afrika első két katekétája Daudi Okeloés Jildo Irwa, ugandai vértanúk voltak. Pogány családból származtak, majd megkeresztelkedésük és képzésük után hitoktatók lettek. Reggelente összegyűjtötték az embereket közös imára, majd a gyermekeknek oktattak hittant, és vezették a rózsafüzér imát. Mielőtt megölték őket, utolsó mondatuk ez volt: „Nem ártottunk senkinek. Azért vagyunk itt, hogy hirdessük Isten igéjét”. Felidézhetjük boldog Samuel Daswa dél-afrikai világi vértanú, boldog Luc Sy laoszi vértanú hitoktató példáját. Boldog Maddalena Caterina Morano egész életét a szicíliai városoknak szentelte, ahol most a messinai egyházmegye a katekéták védőszentjének tiszteli. A sorban Boldog Sándor István vértanú szalézi testvér, a kommunista rezsim által meggyilkolt katekéta is előkelő helyen szerepel. Ha pedig napjaink példaképeire gondolunk, Boldog Carlo Acutis is a fiatalok evangelizálásnak szentelte életét, az új kommunikációs eszközök használatával.   

11 május 2021, 15:14