Keresés

Vatican News
A porciunkulai „gyékényes nagykáptalant" az ősi kápolna környékén tartották A porciunkulai „gyékényes nagykáptalant" az ősi kápolna környékén tartották  

Ünnepségek Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal találkozásának 8. centenáriumán

Az Assisi Szent Ferenc bazilika és a Páduai Szent Antal bazilika közös kezdeményezése állít emléket annak a különleges találkozásnak, mely 800 évvel ezelőtt, 1221. május 30-án történt a porciunkulai „gyékényes nagykáptalanon”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A jubileum jegyében az ünnep előnapján, május 29-én szombaton Assisiben a Szent Ferenc bazilikában délután négy órától, majd este 7 órától Páduában a Szent Antal bazilikában közös imádságot és ünnepi megemlékezéseket tartanak „Isten egy testvért adott nekem - Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal 800 éve a gyékényes káptalantól” címmel, melyeket élő adásban sugároznak. Assisiben a Szent Ferenc bazilika altemplomában este hét órakor Domenico Sorrentino érsek, az egyházmegye főpásztora vezeti a testvéri imádságot, melynek során a két szent egykori találkozásának az emlékére közszemlére kihelyezik Páduai Szent Antal szobor ereklyéjét. Az eseményt a Páduai Szent Antalról nevezett olasz rendtartomány és az Assisi Szent Konvent minorita testvérei közösen szervezik Roberto Brandinelli tartományfőnök és Marco Moroni kusztos testvérek vezetésével. A találkozót a Facebook @sanfrancescoassisi és a @fratidisantantoniodipadova címeken lehet elérni, míg a YouTube csatornán a San Francesco d’Assisi és a Messaggero di Sant’Antonio portálok révén.

Az Angyalos Boldogasszony kolostoránál tartott gyékényes káptalanról   

A Szent Ferenc Virágoskertje, a Fioretti 18. fejezete így ír a csodálatos káptalanról: „Krisztus hívséges szolgája, Ferenc, egy alkalommal Angyalos Boldogasszony kolostorában nagykáptalant – rendi nagygyűlést – tartott, melyre több, mint ötezer testvér gyűlt össze. Eljött Szent Domonkos is a prédikátorok rendjének feje és alapítója, ki Burgundiából éppen Rómába igyekezett. Megtudva, hogy a Szent Ferenc által az Angyalos Boldogasszony síkságára hirdetett káptalan gyülekezik, hét szerzetesbeli társával érkezett annak látására. Ott volt továbbá egy bíboros, Szent Ferenc nagy tisztelője, kinek ez megjövendölte, hogy pápa lesz belőle, mi utóbb be is következett”.

Az egyik résztvevő a későbbi IX. Gergely pápa

Tesszük hozzá, Ugolino ostiai püspökről van szó, akit 1227-ben IX. Gergely néven választottak pápává és 1241-ben halt meg. 1228-ban ő avatta szentté Assisi Ferencet. Róla írja a Fioretti említett szakasza: „Csodálkozott a káptalan fegyelmezett sokaságán, s könnyek közt, elérzékenyülve mondá: Valóban, ez az Úr leventéinek a tábora és serege”. S hogy miért is gyékényes ez a káptalan? A Fioretti megint kisegít: „A síkságon a fráterek tartományok szerint külön-külön csapatokban gyékény és zsupptetők alatt tanyáztak, minek okából a káptalant gyékényes- vagy zsuppos-káptalannak nevezték”.

Szent Domonkos szegénységet tanul Szent Ferenctől  

Az ötezer testvér között ott volt tehát Szent Domonkos hetedmagával és egy messziről jött idegen, a Lisszabonban született egykori portugál ágostonrendi szerzetes, aki a Marokkóban lemészárolt hat ferences testvér tanúságtétele révén Szent Ferenc rendjébe lépett Antonius – Antal néven. Ő is, a vendég dömés, azaz domonkosrendi barátokkal együtt hallgatja Ferencet, aki a Fioretti szavaival „lelkes hévvel kezdé fejtegetni Isten Igéjét, s hangosan tolmácsolta a Szentlélek által ajkára adott szavakat. Beszédének magva: „Fiacskáim, nagy dolgokat fogadtunk Istennek, de Isten sokkal nagyobbakat helyezett kilátásba, ha megtartjuk, amit neki ígértünk és biztosra vesszük, amivel kecsegtet bennünket. Rövid a világ öröme, csekélység a földi lét nyomorúsága, határtalan ellenben a túlvilági élet dicsősége”. Hozzátette, hogy „cseppet se aggodalmaskodjanak afelől, mit is esznek vagy isznak, hanem csak imádkozzanak és áldják Istent háborítatlanul”. Szent Domonkos, látva a sokaságot, „hebehurgyaságnak” tartotta Ferenc szavait, pedig az „áldott Jézus, hogy kimutassa, mennyire ápolja szegényeit, s mily különös szeretettel szereti őket, legott megihleté Perugia, Spoleto, Spello, Foligno lakóit, hogy vigyenek ételt és italt a szent gyülekezetnek”. Ezt látva Szent Domonkos alázatosan beismerte, hogy helytelenül vélekedett, Ferenc elé térdelt és megvallotta vétkét, mondván: „Csakugyan különös gondja van Istennek e szent szegényekre”.

A csendes résztvevő az ismeretlen Szent Antal   

Mindezt pedig látta és hallotta az ismeretlen portugál ferences barát. Kettejük találkozása tehát közvetett, bár valószínű, hogy Szent Ferenc szokásához híven a testvériség jegyében külön-külön megölelte, főként a messziről jött idegeneket. A káptalan rendezte egyúttal Szent Antal sorsát, aki elöljárói megbízatásából először Felső-Itáliába került és ott fáradozott az Egyháztól eltávolodott lelkek megnyerésén. Megszámlálhatatlan tömeget nyert meg prédikációval és vitával. Érthető, hogy rendtársai, mihelyt hozzáfogott e tevékenységéhez, azt kérték, képezze ki őket is erre a munkára. Kérésüket egyenesen Szent Ferenc elé terjesztették, aki megbízatást adott Antalnak a tanításra. ,,Azt akarom - írta Ferenc Antalnak -, hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát, de úgy, hogy sem benned, sem bennük ki ne aludjék az imádság szelleme, azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket adunk”. Megbízatásával Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára.

                            

25 május 2021, 17:41